Redactieblog

12 reacties

‘Twee keer dezelfde fout bij herinrichting natuur’

Grootschalige herinrichting van de natuur gaat op maatschappelijke weerstand stuiten.

Vanwege de corona zijn veel van mijn sociale contacten stilgevallen. Ik hoef plotseling niet naar het buitenland of naar de Randstad. Ook in het dorp gebeurt niets en alle vergaderingen en bijeenkomsten zijn weggevallen. Daarom hebben we een taak opgepakt die even was blijven liggen, het controleren van wandelroutes. Dat is namelijk vooral lopen op plekken waar niemand anders loopt en dus kan dat gewoon doorgaan.

Lees verder onder foto

Hoogveengebied het Amsterdamscheveld. - Foto: Dirk Strijker
Hoogveengebied het Amsterdamscheveld. - Foto: Dirk Strijker

Beetje verdwaald

Recent hebben we een route nagelopen bij Barger-Oosterveen, achter Klazienaveen. Een deel van de route loopt door het Amsterdamscheveld. Dat is een hoogveengebied waar natuurorganisaties proberen de verdroging van het veen tegen te gaan. Volgens een collega die verstand heeft van hydrologische ecologie wordt daartoe rond de € 50 miljoen verspijkerd. Ik kan u zeggen, dan blijft er van de bestaande wandelroute weinig over. Ik dacht het gebied goed te kennen. We hebben er door de jaren heen vaak gefietst en gewandeld, maar nu voelde ik me er een beetje verdwaald. Grote stukken staan onder water, door verhoging van het waterpeil of door afgraving. Er zijn duizenden, misschien wel honderdduizenden tonnen wit spuitzand in het gebied gebracht om grote, rechte, brede dijken te bouwen. Naar ik aanneem om de waterstand beter te regelen.

Ik werd er behoorlijk chagrijnig van. Maar misschien was ik dat al vanwege de corona

Ecologen zijn meestal tegen ‘gebiedsvreemd’ water, gebiedsvreemd zand schijnt geen probleem te zijn. Voor die nieuwe dijken is eerst de veenlaag weggegraven; die ligt nu oneerbiedig op grote hopen in het veld. Over sommige dijken zijn rechte betonnen fietspaden aangelegd, de oude kronkelige schelpenpaadjes zijn niet meer. Ook het tracé van het smalspoor van Erica naar Schöninghsdorf in Duitsland is grotendeels onder zand verdwenen. Je hoeft geen landschapshistoricus te zijn om te begrijpen dat dat later betreurd gaat worden.

Lees verder onder foto

Betonpaden in Bargerveen. - Foto: Dirk Strijker
Betonpaden in Bargerveen. - Foto: Dirk Strijker

Maatschappelijke weerstand

De huidige toestand doet in alles denken aan de uitvoering van de grote ruilverkavelingen in de jaren zeventig. Ook daar werd het landschap helemaal op de kop gezet voor optimale waterbeheersing, bereikbaarheid en productieomstandigheden. Hier gebeurt nu precies hetzelfde, maar dan niet met landbouwproductie, maar met ‘natuurproductie’ als doel. De grote ruilverkavelingen stuitten toentertijd op veel maatschappelijke weerstand. Sinds die tijd staat de moderne landbouw er minder goed op. Daar zouden provincies en Natuurmonumenten eens goed over moeten nadenken. Wat nu in het Amsterdamscheveld gebeurt, en overigens ook op andere plekken, gaat vroeg of laat tot maatschappelijke afkeer leiden. Ik werd er tenminste behoorlijk chagrijnig van. Maar misschien was ik dat al vanwege de corona.

Tegen de ruilverkaveling Rolde-Anloo is ooit een pamflet verschenen met als titel Moet dit zo doorgaan? Dat vroeg ik mij nu ook af in het Amsterdamscheveld.

Laatste reacties

 • Alco

  Er is zoveel wat door "natuur" vernietigd wordt.

 • trekker123

  Er zijn nog wel een paar plekken aan te wijzen in Nederland waar aannemers een hele mooie klus hebben om natuur te herstellen, creeëren of "verdroging" tegen te gaan. "Stadsmensen" vinden het over het algemeen wel mooi is mijn indruk, en de plannenmakers kunnen het heel wollig motiveren, maar met een beetje boerenverstand vraag je je in de meeste gevallen af waar het verstand zit. Maar we konden ons die luxe, dachten we, een tijd lang permitteren. "Anders staan er toch ook maar een paar koeien" heb ik een stadsbewoner als een horen zeggen toen ik opmerkingen had over een rupskraan die grote gaten aan het trekken was in een best wel redelijk mooi stuk grasland tussen de bossen.

 • Jaap39

  De corona crisis zal deze neptuur praktijken noodgedwongen doen stoppen. Een zegen voor de natuur overigens..... de vraag is: waar gaan betrokkenen nu hun dik belegde boterhammen mee verdienen? Overheid potjes zullen schaars zijn of worden.

 • trekker123

  Corona gaat de nepnatuur alleen maar versterken. "Zie eens hoe verkeerd we al die jaren bezig zijn geweest en hoe belangrijk het is te investeren in een robuust ecosysteem, dat kost slechts een aantal honderden miljoenen tegenover de miljarden die de klimaatsverandering en achteruitgang van de biodiversiteit ons gaat kosten". Ik zie de rapporten van de "deskundigen" al voor me.....

 • Jaap39

  @trekker123 nee hoor, geld is na augustus definitief op.

 • René de jong

  Ze hebben er vast een hoop geld gekregen voor "berekende" schade aan deze natuur, berekend omdat de gemiddelde overschrijding van KDW 890 is en de maximale 2953 !! dus vrij eenvoudig om de poen los te krijgen.

  Maar zoals eigenlijk altijd ligt de oorzaak ergens anders, in vochthuishouding van H7120 (Herstellend Hoogveen).
  Hiervan is er 1.447 hectare in Bargeveen gebied nr: NL2000002

  En wat zeggen de SDF cijfers.... jawel KLASSE A voor H7120
  Er is dus helemaal niks slecht aan deze natuur (hoogveen) ook niet met beide andere habitattypen H6230 H7110 (beide KLASSE B).
  Dus 50 miljoen ontvangen om dit gebied volledig naar de mallemoer te helpen.

  Ik kreeg vroeger 5 gulden voor een goed rapport, hier krijgen ze dus 50 mln voor een berekend slecht rapport.

  Maar alle TBO's gezamenlijk vooral volhouden; stikstofdepositie is dé oorzaak, wel hoofzakelijk (60% bron RIVM) uit het buitenland hier maar goed.

 • veldzicht

  @Jaap39.Dat geld zal wel bij de boeren vandaan komen.De boeren nog minder subsidie ter versterking van de natuur.(Ben ik bang voor)Laatst hoorde ik nog zo,n ecoloog op radio 1 :forse verbindingszones zijn er nodig van de Oostvaardersplassen naar de Veluwe en door naar de Brabantse Peel en de Biesbosch zo dat de wolven de ruimte hebben en de boeren geen last van de wolven,een win win situatie.Ik zuchtte maar weer eens diep om weer zo,n sterren kijker.

 • trekker123

  Jaap39, bij de overheid is het geld nooit op. Dat maken ze zelf! We zullen zien hoe de wereld er na corona uitziet. Maar er zullen veel bankrekeningen op nul en negatief staan. Hoewel dat negatief staan voor zolang het nog duurt voor de overheid en de banken juist geld oplevert. De economieboekjes van vóór corona kunnen voorlopig in de kast! De praatpramma's op tv en de zelfbenoemde deskundigen kunnen voorlopig vooruit!

 • famboenink@hetnet.nl

  ben zelf nooit in dat gebied geweest maar je bent
  niet de enige die zijn afkeuring over de veranderingen door natuurmonumenten een doorn in het oog is
  ecoloog en onderzoeksjournalist rypke zeilmaker
  heeft op zijn blog interessante tijden een zelfde op 3 april
  relaas over het bargerveen weet niet of dat hetzelfde gebied is
  wel dezelfde aanpassingen zo te zien
  kortom van wandelen door de omgeving kun je zien of de praktijk in theorie klopt

 • jhp

  Het Bargerveen valt onder staatsbosbeheer, die hebben over een paar jaar voor ongeveer 100 miljoen er aan verpijkerd in ongeveer 15 jaar tijd.
  De zeer brede zandpaden worden momenteel aangelegd ( 11 uur daags, 5 dagen in de week, om de 5 tot 10 minuten een vrachtauto met zand en dat al ongeveer 2 maanden, 25 m3 per strekkende meter) om een leemkade langs de Duitse grens aan te leggen om het water vast te houden, hier aan de zuidzijde komt een buffer van 500 meter diep en 5000 meter lang om het water vast te houden.
  Hoe harder de experts roepen dat het water eruit loopt, hoe harder het geld er in loopt.

 • veldzicht

  En dan loopt de milieubeweging te klagen dat de veehouderij een sterke lobby heeft bij de regering,dan heeft natuurmonumenten en Staatsbosbeheer toch wel heel wat meer voor elkaar gekregen met hun geklaag over de slechte staat van de natuur.Voor de grootste onzin worden bakken geld vrijgemaakt en een kritische noot wordt niet getolereerd.Iedere 5 tot 10 minuten een vrachtwagen zand (en het laden en verwerken)?Hoe zat het ook alweer met die CO2 uitstoot ,of telt dat niet als om natuur gaat.

 • jan4072

  Zoals als meestal heeft dit niks met natuur te maken maar is het een grote tuin, aangelegd op kosten van de gemeenschap.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.