Home

Foto & video 1 reactie

Mest uitrijden over aardappelruggen

Een rondje door de Flevopolder, waar verschillende akkerbouwers aardappels bemesten.

Foto

 • Jules van Brussel in Nagele laat varkensmest toedienen op zijn areaal pootgoed- en consumptieaardappelen. De consumptieaardapelen bemest hij met 45 m3 per hectare, terwijl de poters met ongeveer de helft hiervan genoegen moeten nemen

  Foto’s: Sytze Bakker, Tekst: Matthijs Verhagen

 • Loonbedrijf van Dun uit Rutten heeft een mesttank op cultuurwielen die 6 meter breed bemest met een speciale injecteur.

 • De mest wordt opgebracht en ondergewerkt met speciale sterverkruimelaars.

 • Bij H. Vos in Swifterbant strooit een medewerker van loonbedrijf Beekman uit Vaassen 7 ton eendenmest per hectare over de aardappelruggen. Ook deze combinatie met Tebbe-strooier staat voor dit werk op cultuurwielen.

 • In andere jaren werd met kippenmest gewerkt, maar eendenmest is nu volgens de akkerbouwer aantrekkelijker vanwege het lagere stikstofgehalte en de grotere hoeveelheid organische stof.

 • Op een ander perceel rijdt Roy Vrugt van Loonbedrijf André Capelle uit Nagele met een tank van 11,5 m3 in combinatie met een 9 meter brede bemester.

 • De varkensmest wordt ondergewerkt met sterverkruimelaars die Capelle zelf heeft ontworpen. Deze zijn door hem ook aan loonbedrijf Van Dun geleverd.

 • Direct na het bemesten freest akkerbouwer André Boerdijk in Nagele de 24 m3 varkensdrijfmest per hectare nog eens onder.

 • Leo Giessen in Nagele strooit kippenmest over de Innovator- en Santé-consumptieaardappelen. De mest wordt direct ondergefreesd. Er wordt in totaal 12 hectare bemest met elk 7,5 ton kippenmest.

 • Giessen kocht de lichte en compacte mestverspreider van het merk Rink, omdat hij die achter zijn MF 35 kon gebruiken. Hierdoor blijft de combinatie met ongeveer een ton laadvermogen erg licht, zodat er geen structuurschade ontstaat. Met de eigen shovel laadt hij de mest.

 • De mestverspreider strooit 3 meter breed. Giessen gebruikt de MF 35 ook ieder jaar voor het zaaien van de bieten.

Administrator

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.