Commentaar

9 reacties

‘Stigmatisering bestrijden met goed nieuws’

Een noodkreet. Zo kun je de brief zien die 27 organisaties uit de veehouderij en aanverwante foodbusiness onlangs stuurden naar de minister-president over stigmatisering van de landbouw.

De aanleiding is droevig: bedreiging en soms echt geweld door dierenactivisten. Met als laatste escalatie de brandstichting van vrachtwagens bij een eendenslachterij – door de ‘vegan streaker’, werd later bekend.

Bang voor bliksemacties

Het maatschappelijk debat is sterk gepolariseerd, mede door een voortdurend bombardement van negativiteit vanuit sommige ngo‘s. De zorgen daarover in de sector zijn groot. Ondernemers zijn bang voor bliksemacties die zomaar ergens gehouden kunnen worden. Wie kwaad wil, kan immers makkelijk zijn doelwit kiezen. Leven onder zo’n dreiging mag in onze samenleving geen realiteit zijn. De ondertekenaars hebben daar groot gelijk in.

In de ijver om zoveel mogelijk organisaties op de lijst te krijgen, zijn drie personen dubbel geboekt

De brief is tegelijk ook wat onbeholpen. In de ijver om zoveel mogelijk organisaties op de lijst te krijgen, zijn drie personen dubbel geboekt. Weliswaar met verschillende bestuurspetten op, maar toch. Tegelijk ontbreken helaas de LTO-organisaties (op de vakgroep pluimveehouderij na). Minder sterk is ook de overdrijving in de brief – je kunt niet zeggen dat wie onvoldoende afstand neemt van bedreigingen zelf de grondbeginselen van de democratische samenleving overtreedt.

Veiligheid kun je opeisen, respect en een goed imago niet, en tegen die stigmatisering kan ook de premier weinig uitrichten. Dat is de vervelende werkelijkheid. Dit kan wel: be good and tell it.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Onze minister voedt deze situatie ook. Door onze manier van bedrijfsvoering in te willen ruilen voor het vehikel 'kringlooplandbouw' zonder daar een duidelijke blauwdruk van te geven en invulling te geven aan een duidelijk verdienmodel. Levensgevaarlijke linkse luchtfietserij.

 • agratax(1)

  Dat ten tijde van de acties m.b.t. discriminatie van onze anders getinte medeburgers, de Nederlandse bevolking het stigmatiseren van veehouders en het binnen dringen van hun stallen en bedreigingen uiten aan hun adres als NORMAAL beschouwd. Dat de stedeling mee heult met dierenactivisten is nog WAT maar dat onze democratisch gekozen vertegenwoordigers bij deze acties staan te klappen in het Huis der Democratie (2de kamer) slaat in mij ogen alles. De leden die niet klapten hebben hun over de schreef gaande mede kamerleden niet terug gevloten en zijn in mijn ogen dan ook net zo schuldig aan deze stemming makerij dan de pers die de activisten meer serieus neemt dan de geplaagde boer. We kunnen spreken over het stigmatiseren van de gehele landbouw in ons land want naast de dieren mishandelaren, is de (spuitende) akkerbouwer de milieu en bodem vernieler.

 • Sjefo

  Schouten over de schutting kieperen, en een eerlijke ,betrouwbare en betrokken minister terug zien te krijgen “dat verdient agrarisch Nederland“
  (bij Schouten denk aan de woordkeuze van Baudet)

 • farmerbn

  Als het niet snel veranderd dan zit er over één jaar een landbouwminister van groen links of d66. Het is dus van groot belang om die twee partijen te bevuilen. Dat hoeft niet netjes of eerlijk. Gewoon de vuilnisbak omkiepen van tjeerd en er dan een bontjas uithalen ( die je er eerst ingedaan hebt). Filmpje van maken en op internet zetten. Vleespakketten uit de vuilnisbak van pvdd en lege batterijen uit de vuilnisbak van klaver. Hoeft allemaal niet eerlijk want zij liegen ook alles aan elkaar.

 • Bennie Stevelink

  Veel boeren zijn net zo blind en vastgeroest in een slachtofferrol als veel anti-racisme demonstranten.
  Ik zal twee voorbeelden geven:
  De anti-Zwarte Piet demonstranten veroorzaken een steeds verdere polarisatie door alleen over hun eigen gevoelens te spreken en gevoelens van anderen te ontkennen.
  Hoe anders zou het zijn als ze zouden zeggen: “wij begrijpen dat Zwarte Piet deel uitmaakt van dierbare jeugdherinneringen van vele Nederlanders, maar tegelijk ervaren wij, zwarte mensen, dit als een racistische karikatuur die velen van ons kwetst”. Dan uiten ze niet alleen hun eigen gevoelens maar erkennen ze ook andermans gevoelens. Dán komt er een échte dialoog op gang waarbij niet alleen gepraat wordt maar ook geluisterd.

  Een tweede voorbeeld: er wordt eenzijdig verwezen naar het slavernijverleden om maar een zo groot mogelijke slachtofferschap te creëren. Maar wordt de huidige positie van zwarte mensen in de samenleving bepaalt door het slavernijverleden? In hoeverre wordt de positie van zwarte mensen in de samenleving ook door hunzelf bepaalt?
  Onder alle mensen is er een percentage die zich negatief onderscheidt door crimineel of ander anti-maatschappelijk gedrag. Onder allochtonen en zwarte mensen is dit echter disproportioneel. Dit veroorzaakt een negatieve beeldvorming tegenover de gehele groep, waar de goed functionerende mensen last van ondervinden.

  Wordt vervolgt......

 • Bennie Stevelink

  Vervolg.
  Zou het niet veel productiever zijn als ze zouden zeggen: “gooi niet het kind met het badwater weg”. “Beoordeel ieder mens op zijn eigen waarde en laat je niet leiden door groeps-beeldvorming”.
  Als de activisten met een plan zouden komen om samen met de overheid het ontstaan van negatief gedrag bij kinderen te voorkomen, zouden ze in de samenleving veel waardering en respect krijgen. Ze geven dan uiting van eigen verantwoordelijkheid wat direct een positief beeld creëert.

  Voor boeren geldt hetzelfde: verantwoordelijkheid nemen voor dierwelzijn, milieu en natuur en dat laten zien, werkt veel beter dan klagen dat je zo negatief bejegend wordt. Daarom moeten we ook de samenwerking met NM niet opzeggen.

 • farmerbn

  Bravo bennie

 • Tinus1

  Juiste conclusie Johan, dus van nu af aan geeft boerderij het goede voorbeeld en komt met goede berichten en geeft framing geen kans meer. Daar hebben ze hun eigen ledenblaadjes voor. Bravo

 • Alco

  @Bennie. Je zegt dingen die al niet meer gezegd mogen worden. "Onder....
  Daarnaast is klagen heel iets anders dan attenderen op onjuistheden.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.