Home

Foto & video

Apk voor mestopslag: goedgekeurd?

In het besluit mestbassins, dat sinds 1991 in werking is, staat dat mestsilo’s, foliebassins en mestzakken na 10 of 20 jaar gekeurd dienen te worden. Wat houdt dat in?

Foto

 • Johan de Vries keurt voor keuringsbedrijf Sireno mestopslagsystemen in heel Nederland.
  Per jaar voert hij ongeveer 400 keuringen uit. Naast de keuringen voert hij reparaties uit en installeert nieuwe silo’s.

  Foto’s en tekst: Judith Waninge

 • Stalen, houten en betonnen silo’s dienen na 20 jaar gekeurd te worden, kunststof silo’s en afdekkingen dienen na tien jaar een keuring te ondergaan. Er zijn in Nederland tien bedrijven die gecertificeerd zijn om de keuring BRL2344 voor verlenging van de referentieperiode uit te voeren.

 • De Vries controleert het afdekzeil van de betonnen mestsilo. Na een aantal jaar bestaat de kans dat het kleed gaat scheuren. Tijdens de keuring voert hij ook deze kleine reparaties uit. De kunststof afdekking op deze betonnen silo dient na tien jaar gekeurd te worden. De betonnen silo hoeft pas na 20 jaar een keuring te ondergaan.

 • Dit foliebassin van ongeveer 1500 kuub moest op verzoek van de gemeente gekeurd worden. In het verleden zijn er diverse ongelukken gebeurd met opslag van mest, vandaar dat nu deze keuring de veiligheid moeten waarborgen. Na de keuring krijgen de ondernemer en de gemeente een rapport met de bevindingen van de keuring.

 • Door naar het water op het foliebassin te kijken, kan de controleur, maar ook de ondernemer, lekken in de folie opsporen. Bij lekkage is het regenwater zwart gekleurd. Op de opening, het mixluik waarin de mixer gaat, moet een deksel liggen tegen de emissie.

 • De ondernemer moet een hekwerk van 1,80 meter hoog om het bassin plaatsen, zodat er niet ongevraagd en ongewild mensen en dieren in het bassin terechtkomen. De draden van het prikkeldraad moet de ondernemer 10 centimeter van elkaar monteren. De begroeiing die nu op het dekzeil ligt, moet de boer ook verwijderen; deze bevordert niet de levensduur van de folie.

 • Controleur de Vries overlegt met de ondernemers wat ze kunnen verbeteren om de veiligheid in acht te nemen. Aan één zijde is de begroeiing al verwijderd, en worteldoek voorkomt dat er te veel onkruid gaat groeien.

 • Het ligt voor de hand dat op deze open morsput een deksel moet. Het is goed dat de controleur de ondernemer hierop wijst. De silo wordt goedgekeurd, met een aantal bemerkingen. De Kiwa, de overkoepelende organisatie, controleert steekproefsgewijs de controleurs; dit kan tot zes werkdagen na de keuring.

 • De Vries keurt een betonnen silo van 1100 kuub met een golfplaten dak. Betonnen silo’s hoeft hij alleen van de buitenkant te keuren. Als er aanleiding is om ook de binnenkant te keuren, dient de silo leeg te zijn. Dan komt er een twee man sterk controleteam, dat op pad gaat met gebruik van perslucht.

 • De controleur bekijkt de silo en let speciaal op de naden en scheuren in het beton. “Beton is over het algemeen duurzamer dan stalen silo’s, het vertoont niet vaak scheuren of gaten”, aldus De Vries.

 • Elke mestopslag heeft twee werkende afsluiters nodig voor de veiligheid. Vaak ziet De Vries dat een van de twee afsluiters defect is. Dit noteert hij op het keuringsrapport. Het repareren is aan de ondernemer.

 • Een bord met veiligheidsvoorschriften is ook een van de verplichtingen voor de keuring. Nu kan de silo weer veilig vijf jaar vooruit, tot de volgende keuring. Naast het feit dat gemeenten de keuring vaak verplicht stellen, zijn er ook steeds meer verzekeringen die op de gevolgen van een onveilige silo wijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.