Home

Foto & video 1 reactie

Stallen goed inpassen in het landschap

Agrarische bedrijven veranderen in snel tempo, schaalvergroting en professionalisering of een verandering van functie vindt plaats. Dit heeft grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit.

Foto

 • Jeroen Jansen, directeur van kennis- en adviesorganisatie Het Oversticht, reikt het eerste boek Over stallen gesproken uit aan Piet Jansen, Overijsselse gedeputeerde Landelijk gebied, landbouw en water. Met dit boek wil de provincie Overijssel stallenbouwers, initiatiefnemers en gemeenten stimuleren om gezamenlijk de kwaliteit van het agrarisch erf te waarborgen.


  Foto's: Het Oversticht en Judith Waninge, tekst: Judith Waninge

 • Met de overhandiging van het stallenboek en een excursie is het project over de ontwikkelingen in de stallenbouw afgesloten. Het Oversticht heeft in opdracht van de provincie Overijssel de ontwikkelingen in de stallenbouw in beeld gebracht. Met name de melkvee-, varkens-, pluimvee- en paardensector zijn in beeld gebracht.

 • Het pluimveebedrijf van Johan en Anneke Schuttert in Ommen is bezocht. Johan Schuttert geeft aan dat ze rekening hebben gehouden met de kleurstelling van het dak en de ventilatoren speciaal aan de niet zichtbare zijde hebben geplaatst.

 • Schuttert houdt de 25.000 Hy-line Silver-hennen als Freiland-kippen. De aandacht van de vele bezoekers op het bedrijf gaat meer naar de scharrelende kippen en minder naar de grootte van de stal.

 • Een gasleiding door het land betekende dat er een hoek van de stal niet gebouwd kon worden. Dit probleem loste de pluimveehouder op met donkere panelen.

 • Een skybox en eierverkoop via een ei-automaat aan huis geeft het bedrijf een representatieve uitstraling.

 • De serrestal voor 150 melkkoeien van de familie Ogink in Raalte is ook onderdeel van de excursie. De serrestal heeft een afwijkende bouw, maar past goed in het landschap door gebruik te maken van de juiste kleurstelling.

 • De serrestal geeft lucht, licht en ruimte. De zijwanden gaan automatisch omhoog en omlaag, aangestuurd door een weerstation.

 • Doordat deze serrestal helemaal los staat van de bestaande bebouwing, de oude ligboxenstal, is deze stal geen belemmering voor de ruimtelijke kwaliteit.

 • Tijdens de excursie is er ook plaats voor de opkomende sector in Overijssel, de paardenhouderij. Varkenshandelaar Jan Schuttert heeft in Ommen een representatieve stoeterij gebouwd. De binnenmanege is in Sallandse stijl gebouwd.

 • De binnenmanege heeft houten spanten. Dit is geheel in stijl met de andere bebouwing.

 • Het varkensbedrijf van de familie Tijs in Raalte is niet bezocht tijdens de excursie. Het bedrijf geeft echter wel een goede indruk op welke wijze een grote en lange stal optisch kleiner lijken.

 • De familie Tijs koos bewust voor twee kappen en een donkergroene damwandbeplating. Naast de stal is een strook erfbeplanting aangeplant.

Eén reactie

 • no-profile-image

  G.H.Grobben

  Wij zouden gaarne het boek :Alles over stallen " ontvangen.
  Svp te sturen aan:
  Eternit.BV
  Haven 12
  7471 LV Goor
  t.n.v. G.Grobben
  afd. Produkt en Techniek.
  Indien hier kosten mee zijn gemoeid horen wqe dat graag.
  Bij voorbaat dank.

Of registreer je om te kunnen reageren.