Commentaar

25 reacties

‘LTO in crisis na vertrek Calon’

Na het vertrek van Marc Calon keert LTO terug in het Landbouw Collectief.

Onvermijdelijk is het vertrek van voorzitter Marc Calon bij LTO Nederland. Hij ontbeert al langere tijd vertrouwen van een belangrijk deel van de achterban. LTO’s opstappen uit het Landbouw Collectief enkele dagen eerder blijkt uiteindelijk de druppel. Calon gelooft niet in dit collectief. Het wordt hem aangerekend.

Crisis door vertrek

Calons terugtreden laat LTO Nederland in crisis achter. Want wat is nu de koers van de belangenbehartiger? Amper een dag na zijn vertrek schuift LLTB-voorman Léon Faassen namens diezelfde LTO weer aan bij het Landbouw Collectief. Faassen tekende toch ook voor stopzetten van samenwerking in het collectief? Opmerkelijk ook, tot dan vertegenwoordigde Trienke Elshof de organisatie in dit collectief. Draait de LTO-top bij na kritiek uit de achterban? Het komt in ieder geval niet standvastig over.

Draait de LTO-top bij na kritiek uit de achterban?

Alle partijen hebben elkaar weer de hand gereikt, heet het in een gezamenlijke verklaring na afloop. Het gaat hier natuurlijk vooral om de figuurlijke hand van Jeroen van Maanen, kopstuk van Farmers Defence Force (FDF) en Léon Faassen.

LTO Nederland moet op zoek naar een nieuwe voorzitter. Namen circuleren al. Het is veel te vroeg voor namen. De organisatie moet eerst maar eens een strategie uitwerken. Op basis van deze koers kan dan een profielschets worden gemaakt.

Straatvechter in maatpak

Marc Calon was 3,5 jaar geleden het antwoord op de wat fletse, diplomatieke voorganger Albert Jan Maat. Calon, gepokt en gemazeld in Den Haag én Brussel, heeft iets van type straatvechter in maatpak. Zijn PvdA-signatuur ligt moeilijk. Ferme uitspraken in de vermeende I&R-kalverfraude in 2018 vallen helemaal fout. Hij kan zijn credits (onder andere behoud landbouwvrijstelling) niet overbrengen.

Poitieke arena veranderd

Inmiddels is ook de politieke arena veranderd van vergadertafel en achterkamertjes – het traditionele lobbyterrein – naar de straat. Calon, die stevige taal toch niet schuwt, heeft moeite met die andere straatvechter: FDF-leider Mark van den Oever. Tijdens de boerenprotesten is Calon vrijwel onzichtbaar. Opmerkelijk blijft dat beide personen elkaar nooit ontmoetten.

De focus moet terug op de zaak: perspectief voor boeren

Het is goed dat de gelederen in dit stikstofdossier nu weer sluiten. De focus moet terug op de zaak: perspectief voor boeren. LTO likt ondertussen intern de wonden, en moet iets bedenken hoe de achterban in al zijn diversiteit van ondernemerschap, aanpak en stijl te vertegenwoordigen. Farmers Defence Force moet accepteren dat het nieuw verenigde Landbouw Collectief een andere signatuur heeft. Er is ruimte voor een ander geluid.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • farmer135

  Misschien iets voor dhr vogelaar ? Daar hebben veel boeren wel vertrouwen in.

 • Hogman1

  Degene met veel stikstof dossierkennis was Trienke Elshof en moet die dan het veld ruimen?

 • Bennie Stevelink

  LTO heeft samenwerking nooit afgewezen. Ze wilden alleen niet verder met het huidige LC omdat die niets bereikt heeft. En daar staat LTO niet alleen in: er zijn binnen het LC meer partijen die er zo over denken.

  Het huidige LC, onder leiding van FDF, heeft boeren alleen gevoed in strijdbeleving terwijl beleidsinhoudelijk niets voor de boeren gedaan is. Als LTO en andere partijen beleidsinhoudelijk iets wilden bereiken werd dit geblokkeerd door FDF.

  Het lijkt erop dat FDF beleidsinhoudelijk helemaal niets wíl bereiken. Het gaat blijkbaar alleen om de kick van strijd voeren.
  LTO en de meeste andere partijen willen juist beleidsinhoudelijk resultaat en hebben niets met strijdbeleving.
  Een nieuw collectief moet veel losser zijn zodat ze elkaar niet in de weg zitten. Dan kunnen LTO en andere serieuze partijen zich inzetten voor maximaal beleidsinhoudelijk resultaat terwijl FDF en DDB buiten een trekkerprocessie organiseren.

 • Vhouder

  hoor overal dat calon niks waard was mislukt las ik zelfs in een colum van vergaderboer. Dan zou het toch geen crisis moeten zijn als ie aftreed maar een opluchting

 • gjh

  vhouder tuurlijk is een opluchting dat hij weg is alleen Bennie begrijpt het nog niet die probeert LTO wat zinkend is nog te redden met domme praat. ongelooflijk dat je niet wil zien dat Calon niets heeft betekend voor het LTO

 • Tuig

  Bijna iedereen hier was erg negatief over Calon, er zal dus wel geen crisis zijn. Een opvolger is zo gevonden toch?

 • 112

  bennie Dan kunnen LTO en andere serieuze partijen

  ha ha laat mijn niet .... LTO is de onbetrouwbaarste partij die er is

  met het fosfaat dossier hebben de Heeren van LTO -ZLTO goed hun best gedaan over de anderen zijn rug

 • Alco

  Het Collectief heeft zich uit de onderhandelingen getrokken nadat bleek dat ze zelfs gezamenlijk niet serieus genomen werden.
  Het ministerie dacht toen het wel even te kunnen regelen met Calon.
  Een misvatting dus.
  Het Collectief is vertrokken met de mededeling: Wie niet horen wil moet het maar voelen.
  Of dit succes heeft weet ik ook niet, maar mee lullen als een condomoloog heeft de laatste decennia's geen enkel perspectief geboden.
  De aarde gaat ten onder omdat het de luxe van de mens niet aan kan.
  En de enigste sector die zijn kringloop sluitend heeft wordt naar de schandpaal gedragen.
  Enkel en alleen omdat de anti- veehouderij klick sterk vertegenwoordigd is in de media.

 • lelyfarm

  Bevrijdingsdag Calon gooit de handdoek die kwal maar nu hebben we leon aan tafel... ik herinner me nog een bijeenkomst in limburg met hem ZIJN WOORDEN WAREN : we hebben gestreden voor het behoud van DEROGATIE!!!!! van de 200 melkveehouders in de zaal waren er 2 met derogatie lachwekkend was dat....... had dan gestreden voor dat bieten en granen of andere soorten in de derogatie vallen ... maar nee we geven 9 dingen weg en krijgen 1 voordeel terug bah bah....... nee LTO jullie zijn letterlijk de weg kwijd

 • agratax(1)

  Kankeren op Calon heeft geen enkel nut. De boeren moeten met of zonder LTO zien weer bij de burger in beeld te komen en als zeer belangrijke groep te worden gezien. Het huidige imago van Stank, Vervuilend en TE Duur, anti milieu etc. moet worden omgedraaid in Broodnodig niet alleen in tijden van tegenspoed (covid-19 crisis) maar ook ten tijde van voorspoed als er via import meer dan voldoende voedsel voorhanden is tegen voor Nederlandse begrippen zeer acceptabele prijzen. Wat ik nu zou hebben verwacht van een LTO onder leiding van een linkse voorzitter, dat ze zich sterk zouden hebben gemaakt om de Arbeidsmigranten in te ruilen voor al de werknemers die met een riante steun maatregel van de overheid thuis zaten. Deze mensen hadden in de land en tuinbouw kunnen werken om op deze wijze hun uitkeringskosten voor de gemeenschap te drukken. Maar nee nog de werkgevers of werknemers zagen hier het nut van in en de Landbouw hield zich afzijdig, of moet ik zeggen vindt arbeidsmigranten, zonder commentaar praktischer.

 • Gebageit

  Bennie je moet wel begrijpen dat FDF een creatie is van decennia lang onvermogen van LTO!! Wel moet ik je gelijk geven dat FDF te extreem is en daar ga je ook niks mee bereiken, daarom is het ook zeer triest dat marc en mark te laat hebben in gezien dat als we wat willen bereiken dat we dat via LC moeten doen ,want onder het LC kan LTO getriggerd worden om niet meteen overal ja op te zeggen en van FDF gaan in het LC de scherpe kantjes af.

 • kraats

  LTO in crisis ? Onzin; de achterban heeft wel voor hetere vuren gestaan en het zijn allemaal zelfstandige ondernemers; die zijn nooit in crisis.
  Nieuwe kansen
  Eigen Tv-kanaal, eigen radio-kanaal, diverse eigen YouTube-kanalen, een prettige en pittige pinup ervoor en eigen geluid laten horen. Daarnaast volop boerenjongelui laten solliciteren bij RVO, Waterschappen, Ministeries en opstomen naar de top. Ook binnen banken, Natuurmonumenten en overige clubs meer boerenbloed aan de top en bij de beleidsmaker.
  Verover die posities weer !!

 • Vhouder

  Gebageit ik vind dat FdF het niet verkeerd doet je hebt mensen nodig die de zaak opschudden dat kan mark van de oever en dan een man als Jhon van maanen erbij die het weer glad strijkt die twee zijn volgens mij een perfect team

 • j.verstraten1

  Volgens mij zit deze informatie <>
  Niet achter een betaalmuur. Dus waar haal je de wijsheid vandaan Jan Vullings dat LTO uit en weer in HET collectief stapt?

 • J Vullings

  @j.verstraten1
  <>

 • anton1937

  LTO in crisis is onzin,alleen Calon past niet bij gewone boeren,veehouders,varkens- en kippenboeren of akkerbouwers en tuinders die met werken hun bedrijf rendabel exploiteren. F D F gedraagt zich als een broedse kip die telkens van haar nest af rent om met te populistische voorstellen te komen, dat is niet de oplossing voor de boeren. Een rustige en gedegen voorzitter die van wanten weet maakt LTO sterker.

 • melkveehouder .

  @lelyfarm. Helemaal eens. Ook ik kan me die kreet van (het bestuur van) LTO nog herinneren. Ze streden (samen met het CDA en RFC) voor behoud van derogatie met als wisselgeld het fosfaatrechtenstelsel. Achteraf de molensteen voor de melkveehouderij. Een hogere melkprijs door productiebeperking zou echter in het verschiet liggen als gevolg van inkrimping van de veestapel door het fosfaatrechtenstelsel.

  Nu tekenen we mei 2020, hebben nog altijd geen derogatie, een slechte(re) melkprijs, een lagere bedrijfsproductie, financiële zorgen en aanvullende wet- en regelgeving.

  En dat bestuur durft zich belangenbehartiger te noemen? Trekpoppen van broodheer de overheid en de smeerolie van politieke partijen zijn het!

  By the way @Bennie, vertel jij me eens wat LTO de afgelopen 5 jaar (voor de melkveehouderij) heeft bereikt! Verwijs me eens naar één actie waarmee ze de handen van de achterban op elkaar hebben gekregen. Noem paard en wagen!

 • Kelholt

  @melkveehouder . ik help Bennie wel even.

  'Op aandringen van LTO is er sterk gestuurd op zo laag mogelijke invoeringskosten van het trekkerkenteken.'

  18 eurootjes maar!

 • gjh

  Bennie geef gewoon toe dat LTO en zeker Calon geen toegevoegde waarde voor de landbouw hebben. Jij praat alles recht wat krom is en je vindt overal wat van en denkt het allemaal beter te weten maar de feiten zijn duidelijk (zie de reacties hiervoor.) groet gjh

 • Bennie Stevelink

  De overheid wilde in de jaren negentig een grens op de hoeveelheid mest die je per ha mocht gebruiken. Dankzij de harde inzet van LTO is dat uiteindelijk het MINAS systeem geworden. Een mooi systeem waar vooral melkveehouders goed mee uit de voeten konden. Het zorgde voor maximale plaatsingsruimte voor dierlijke mest. Derogatie hadden we niet mee van doen.
  Helaas is het na een aantal jaren afgeschoten in Brussel.

  Toen de huidige mestwet kwam heeft LTO zich sterk gemaakt voor invoering van de BEX waarmee melkveehouders aanzienlijk konden besparen op mestafvoer. Vooral boeren met volledige maisteelt, zoals in Zuid Nederland 40% van de boeren doen, hadden hier veel voordeel van.

  Toen het melkquotum werd afgeschaft wilde LTO geen nieuwe productierechten. Om binnen de milieuruimte te blijven zou de melkveehouderij grondgebonden begrensd worden. Recalcitrante boeren, vooral in het zuiden, eisten met de vuist op tafel dat er geen grondgebonden begrenzing mocht komen. ZLTO durfde dat niet naast zich neer te leggen waarna het volledig uit de hand is gelopen.
  De minister wilde dierrechten invoeren maar LTO wist dat nog om te buigen naar fosfaatrechten omdat die meer ruimte laten voor extra koeien.
  De productierechten die we toch weer gekregen hebben, hebben we te danken aan boeren, vooral in het zuiden, die geen grondgebonden begrenzing accepteerden.

 • Maas1

  Als ik het dus goed begrijp Bennie heb je de fosfaatrechten te danken aan de boeren uit het zuiden. Dat heb je dan toch mooi binnen,als je dan een keer stopt met het melkvee krijg je toch zomaar een zak geld in de schoot geworpen.
  Zonder de boeren uit het zuiden was je op termijn dan financiëel op de oudere dag slechter af geweest.

 • gjh

  Bennie als ik die onzin leest van jou zouden we bijna blij worden dat het LTO bestaat alleen van jou verhaal klopt niet veel jammer dat je dat niet wil zien. Laat staan dat ik in het zuiden woon!!!

 • kleine boer

  Kan calon verder bij Staatsbos ... daar werkt ie dus al ....

 • melkveehouder .

  @Bennie, jij snapt weinig van politiek. Er kwamen geen dierrechten omdat anders de intensieve veehouderij, met name de varkens, uit de mestmarkt zou worden gedrukt. Daarbovenop zouden de dierrechten massaal door de melkveehouders zijn opgekocht. Varkenshoudster Annie Schreier van het CDA heeft een politieke rol gespeeld in het voorkómen hiervan. Ze was op dat moment een (agrarisch) stemmenkanon voor het CDA met meer dan 30.000 voorkeurstemmen.

  Kijk maar eens op de eerste bladzijden van het CBS verslag van (ik meen) 2016 of 2017 waarin letterlijk staat geschreven dat de invoering van het fosfaatreductiestelsel (en dus nadien het fosfaatrechten(stelsel)) doorgang had kunnen vinden dankzij de inspanningen van de varkenshouderij. Zonder de inspanningen van de varkenshouderij was het fosfaatplafond overschreden geworden en was er geen juridische basis geweest voor invoering van het fosfaatrechtstelsel omdat Brussel het dan als ongeoorloofde staatssteun zag. Weet je nog?

  Het was ook niet zomaar dat het CDA met de beslissende stem in de Eerste Kamer vóór invoering van het fosfaatrechtenstelsel stemde!

 • jan4072

  @Bennie, je begint zelf al met te schrijven dat LTO niet capabel is: "LTO komt met een leuk plan dat door Brussel afgeschoten wordt". Wat heb ik aan plannen die in de prullenbak verdwijnen?

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.