Commentaar

6 reacties

‘Uitspraak Grondkamer sluit aan bij boerenverstand’

Als iemand zijn grond uitleent, mag diegene eisen stellen aan het gebruik. Daaronder valt ook een verbod op gebruik van glyfosaat.

Een verbod op het gebruik van glyfosaat als onderdeel van een pachtcontract voor 1 jaar, mag dat? Ja, oordeelt de Centrale Grondkamer in een zaak die speelt in Noord-Brabant. De provincie geeft daar jaarlijks enkele honderden percelen uit in kortdurende pacht. Het gaat vooral om ruilgronden die wachten op een definitieve bestemming.

Brabant verbiedt pachters gebruik van glyfosaat

In haar zucht naar verduurzaming acht de provincie het passend om deze pachters te verbieden glyfosaat te gebruiken. Een akkerbouwer/vleesveehouder uit Noord-Brabant ging daar niet mee akkoord en ging naar de Grondkamer, de speciale pachtrechter.

In eerste instantie kreeg de ondernemer gelijk. Zo’n verbod in een contract mag niet, het zou te veel vragen van de pachter.

Maar de hogere rechter gaat daar nu overheen en zegt: het mag wel. Deze voorwaarde in een eenjarig contract is geen ‘buitensporige verplichting’ en bovendien van tevoren bekendgemaakt. De pachter wist dus waar hij of zij aan begon. Daarom is er onvoldoende reden voor de Grondkamer om haar bevoegdheid tot correctie van de prijs in te zetten.

Dat het om glyfosaat gaat, doet er eigenlijk niet toe

Voor de betrokkenen is dit slikken. Maar het sluit aan bij het gezonde boerenverstand: als ik mijn grond uitleen, mag ik de tijdelijke gebruiker voorwaarden stellen. Mits ik die van tevoren duidelijk maak.

Dat het hier nou juist om glyfosaat gaat en dat er over dat onderwerp om het zo maar te zeggen ‘gevoeligheden’ spelen, doet er dan niet toe.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Zorg dan wel dat je in bestuurlijke geledingen aan de 'boerenkant' ook genoeg boerenverstand handhaaft. M.a.w. Natuurmonumenten hoort niet thuis in de top van Friesland Campina. Dan heb je aan 2 kanten van de tafel dezelfde mensen zitten. We zijn soms te naïef in de landbouw.

 • Alco

  Zo is het!
  Een apart voorval in deze.
  Op een stuk land van mij vroeg een andere boer of zijn schapen dat mochten kaal vreten. Op een gegeven moment stond er ook een piraten zender.
  Politie kwam bij mij aan de deur met een somma van 10.000 euro.
  De jongens kwamen direct dat ze gestopt waren en het geheel werd geseponeerd, maar toch? Hoe ga je daarmee om. Moet je dat ook al vastleggen?

 • Gebageit

  Het is wel gezonde boeren verstand dat je dingen mag eisen van te voren , maar wat als de verpachter ( provincie) geen gezond boeren verstand heeft?

 • Vhouder

  wij als kiezers mogen ook een verstandig provinciebestuur eisen maar daar schort ook het een en ander aan

 • fietskip

  Dan zal de pachtprijs misschien wel dalen!

 • farmerbn

  Ik begrijp die lagere rechter niet. Heeft die volgens dit artikel dan geen gezond boeren verstand?

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.