Redactieblog

40 reactieslaatste update:25 mei 2020

‘Een nieuwe voorzitter voor LTO?’

Als LTO Nederland zichzelf niet wil opheffen en verder wil gaan, zal ze allereerst op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter.

Het vertrek van Marc Calon als voorzitter van LTO Nederland is gekenschetst als onvermijdelijk. Hij heeft het vertrouwen van een groot deel van de achterban verloren. Dat vertrouwensverlies geldt natuurlijk niet alleen de voorzitter, maar vooral ook de organisatie als geheel.

LTO in crisis

Uit het onderzoek De Staat van de Boer van dagblad Trouw bleek dat liefst 77% van de ondervraagde boeren zich in 2018 al slecht vertegenwoordigd voelde door LTO. Ik denk dat dat vertrouwen sindsdien niet is toegenomen. LTO is dus zelf al enige tijd in een crisis. Dat kan men de voorzitter aanrekenen, en dat is misschien ook wel onvermijdelijk, maar daar kan het niet bij blijven. Zelf had ik altijd wel een heel goede indruk van Marc Calon, ik vond hem een uitstekende behartiger en woordvoerder van het boerenbelang.

Imagokwestie

Maar goed, ik ben geen radicale boer. En ik snap ook wel dat het allemaal een kwestie is van imago. De druppel schijnt te zijn geweest dat LTO uit het zogenaamde Landbouw Collectief is gestapt. Men kan dat fout vinden, maar ik denk dat de fout op een eerder moment lag, namelijk in het toetreden tot dat merkwaardige samenraapsel van clubjes en personen die vervolgens ook met een rapport van eisen kwamen waarvan de honden geen brood lustten, alles onder leiding van Aalt Dijkhuizen, die er ook niet meer helemaal bij is.

Ook in de landbouw geldt: ieder voor zich, alles eigenbelang

Hoe verder met LTO?

En hoe moet het nu verder met LTO? Misschien moet de organisatie maar worden opgeheven. Het collectieve bewustzijn in de landbouw is nu zover weggezakt dat een organisatie die al die verschillende boeren en hun bedrijven moet vertegenwoordigen onmogelijk opnieuw van de grond te krijgen valt.

Ook in de landbouw geldt: ieder voor zich. Alles eigenbelang. Als men het niet helemaal eens is met het beleid of zelfs de stijl of de toon van een organisatie stapt men er uit en begint een eigen clubje. Het Landbouw Collectief bestond uit dertien organisaties, en dat zijn ze nog lang niet allemaal.

Als LTO Nederland zichzelf niet wil opheffen en verder wil gaan, zal ze allereerst op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Het zal nog niet zo gemakkelijk zijn om daar een verstandige persoon (man of vrouw) voor te vinden. Een tweede overweging is dat uit genoemd onderzoek bleek dat negen van de tien boeren hunkerden naar een sterke man, om de crisis op het platteland te bezweren.

Mark van den Oever moet worden gevraagd als nieuwe voorzitter van LTO

Vlucht naar voren als overlevingsoptie

De conclusie uit deze twee punten is onontkoombaar: Mark van den Oever moet worden gevraagd als nieuwe voorzitter van LTO. Ik geef toe, het zou een gevaarlijk experiment zijn – te vergelijken met Forum voor Democratie in het Brabantse provinciebestuur of Wilders in een gedoogconstructie – maar misschien is een vlucht naar voren nu wel de enige overlevingsoptie voor LTO. En jezelf opheffen kun je dan altijd nog.

@Marc: het ga je goed!

Laatste reacties

 • ptheunis501

  Calon is twee jaar te laat opgestapt.
  hij had veel eerder kleur moeten bekennen dat hij elders een adviserende/neven functie had die niet strookt met het behartigen van de belangen van de boeren.
  Dit voelt voor agrarisch Nederland als verraad.
  Het is een twede tsjeerdje geworden

 • Bennie Stevelink

  Willem, nu sla je de plank toch wel heel erg mis. Mark van den Oever kan zijn eigen organisatie van radicale boeren al niet eens bij elkaar houden. En dan zou hij als nieuwe voorzitter van LTO al die verschillende stromingen en individuen bij elkaar moeten brengen?
  Met Mark van den Oever valt geen enkele afspraak te maken. Ze spreken wat af, ze staan nog niet buiten en Mark doet precies het tegenovergestelde. En dan zou hij gesprekken en afspraken moeten leiden tussen al die stromingen en individuen?
  Mark van den Oever heeft nog nooit enige bestuurlijke capaciteit getoond.

  De nieuwe voorzitter moet naast een goede bestuurder ook goed verbinding kunnen leggen met de leden. Want op dat punt is het fout gegaan met Calon.

 • kleine boer

  Tis goed vis weer he Bennie ze happen goed

 • bankivahoen

  Wat wil je bereiken met het continu demoniseren van Mark vd Oever en de fdf Benny?? Jezelf voor schut zetten? Je hebt duidelijk niet door wat er gaande is in deze tijd waarin we als voedselproducenten op diverse manieren uit onze functie ontheven worden. Verdiep je in de wereld die zich momenteel afspeelt buiten de mainstream media aangaande de complete reset van de mensheid. Probeer het te begrijpen in ieder geval en ook voor jou vallen misschien de schellen van je ogen. Lees eens De Andere Krant .nl de uitgave Vrijheid.

 • famboenink@hetnet.nl

  tja dat u als goed willende technocraat/jurist marc raad van bestuur stabosbeheer callon
  geweldig vind kan ik wel snappen
  maar marc van den oever moet lekker fdf blijven leiden
  en zeggen waar de schoen wringt doet die goed
  voor lto hebben we elbert dijkgraaf nodig vind ik
  man die op een beschaafde manier ongeveer bij hetzelfde standpunt uitkomt helaas bleek dat niet te werken

 • 11

  Er zijn wat veel 'Bennies' bij LTO, die menen te goed te weten wat goed voor anderen is en die anderen daar niet voor menen te hoeven consulteren.

 • kanaal

  als bruil zo reageert ,kent hij calon dus niet.

 • Schrauwen Landbouw

  Ze hebben momenteel 3 regiovoorzitters bij LTO. Degene die er nu al voor bijna 9 provincies is, kan toch gemakkelijk het gehele land vertegenwoordigen. Dan kunnen er dus nog 2 weg.

 • ENA

  Heeft niemand door dat die Stevelink al tijden geilt op een bestuursbaantje bij lto,zo weinig zelfkennis die man!

 • Koen Franken

  Ik denk dat er geen enkele nieuwe gevonden kan worden welke de belangen van alle sectoren kan behartigen . Kijk alleen maar eens naar de verdeeldheid in de melkveehouderij

 • j.verstraten1

  Volgens mij bedoelt Willem dat naar zijn mening de tijd van collectieve belangenbehartiging binnen één organisatie voorbij is: ' het collectieve bewustzijn' is weggezakt. Tegelijkertijd vragen boeren om een sterk persoon en een collectief is wel bijzonder.
  Wat ons bindt is vooral de afkeer van de politieke macht. Diegene die een grote bek open trekt richting het haagse wordt het makkelijkst als boegbeeld gezien.

 • gjh

  Ja ENA die bennie slaat de ene plank na de andere mis en totaal geen zelf kennis. Hij vindt overal wat van kan ook zijn dat Bennie eenzaam is. Die Calon had er nooit moeten komen bij de woningbouw bakte hij er ook niets van. Ik denk als Mark van de Oever iets indimt kan hij ver komen hij vecht meer voor ons dan Calon. Mr Bruil mooi stukje en hopen dat LTO zich snel gaat opheffen.

 • Alco

  Lachen.
  @Kleine boer lijkt het te snappen dat de het goed vis weer is en @Bennie is de dikke vis.
  Trouwens Willem laat weer duidelijk zijn mening weten.
  "Maar goed, ik ben ook geen radicale boer."
  Dat er gezamenlijk uitkomen door de landbouw vertegenwoordigers niet zo eenvoudig en er mensen opstappen, komt door het feit dat velen nog niet door hebben welk spelletje er met de boeren gespeeld wordt.
  Aan de andere kant moet men ook niet agressief worden in de commentaren.
  Ik hoop dat het LTO een goede voorzitter kan vinden, die net als een FNV of CNV voorzitter er staat voor zijn leden.

 • Bennie Stevelink

  Jos Verstraten, ik las onlangs een column van Henk Schoonvelde waarin hij de wens uitsprak van een soort POV voor de melkveehouderij. Iedere sector zijn eigen landelijke organisatie waarbij de drie huidige regionale LTO’s grotendeels overbodig worden. In hoeverre is dat haalbaar en wenselijk en wat zijn de risico’s?
  Hoe kijk jij hier tegenaan?

 • Drikus Dekker

  Oeps word toch nog spannend wie de nieuwe L.T.O man word ik zelf met m,n simpele gedachten dacht ach dat Word onze Bennie Stevelink....Maar als ik vervolgens lees hoe hij hier wat berichten terug Mark v d Oever weer door het slijk haalt dan denk ik nee Bennie is geen leider !! (Trouwens je mag hier niet iemand beledigen ) begin er eens mee om mensen in hun waarde te laten en verbeter de wereld begin bij je zelf !!!! En nogmaals heb het al vaak neer gezet zorg voor je weer je weer commentaar hebt op een ander dat je zelf de boel op rit hebt !!!! Ieder mens heeft z,n haaken en oogen .maar begin er mee om te strijden met elkaar in plaats van tegen elkaar 😉

 • Tuig

  Wat maakt het de reageerders hier uit wie de nieuwe voorzitter wordt, ze hebben allemaal het lidmaatschap opgezegd als ik de reacties van de afgelopen maanden weer voor de geest haal.
  Mooi stukje van dhr Bruil. Hij weet zelf ook wel dat Marc van den Oever niet geschikt is als voorzitter.

 • Willem zal de boel eens flink opnaaien🤪

 • Attie

  Een lastige vraag Bennie..

 • Bennie Stevelink

  Het idee om Mark van den Oever voorzitter te maken van LTO is sarcastisch bedoeld. Dat is mij inmiddels wel duidelijk. Maar ook sarcasme heeft een boodschap, je probeert er iets mee te zeggen. En dat is mij nog niet duidelijk: wat wil Willem met zijn sarcastische voorstel om Mark van den Oever tot voorzitter te maken nu eigenlijk zeggen?

 • j.verstraten1

  Bennie, de boeren roepen om een collectief. LTO ís een collectief. Het landbouwcollectief is/was een kopie van de LTO gedachte: zet alle sectoren bij elkaar om met één mond te spreken. Het goede hiervan is dat als het bijvoorbeeld over ruimtelijke ordening, water, mest, milieu( stikstof, nitraatrichtlijn, ammoniak, fijnstof), dier- en volksgezondheid gaat je het binnen LTO met elkaar uitzoekt om te voorkomen dat je voor het oog van de buitenwereld rollebollend met elkaar over straat gaat. De melkveehouderij heeft bijv. daarom nooit naar buiten toe gepleit of gelobbyd om fosfaat uit de varkenshouderij over te hevelen naar melkvee.
  Gaat het over specifieke zaken die sectoren treffen ( vitale varkenshouderij, vogelgriep, fosfaatrechten) laat je dat bij de sectoren maar altijd in afstemming met elkaar.

 • j.verstraten1

  Deze systematiek werkt vertragend, is weinig transparant , erg politiek en regelmatig op gespannen voet met elkaar. Dat is het grote nadeel.
  De POV is een onderdeel van deze LTO systematiek maar ziet meer in het LC omdat de diversiteit binnen het LC nóg groter is ( lees meer ruimte voor radicaler gedachtegoed).
  Regionale LTO's worden nooit overbodig vanwege deze integrale thema's. Ze hebben bestuurlijk in LTO al geen invloed meer op de sectoren.

  Het vragen om sterke, zichtbare sectorale leiders gebeurt vooral door diegene die vinden dat hun sector ondergesneeuwd word/ te weinig aandacht krijgt/te veel moet leveren en is gebaseerd op het denken in macht. In een collectief moet je de macht delen.
  Dus wat willen we nou eigenlijk echt? Sterke zichtbare onafhankelijke sectoren met boegbeelden die vervolgens weer samen werken in een collectief om de gelederen gesloten te houden? Oude wijn in nieuwe zakken.

 • agratax(1)

  Ik lees steeds "Sterke leider". Ik denk dat de nieuwe voorzitter zijn achterban, de boeren moet kunnen begrijpen, Inlevingsvermogen, en vertegenwoordigen zonder eigen belang voorop te stellen. Maar bovenal moet hij over Diplomatieke eigenschappen beschikken, slim zijn in het debat met de tegenspelers van de landbouw. Verder denken dan zijn neus lang is. Ik bedoel overzien wat de gevolgen (kunnen) zijn op termijn van bepaalde voorstellen of besluiten en schuw niet deze te benoemen en in je besluitvorming mee te nemen. Ik weet hiervoor is een schaap met 5 of meer poten nodig, een creatieveling.

 • Alco

  @agratax. Als de gevolgen slecht zijn moeten die aanvaard worden.
  Echter als die gevolgen er zijn door fantasie verhalen of gestoeld zijn op emotie en domheid, moeten die voor het voetlicht gebracht worden.
  Calon was een man die de waanzin bij de boer wilde doordrukken.

 • Bennie Stevelink

  Jos, dank voor het antwoord. Nadat ik de vraag had gesteld realiseerde ik mij dat LTO al opgedeeld is in landelijke sectorale vakgroepen. Daarboven een collectief. De hele organisatiestructuur die men wenst zit eigenlijk al in LTO.

  @Agratax, vrijwel alle eigenschappen die jij noemt had Calon, met uitzondering van “boeren kunnen begrijpen” en “diplomatieke eigenschappen”. Hij wist geen “wij-gevoel” op te bouwen met de leden.

 • 112

  maar dan niet verder met u meneer verstraten 1. en nog veel andere bestuurders

 • Alco

  Snap je nou nog niet Bennie dat Calon andere taken had!!!!

 • Kelholt

  Een raamambtenaar op LNV heeft een onderzoek in handen gekregen waaruit blijkt dat op bedrijven waar de boer 7 dagen in de week een roze bril draagt minder stikstof uitstoten dan op andere bedrijven. De ambtenaar deelt dit onderzoek met de minister en adviseert haar om dit algemeen in te voeren middels een ministeriële regeling. De minister vind dit een super idee maar 'overlegt' eerst nog even met de sector.
  Bij het horen van zoveel onzin lopen diverse sectorvertegenwoordigers van tafel. Dit kun je niet serieus nemen. LTO blijft aan tafel zitten en weet met de minister te regelen dat de roze bril maar 4 dagen in de week op hoeft mits de andere 3 dagen rode laarzen worden gedragen.
  De LTO claimt een groot succes. Anders werden boeren opgezadeld met 7 dagen dragen van een roze bril, en laarzen dragen de boeren toch al. Wel jammer voor de boeren die net voor de invoering een paar groene laarzen hebben gekocht maar ja, ondernemersrisico en voorzienbaarheid hè.

  @j.verstraten1 zegt: "Het vragen om sterke, zichtbare sectorale leiders gebeurt vooral door diegene die vinden dat hun sector ondergesneeuwd word/ te weinig aandacht krijgt/te veel moet leveren en is gebaseerd op het denken in macht."

  Nee, @j.verstraten1 wij willen een leider/organisatie die de beleidsmakers in Den Haag van repliek dient als er weer eens waardeloze regelgeving over welke sector dan ook wordt uitgestort.

 • kleine boer

  Kelholt super reactie 👍👍

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, die sterke leider en organisatie hadden wij toch in de persoon van Mark van den Oever met zijn FDF. De FDF had de leiding over het LC. Iedereen in het LC schikte zich in de lijn van FDF. Ben je tevreden met het resultaat? Zo niet, wat had FDF dan anders kunnen doen om een beter resultaat te halen?

 • Info@jgverbeek.nl

  Ze kunnen Jonny Hogenkamp wel vragen, een man die het goed kan verwoorden voor iedere sector in Den Haag. Als ie zijn bedrijf verkocht heeft,en wat meer tijd over heeft wil hij die misschien wel meer in totale landbouwbehartiging steken.

 • Sjefo

  De minister schoffeert de landbouw, de overheid in zijn algemeenheid is bezig de landbouw in te ruilen tegen alles en iedereen.
  Meepraten, dialoog, compromissen, deals sluiten enz is voor Schouten niet aan de orde, de landbouw zal en moet ondergeschikt gemaakt worden aan alles en iedereen .
  De landbouw heeft precies op papier hoeveel stikstof iedere boer heeft geen enkele sector heeft dat
  Het kabinet heeft een bijna onherroepelijke keuze gemaakt “landbouw is de veroorzaker van de stikstof crisis en tevens de oplossing, terecht of niet terecht is niet meer aan de orde bij Schouten
  Op een normale manier overleg plegen om misschien tot compromissen te is voor het kabinet niet aan de orde zelfs niet voor een compleet Landbouw Collectief

 • j.verstraten1

  Kelholt wat versta je onder 'van repliek dienen'?

 • Kelholt

  @j.verstraten1 je weet toch dat dit een column van jurist Willem Bruil is? Maar vooruit dan:

  repliek

  In een rechtszaak houden partijen tijdens een zitting een pleidooi om hun standpunten naar voren te brengen. Als de eiser zijn pleidooi heeft gehouden, krijgt de gedaagde de kans om zich te verdedigen. Hierna krijgt de eiser de kans om in een tweede termijn te reageren op wat de gedaagde als verweer heeft aangevoerd: dit is de repliek.

  Gezien de geschiedenis van onzin maatregelen die over de diverse sectoren zijn uitgestort kan ik niet anders dan concluderen dat of de standpunten van de belangenbehartigers te zwak waren of dat er gewoonweg niet naar ze geluisterd wordt.

  In het eerste geval is dit de partij die de belangen van de diverse partijen zegt te behartigen aan te rekenen. In het tweede geval heeft praten en overleggen dus geen enkele zin.

 • Bennie Stevelink

  “Gezien de geschiedenis van onzin maatregelen die over de diverse sectoren zijn uitgestort kan ik niet anders dan concluderen dat of de standpunten van de belangenbehartigers te zwak waren of dat er gewoonweg niet naar ze geluisterd wordt”.

  Er is nog een derde mogelijkheid @Kelholt; de maatregelen die jij “onzin” noemt dienen een doel dat jij niet serieus wenst te nemen en daarom afdoet als onzin. Daarmee plaats jij jezelf buiten de werkelijkheid.
  Oftewel: je stelt eisen die onhaalbaar zijn.

 • Kelholt

  @Bennie Het invoeren van het fosfaatrechtenstelsel had maar één doel: behoud van derogatie. Waarom hebben we het dan nog steeds niet?

  Of is het doel misschien niet goed uitgelegd door de belangenbehartigers die met de maatregelen instemden?

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, die fosfaatrechten zijn er gekomen omdat vanuit ZLTO grondgebonden begrenzing is tegengehouden. ZLTO deed dit onder druk van boeren die grondloos wilden groeien, zoals @melkveehouder en @Kelholt.
  Het is een volkomen illusie dat wij zonder fosfaatrechten onbegrensd koeien zouden kunnen houden. Dijksma had de invoering van dierrechten al voorbereid.

 • Attie

  Tja, m'n oude buurman zij het al 'Grote stallen zonder land, grote koppen zonder verstand'.

 • Kelholt

  @Bennie jij klaagt hier altijd steen en been over kostprijsverhogende mestafzetkosten omdat jezelf of te weinig grond of te veel dieren hebt. Blijkbaar lachen de ZLTO boeren om mestafzetkosten (en voeraankoop) want zij willen grondloos groeien. Volgens jou dan.
  Mensen die onzin verkopen lullen zich op een gegeven moment klem en bij jou gebeurt dat keer op keer.

  Nog eentje dan. Je zegt: "Het is een volkomen illusie dat wij zonder fosfaatrechten onbegrensd koeien zouden kunnen houden."
  Zonder fosfaatrechten waren er de volgende beperkingen:
  -verleende vergunning
  -7 juli 2014 het wetsvoorstel Verantwoorde groei melkveehouderij ingediend. Deze wet is op 1 januari 2015 aangenomen.
  -Op 7 november 2014 heeft Dijksma het voorstel AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij ingediend. Deze is op 1 januari 2016 aangenomen.
  -mestafzetkosten
  -voeraankoop
  -melkprijs
  -liquiditeitspositie

  Wil je nog meer beperkingen?

 • melkveehouder .

  @Bennie, beetje zorgvuldiger formuleren aub. Grond/voer van een collega in ruil voor mestafzet is niet grondloos. En helemaal met @Kelholt eens, maar jij blijft maar doordrammen op dat thema ondanks dat jouw opvatting vanuit alle hoeken weerlegd wordt!

  Daarbovenop heb ik je er laatst al op gewezen dat er heel andere argumenten zijn geweest om de fosfaatrechten in te voeren. Maar dan doe je alsof je doof bent.

  Hopelijk staat er gauw een belangenbehartiger in een nieuw jasje op met in het (hoofd)bestuur deskundige mensen zoals bijvoorbeeld Elbert Dijkgraaf, Bart Kemp, Jeroen van Maanen, Linda Janssen, JC Vogelaar en John Spithoven. Ondersteund door adviseurs zoals Geesje Rotgers en Franca Damen.

  Misschien heb je hier een mening over?

 • Bennie Stevelink

  @Kelholt, ik zal nog een beperking noemen: een melkveehouderij die begrensd wordt op een zodanige manier dat er allerlei maatschappelijk ongewenste situaties ontstaan.
  Voorbeeld:
  -Begrenzing door mestafzetkosten. Dat veroorzaakt een enorme fraudedruk die een politiestaat vereist om dit tegen te gaan.
  -Begrenzing door kosten van voeraankoop. Dit veroorzaakt dat boeren overstappen op een volledige maisrantsoen met aantasting van landschap, hoog nitraat in grondwater en geen weidegang.

Laad alle reacties (36)

Of registreer je om te kunnen reageren.