Redactieblog

47 reacties

‘Streven naar biologisch is stedelijk dwaalspoor’

De landbouw moet schoner en efficiënter, maar dat hoeft echt niet biologisch te zijn.

Er zijn vast mensen die denken dat het gewoon droog is en dat het met klimaatverandering niets te maken heeft. Toch wordt ons al heel wat jaren verteld dat klimaatverandering leidt tot meer extreem weer, en de droogte van afgelopen twee jaar en van nu past wel in dat plaatje.

Ik woon op een van de droogste plekjes van Nederland, het is hier dus dubbel droog. Vanaf 15 maart heb ik ongeveer 15 millimeter afgetapt, ik hou mijn hart vast hoe het de komende tijd verder gaat.

Dreigen met CO2-invoerheffingen

Die klimaatverandering is voor de vorig jaar aangetreden Europese Commissie aanleiding geweest voor het aankondigen van een Green Deal. Er wordt gestreefd naar een klimaatneutrale economie in 2050. Om dat te bereiken moet de uitstoot van broeikasgassen in 2030 zijn gehalveerd en wordt ingezet op beprijzing van CO2-uitstoot. Omdat men verwacht dat de rest van de wereld niet haar best doet, wordt gedreigd met CO2-invoerheffingen om de eigen economie te beschermen. Dat is een interessante gedachte.

Compensatieheffing op import

Ik vind al veel langer dat de invoer van producten van elders die met lagere standaarden zijn voortgebracht, zoals meer vervuilend en minder dierenwelzijn, niet maar zo moet kunnen. Een compenserende heffing op de import ervan is dan een prima instrument. Deskundigen wijzen dan altijd op internationale handelsverdragen die dat soort belemmeringen onmogelijk maken. De Europese Commissie ziet nu klaarblijkelijk mogelijkheden om dat toch te bereiken. Want wat voor CO2 kan, kan natuurlijk ook voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen en voor andere technische trucs die we hier niet lusten.

Milieudoelstellingen voor landbouw

De landbouw heeft in de ogen van de Europese Commissie natuurlijk ook een rol te vervullen in de Green Deal en die staat opgeschreven in de Boer-tot-Bordstrategie. Daarin zijn doelstellingen voor de landbouw opgenomen die rond 2030 bereikt moeten zijn. Ik vat het in mijn eigen woorden even samen: halvering bestrijdingsmiddelen, antibiotica en nutriëntenverliezen, 20% minder meststoffen, en een biologisch areaal van 25%.

Biologisch is een keurmerk, en niet in alle opzichten beter voor het milieu dan gangbaar

Dat laatste, een biologisch areaal gemiddeld in de EU van 25% (het is nu 10%) komt me bekend voor. We hebben hier ooit minister Brinkhorst gehad die ook met dat soort doelstellingen schermde. Die wilde in 2001 dat in 2010 het areaal in Nederland 10% zou bedragen. Ik heb hem toen voor gek verklaard, en het is inderdaad niet gelukt; we zitten nu, in 2020, op zo’n 3%. Maar belangrijker dan dat, het streven naar biologische landbouw is een stedelijk dwaalspoor. Biologisch is een keurmerk, en niet in alle opzichten zoveel beter voor het milieu dan gangbaar. Waar het om gaat is, dat je het gebruik van ongewenste inputs, zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen en brandstof, terugdringt. Daar zijn nog allerlei mogelijkheden voor als ik zo om me heen kijk.

Laatste reacties

 • nvanrooij1

  Uit het bovenstaande blijkt dus dat Bertus Buizer in de stad woont. Maar Bertus zal wel met de Green Deal blijven schermen want daarvan leeft hij.

 • Jehao

  Kunstmest, bestrijdingsmiddelen en brandstof zijn niet per definitie ongewenst.
  Het is allemaal spul wat geld kost, dus het gebruik wordt eigenlijk al automatisch zoveel mogelijk beperkt. Het blijven noodzakelijke hulpstoffen. Voedselzekerheid zou hierin meer een rol moeten spelen.

 • Maas1

  Biologische zal steeds meer zijn best moeten doen om zich te kunnen blijven onderscheiden. Gangbaar en biologische kruipen steeds meer na elkaar toe.
  Ik denk dat als de bovengenoemde lijn zich door zet zoals in de column van Dirk Strijker dat in de
  ( nabije) toekomst zich een markt ontwikkeld die alle facetten in zich borgt, waaruit producten stevige voet aan de grond krijgen zoals o.a.Planet Proof.Een voedselproduct die meer en meer samenvloeit dan het onderscheidend vermogen van een enkel segment met enkele specifieke kenmerken.
  Licence to produce.

 • Mariët F

  Wat betreft het klimaat is volgens mij vooral de stroming verantwoordelijk voor het weertype. Afgelopen winter hadden we bijna steeds de wind uit het westen met veel regen tot gevolg. Afgelopen zomers en nu komt de wind vooral uit het noorden en oosten met veel zon en een schrale wind als gevolg. Zou het omgekeerd zijn dan hadden we verrekte koude winters gehad en natte zomers. Verder heb ik er geen verstand van. Er valt zeker nog veel te verbeteren maar dat geldt niet alleen voor de agrarische sector

 • Maas1

  @Mariëtte F interresant dat je dit aansnijdt. Klimaat veranderingen worden niet alleen door menselijk handelen veroorzaakt, het is überhaupt maar de vraag of wij mensen klimaat kunnen sturen zoals wij mensen wensen, er zit geen termosstaat knop op de aarde. De oceaan stromingen zijn van invloed op onze weersomstandigheden evenals de zonnevlekken de magnetische velden en de draaiing en kanteling van de aardas, de stand van de planeten.
  Het is ontzettend jammer dat er geen breder blikveld is als C02 en de klimaat tafels in het calvinistische Hollandse kneuterigheid.
  Maar buiten alles om neemt het niet weg dat we verantwoordelijk met de aarde en zijn milieu om moeten gaan.
  Dat is meer mijn denkpatroon
  Je houd je hart vast met het denkpatroon van brussel en de F2F strategie van Timmermans.
  All animals are equel but some animals are more equel than others.

 • famboenink@hetnet.nl

  dat biologisch keumerk of denk richting is ben ik helemaal mee eens
  maar de neerslag in nederland verschilt nog al in de bilt hebben we dit jaar 299,1 millimeter gehad tot 31-05-2020 in de bilt
  in het jaar 1998 hebben we in het gehele jaar 1239 milimeter gehad in de bilt
  in het jaar 1921 hebben we in het gehele jaar 387 milimeter gehad in de bilt
  de andere jaren zitten tussen in geen touw op vast te knoppen dus
  maar dat het zo droog kan worden als in 1921 ben ik van overtuigd
  ook is op 14 en 15 mei jongstleden een koude record gevestigd

 • EL

  De klimaatverandering geen wij mensen niet tegenhouden, we kunnen ons wel aanpassen ! Gebieden die geschikt zijn voor landbouw moeten meer produceren op dezelfde oppervlakte om de groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien! Is biologisch daartoe in staat?

 • Alco

  Toen ik de kop boven het artikel las dacht ik: "Dat wordt interessant".

 • Bertus Buizer

  Dirk Strijker ziet een belangrijk aspect over het hoofd en raakt daarom zelf op een dwaalspoor, net als ecomodernisten als Aalt Dijkhuizen. Biologische landbouw leidt tot een gezonder bodemleven en een betere vochthuishouding in de bodem. In jaren met extreem weer, zoals extreme droogte of zware regenval, kunnen opbrengsten in een biologisch systeem zelfs tot 40% hoger zijn dan in een gangbaar landbouwsysteem, blijkt uit meer dan 30 jaar onderzoek van het Rodale Institute. Zie (open URL): bit.ly/2BdUuGe

  Dat moet de heer Strijker toch aanspreken, temeer omdat hij naar eigen zeggen op een van de droogste plekjes van Nederland woont. Ook aan zijn verhaal kun je merken dat het failliete neoliberale landbouwbeleid diepe sporen heeft achtergelaten.

  En kijk eens hoe biologische melkveehouder Lambert Bierema uit het Groningse Rottum het al jaren prima doet. Zie (open URL): bit.ly/3gH9Kfb

 • goossens

  Bertus,kijk ook even foto&video "beregeningswater per schip aanvoeren" bij een biologische akkerbouwer.

 • Bennie Stevelink

  Bertus, jij ziet ook een belangrijk aspect over het hoofd: biologische boeren halen hun opbrengst door compost of dierlijke mest uit de gangbare landbouw aan te voeren. Als nu iedereen biologisch zou zijn is er geen compost of dierlijke mest meer beschikbaar. Wat gebeurd er dan met de opbrengst?

 • Bennie Stevelink

 • Maas1

  In de echte wereld heeft biologisch echter gewoon een slechtere CO2 voetafdruk, en flink ook.
  Duurzaam is biologisch in vergelijking met de gangbare landbouw dus echt niet te noemen.

  Maar dat is feitelijk nog een maar een klein verschil

  .Het enige bestaansrecht van biologisch bestaat uit de flinke meerprijs die de consument er voor wil betalen, dat deze meerprijs bij een productietoename tot 25% niet op hetzelfde benodigde niveau blijft, snapt een klein kind nog.

  Alleen Frans Timmermans en zijn rechterhand Diederik Samsom blijkbaar niet.

  Daarnaast is dit dus gewoon door Brusselse bureaucraten wel zo op papier gezet en dat zou toch ook ernstig te denken moeten geven over het niveau en denkwijze daar.

  Aldus een stuk uit de online wereld.

 • Bertus Buizer

  @Maas, Biologisch gebruikt geen kunstmest en heeft alleen al daardoor een lagere CO2 voetafdruk. Daarnaast slaat het meer koolstof op in de bodem.


  @Bennie, De organische stof voorziening gebeurt in de biologische akkerbouw met gewasresten, groene compost en (dierlijke) mest. Biologische poststalmest is strorijk en heeft vaak de voorkeur.

  Maaimeststoffen (van eigen bedrijf) - voor onder meer de mineralen kringloop - komen ook steeds meer in zwang. In Noord-Groningen (niet ver van waar Dirk Strijker woont) ken ik een biologische akkerbouwbedrijf (Horaholm) met winterpeen, tulpen, pootaardappelen, pompoenen, glutenvrije-haver, bladrammenaszaad, klavers en groenbemesters in het bouwplan, dat inmiddels al 10 jaar helemaal zonder input van dierlijke mest werkt ! Dankzij ook de eigen maaimeststoffen. En dat tot grote tevredenheid van de betreffende ondernemers. Een bijzonder mooi voorbeeld ook van veel eigen en knap (onder-)zoekwerk. Want de achterstand van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van biologische landbouw ten opzichte van de gangbare landbouw is heel groot.

  Verder ken ik een biologisch akkerbouwer in de Noordoostpolder die al sinds 2008 met maaimeststoffen werkt. Hij noemt die een weldaad voor de bodem.

  De informatie en ervaringen van deze bedrijven kunt u lezen op de pagina's 12 en 13 van de brochure "Maaimeststoffen in bedrijfs- en ketenverband - Plantaardige meststoffen in de praktijk" (Louis Bolk Instituut, 2015). Zie (open URL): bit.ly/3cG7Itj

 • Maas1

  EU en de rest van de wereld.

  Naast het feit dat de prijzen voor biologisch en daarmee ook de biologische boeren niet met marktsturing door de overheid gediend zijn, is er nog een ander gevaar.

  De EU zelf namelijk.

  In het kader van vrijhandelsakkoorden met bijvoorbeeld de Oekraïne, CETA (Canada) en binnenkort ook nog MERCOSUR (Zuid-Amerila) zijn er ook geen mogelijkheden om eisen te stellen aan de import van concurrerende producten. Deze producten hoeven dus niet aan de standaarden van de EU te voldoen en zijn dus vergeleken met het al flink duurdere biologische product een volgende mokerslag voor de boeren in de EU.

  De Europese Commissie ziet echter alleen maar voordelen in de koploperspositie die de boeren dan hebben op biologisch gebied en denken dat de rest van de wereld deze dure producten wel zal kopen. (hoe zich transport daar naar toe verhoudt tot de carbon footprint vermeldt men niet)

  Een schrijven uit de online wereld

 • Gebageit

  Bertus@ waarom was het in 2018 dan nodig dat de biologische landbouw, voer aan mocht kopen uit de gangbare landbouw?? Met 40% opbrengst in zo'n jaar was dat toch niet nodig geweest....

 • Bertus Buizer

  @Maas1, Goed dat u 'Oekraïne', 'CETA' en 'Mercosur' noemt. Allemaal gedrochten die de positie van met name de gangbare boeren in Europa verder aantasten. De Europese Commissie en de Nederlandse overheid moeten er dan ook eindelijk eens voor zorgen,
  a. dat deze vrijhandelsverdragen worden geschrapt. Ook vanwege besmetting door GMO's (zie, open URL: bit.ly/3gFPZ7G), footprints, etc., en
  b. dat de maatschappelijke kosten van voedsel (waaronder junk food) dat op een vervuilende manier is geproduceerd, in de consumentenprijs wordt verwerkt.

  De consument wordt bovendien steeds bewuster van het belang van gezond voedsel. De bestedingen daarin nemen jaarlijks met circa 15% toe. En de Nederlandse consumenten kopen de laatste tijd ook steeds meer lokaal. Zie (open URL): bit.ly/2Xqdkmt

 • Gebageit

  Bertus@ waarom was het in 2018 dan nodig dat de biologische landbouw, voer aan mocht kopen uit de gangbare landbouw?? Met 40% meer opbrengst in zo'n jaar was dat toch niet nodig geweest....

 • Bertus Buizer

  @Gebageit, waarschijnlijk omdat er nog te weinig biologische landbouw is in Nederland vanwege het falende en inmiddels failliete neoliberaal landbouwbeleid. In onze exportlanden als Duitsland, Frankrijk en Italië is het aandeel biologisch al veel groter. We lopen dus achter !

 • Bennie Stevelink

  Bertus, ik zie dat jij gelooft in de wonderbaarlijke mineralen vermenigvuldiging. Een geloof valt niet tegen te discussiëren.

  Ik ga uit van natuurwetten. Volgens deze wetten ontstaat geen materie uit het niets en er verdwijnt geen materie in het niets. Als je dus via voedsel fosfaat afvoert en je voert niets aan, zal de voorraad in de grond kleiner worden. Uiteindelijk is er geen enkel fosfaat in de bodem en kan de plant niet meer groeien.

 • Bertus Buizer

  @Bennie Stevelink, Als u uit zou gaan van natuurwetten, zou u niet zo blind varen op de gangbare landbouw. Die verspilt, vervuilt en maakt boeren armer. Het eindige mineraal fosfor bijvoorbeeld verdwijnt voor een groot deel in het oppervlaktewater (eutrofiëring) en verdwijnt vervolgens in de oceaan.
  Maaimeststoffen die nu op biologische bedrijven worden geteeld en toegepast, gaan inspoeling en uitpoeling tegen. Voor u als veehouder misschien wat ver van uw bed...

 • kleine boer

  Bertus hoeft er zelf nog steeds niet van te leven....

 • G. Peltjes

  @Bertus. Met jouw denigrerende uitspraken tegen de gangbare landbouw jaag je alleen maar de boeren tegen je in het harnas. Ik zou hier wel eens reacties willen lezen van boeren die zich door jou laten adviseren. En dan bedoel ik praktiserende boeren en geen zorg boerderijen of natuur verenigingen.

 • Bertus Buizer

  @G. Peltjes, misschien dat u mij verkeerd begrijpt. Ik heb het over gangbare landbouw versus biologische landbouw, maar heb boeren in het algemeen hoog staan. Aaien om te paaien is al te vaak in boerenvergaderingen gebeurd en heeft de landbouw - en de boeren die daarvoor staan - geen goed gedaan. Zie ook (open URL): bit.ly/3eEDyHm

 • françoise

  Mr B B Vous etes un drolle persone U geeft zelf aan het probleem van de bio .maaimeststoffen .Dan zijn we terug tot voor 1900 plaggen, strooisel uit de bossen, beerputten uit de stad etc.In onze CETA met 1500 boeren waarvan 200 bio 11 ingénieurs donc 3 special bio ...rendemert bio moins 50 procent voor de tarwe .Omdat er veel maaimeststoffen nodig zijn ,is er ook veel minder land cultivable . SVP open U ogen!

 • Bennie Stevelink

  Bertus, je praat er om heen. Je doet net alsof de fosfaat direct vanaf het land via sloten en rivieren naar de zee spoelt. De werkelijkheid is dat fosfaat via voedsel naar de stad gaat en van daaruit via de riolering naar de zee gaat.

 • Bertus Buizer

  @Bennie Stevelink, Dat fosfaat via de mensenmaag het riool in gaat, is voor alle sectoren nog hetzelfde liedje helaas. Maar dat staat los van de inspoeling en uitspoeling na toediening van de (over-)bemesting op het land.

  Over het tegengaan van verliezen via riool, non-food gewassen en in- en afspoeling kunt u hier meer lezen: Zie (open URL): bit.ly/2XT3KYb

 • Bertus Buizer

  @Françoise, je ne sais pas d'où vous venez. Mais pour vous informer sur le potentiel de l'agriculture biologique, je vous conseille de lire l'article suivant: Voir (ouvrez URL): bit.ly/3dpBF0W (Anglais)

 • françoise

  Mr BB.on parle de potentiel !Papier is geduldig.Kunnen we niet praten over resultaten obtenue? Waneer zijn de ontginningen begonnen,de peel ,Drente,le Marne,laBoisse,les Landes?Juist met de kunstmest.Voeden 1milliard mensen is iets anders als 7milliard.Une bonjour du Sud_ Ouest.

 • Maas1

  Er komt een door Brusselse ambtenaren geleide planeconomie.

  Boeren in de EU worden groene parkwachters met subsidie op inefficiëntie.

  Voedseloverschot van de EU is nu 3%, dit zal veranderen in een tekort van 20%.

  Dit tekort wordt geïmporteerd uit derde landen met een slechtere CO2 voetafdruk.

  Jan Modaal moet op een ultra-processed plantbased dieet.

  Voedselzekerheid is niet meer gegarandeerd.

  Misoogsten door plagen zullen weer normaal worden in EU.

  Het rijke Europa wordt een voedselconcurrent voor armere bevolkingen.

  De CO2 uitstoot zal stijgen door minder opbrengsten en meer mechanische bewerking.

  Uw voedsel wordt 2 tot 3 keer zo duur, tenzij u de ultra-processed plantbased versie koopt.

  Vlees alleen betaalbaar voor de rijken

  Een schrijven uit de online wereld.

 • Bertus Buizer

  Mme Françoise, Selon un rapport de l’ONU (FAO, sept. 2018), la faim dans le monde continue d’augmenter. "821 millions de personnes souffrent à présent de la faim et plus de 150 millions d’enfants accusent des retards de croissance."
  Quelle est la raison, selon vous?

  Oftewel, volgens een VN-rapport (sept. 2018) blijft de honger in de wereld toenemen. "821 miljoen mensen lijden momenteel aan honger en meer dan 150 miljoen kinderen hebben een groei achterstand."
  Wat is daarvan de reden volgens u?

 • kleine boer

  Bertus wederom je zit hier op de verkeerde site . Eerst zelf laten zien !!! Uit eigen knip net zoals wij. Dan pas hier terug komen

 • Bertus Buizer

  @kleine boer, U solliciteert bij de redactie van Boerderij? Heeft u ze uw eigen resultaten al laten zien? Veel succes.

 • kleine boer

  bertus nee ik ga de boerderij opzeggen waarschijnlijk zoals ik al vaker schreef kijk het dit jaar nog aan. Veel te veel geld voor de info die je overal kan vinden.

 • Bolder01

  Laat de klanten van jaap korteweg toch lekker hun gan gaan, laat ze zoveel mogelijk kleurstof , houdbaar heid , smaakstof , troep eten op den duur maar is zien afwachten wat het gezonds is ..🤔

 • T@deler

  Gebageit heeft helemaal gelijk met zijn reactie dat biologische boeren in grote problemen waren met hun ruwvoer en daarom gewoon gangbaar mochten voeren.
  Maar dat was juist in Duitsland en daarom slaat de reactie van de heer Buizer van 13.21 de plank volledig mis.

 • René de jong

  Heer Buizer,
  Biologisch is een mooie kleine markt, verniel dit niet.

  De maaimeststoffen teelt waar u op doelt geeft onderstaande verliezen in de bodem:
  P-AL getal daalt van 41 naar 37 = -/- 9,75%
  P-W getal daalt van 35 naar 25 = -/- 28,57%
  Een kalitekort van -91
  Een $$$ tekort van ??

  8 jaar teelt en 5 maal een schrale oogst, zie artikel vlinderbloemigen......
  Uiteraard vindt LouisBolk zelf dat er méér onderzoek (geld)moet komen en is daarom optimistisch.

 • Alco

  Ach. Zolang mensen als Bertus niet begrijpen dat mest van dieren geen afval product is maar juist de voornaamste bron is van nieuw leven, zal het onbegrip niet verdwijnen.

 • Bertus Buizer

  @René de jong, U leest en interpreteert de voorlopige onderzoeksresultaten niet helemaal juist. Het onderzoek waarnaar u refereert, betreft het proefveld Planty Organics op de proefboerderij Kollumerwaard (SPNA)*, waarover Duurzaam Nieuws op 26 mei jl. een artikel plaatste met als titel "Stikstof telen werkt: een nieuwe stap naar kringlooplandbouw".
  Zie (open URL): bit.ly/3douQNq

  Het proefveld Planty Organics functioneert volgens zelfstandig onderzoeker Geert-Jan van der Burgt nu voor het negende jaar uitsluitend op maaimeststoffen. Doel daarvan is om uit te kunnen zoeken hoever je kunt komen met volledig eigen STIKSTOF. En het blijkt volgens Van der Burgt dat je daarmee een mooi eind kunt komen. Hij vertelde mij daar over: "Nu we dat weten, gaan we (als we verder kunnen) verder optimaliseren, en het eerste wat er dan te gebeuren staat is: overige mineralen aanvoeren tot evenwicht. Compost, bokashi, stadse reststromen, verzin het maar. Zie 'preview' pagina 18 en verder." (Zie; open URL: bit.ly/3dpOWGR)

  Op uitsluitend maaimeststoffen werkt het systeem dus niet, maar dat was ook niet de bedoeling van het proefveld. Maaimeststoffen helpen verlies (verspilling) die door uitspoeling ontstaat tegen te gaan (kringlooplandbouw). Oftewel mineralen die in diepere grondlagen zijn terechtgekomen, worden door een diepwortelend maaigewas weer naar boven gehaald. Maaimeststoffen voeden vervolgens ook het bodemleven.

  *Het praktijkonderzoek biologische landbouw met een apart biologisch bedrijf op de SPNA proefboerderij Kollumerwaard is destijds op mijn advies tot stand gekomen. Ik ben voormalig directeur Kees Kristelijn van de proefboerderij nog altijd dankbaar dat hij mijn advies toen heeft opgevolgd en dat wij daarna vele jaren prima hebben samengewerkt, onder andere in het kader van Organicseeds.nl .

 • René de jong

  Heer Buizer,
  Ik kan redelijk lezen;
  citaat 1;
  "Aanleiding voor het project
  ‘Stikstof Telen’ en de voorganger
  ervan, ‘Planty Organic’, was de vraag van de biologische telersvereniging iowad naar de mogelijkheid om te werken zonder aanvoer van gangbare mest.
  citaat 2:
  "De conclusie tot nu toe:
  Een biologisch akkerbouwsysteem zonder dierlijke mest, gebaseerd op volledig eigen stikstofwinning in de vorm van bedrijfseigen maaimeststof, is goed uitvoerbaar en levert voldoende opbrengsten. De milieubelasting is minimaal,
  het energieverbruik is laag en de biodiversiteit is hoog." einde citaat.

  Het onderzoek bewijst juist dat het zowel qua mineralenstroom & financieel als een fiasco kan worden beschouwd.

  Vertel mij waar lees ik fout in onderstaande getallen;
  - 9 jaar teelt en 5 oogsten
  - P-AL getal daalt van 41 naar 37 = -/- 9,75%
  - P-W getal daalt van 35 naar 25 = -/- 28,57%
  - Een kalitekort van -91
  - Een $$$ tekort van ??

  8/5 maal méér grond nodig en dat op de beste grond bij Muntsjesyl !
  >>>>>

 • René de jong

  >>vervolg
  Als iets niet kan dan kan het niet ook niet met nog meer onderzoeksgeld voor Louis Bolk.
  Want zeg nou toch eens zelf, als je reeds 9 jaar bezig bent op 6 perceeltjes grond van postzegelformaat, kosten noch moeite spaart.
  Is het dan niet mogelijk om een beetje boekhouding bij te houden ?
  Nee, een goed onderzoeksbureau schrijft zijn eigen opdracht weer uit om nog meer poen te kunnen verbrassen;
  "en de verfijning zou ook de bedrijfseconomische kant meegenomen moeten worden."

  Die bedrijfseconomische kant begint bij grondaankoop:
  Want misschien kunt u mij helpen bij de financiering van 30 hectare extra grond waar nul opbrengsten tegenover staan maar wel alle bewerkingskosten (zaaien oogsten en inkuilen van vlinderbloemigen) en rente/aflossing voor tellen.

 • Bertus Buizer

  @René de jong, Omdat u, gezien uw reacties hierboven, blijft bij uw foute weergave en interpretatie van de voorlopige resultaten van het maaimeststoffen onderzoek - mijn uitleg en toelichting van vandaag om 12:30 uur ten spijt - stop ik hier deze discussie met u.

  Ieder die wil, kan de documenten waarvoor ik een link in mijn toelichting van 12:30 uur heb geplaatst er zelf op nalezen.

 • vraagteken

  Nee dank je Bertus ik vind Rene de Jong een betere adviseur

 • kleine boer

  Bertus dat is nu de zoveelste discussie die je stopt omdat het lastig word.... en ja rene de jong is voor vele ondertussen een betere adviseur geworden zo snel en uitgebreid een voor ieder te snappen reactie zonder linkjes van een ander maar gewoon zelf typen kan jij nog veel van leren.....

 • nvanrooij1

  Bertus kan niet winnen want normaal moet hij het laatste woord hebben. Elke simpele boer kan uitleggen dat dit niet werkt , want dan waren we wel in de middeleeuwen blijven hangen , maar Bertus gelooft nog in sprookjes.
  Goed gedaan Rene

 • René de jong

  Heer Buizer, wederom gooit u alweer de handdoek voortijdig in de ring, tegen zo'n domme boer.

  Ik heb ook uw uitleg en toelichting gelezen waar u de nadruk op STIKSTOF wilt leggen. Maar ook (of juist) die stroom is NIET sluitend omdat er in 8 teeltjaren (eigenlijk al 9) maar 5 oogsten zijn geweest.

  Beetje het zelfde als wij hier standaard 5/8 deel apart inkuilen (grasklaver uiteraard) en dit als mest gaan gebruiken voor het volgende jaar.
  Rekenmachine weggooien en roepen dat je DUURzaam bezig bent.
  of net als in Muntsjesyl het gewas ook nog inslurfen, helemaal DUURzaam, ik dacht toen nog wat doen ze daar nou met mest in een slurf, maar goed toch wel handig als je wel eens onderweg bent.

  Er moeten simpele zaken gewijzigd worden zoals benutting van alle stikstof uit mest i.p.v. kunstmest.
  Bemesten (en H2O) naar behoefte, dan heb je vervolgens ook (bijna) geen middelen nodig.
  En de natuurgebieden schreeuwen ook om bemesting want zonder mest geen (bodem)leven geen organische stof en dus droogte.

 • René de jong

  Voor wie deze toverteelt zelf wil bekijken;
  toets www.
  spna.nl/downloads/9897-Sneak preview.pdf#zoom=100

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.