Home

Foto & video

Controle vanuit de lucht

De AID en waterschap De Dommel werken samen bij het opsporen van milieuovertredingen. Minimaal drie keer per jaar controleren ze vanuit de lucht op naleving van diverse wetten en regelingen.

Foto

  • Met de Cessna, een eenmotorige vliegtuig, voert het waterschap De Dommel regelmatig controles uit. Vanaf het luchtvaartterrein Budel (N.-Br.) stijgt het vliegtuigje op, om in 2 uur een derde van het waterschapsgebied te controleren op naleving van het Lozingenbesluit, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en overmatige bemesting. Foto's: Hans Prinsen, tekst: Martijn ter Horst

  • Opsporingsambtenaar Christ van Lieshout van waterschap De Dommel overlegt met de piloot in welke gebieden de controles worden uitgevoerd. Op de grond staan inspecteurs van de AID klaar om eventuele overtreders te verbaliseren. Per seizoen worden zo’n 3 tot 4 van deze controles uitgevoerd.

  • Tijdens deze controle wordt er op een extra aandachtsgebied gelet. Tegen de grens van België zijn namelijk grote hoeveelheden bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen.

  • De controle richt zich onder andere op illegale lozingen, gebruik meststoffen, gebruik bestrijdingsmiddelen en kapot gespoten slootkanten. Vanwege de droogte geldt in het waterschapsgebied een verbod op wateronttrekking van oppervlaktewater. Ook daar controleert het waterschap nu op vanuit de lucht.

  • Deze boer werd betrapt op het gebruik van een illegaal bestrijdingsmiddel uit België.

  • Het illegaal bovengronds uitrijden van mest is goed te zien vanuit de lucht. Nergens is te zien dat de mest direct wordt ondergewerkt. De AID maakte direct een procesverbaal op.

  • Eventuele overtredingen worden op de gevoelige plaat vastgelegd. Krijgt de boer een procesverbaal, dan zit daar tevens een foto bij van de overtreding

  • Vanwege de droogte was er tijdens deze controlevlucht niet veel activiteit te zien op het land. Hier en daar had een boer het gras los liggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.