Redactieblog

9 reacties

Twijfelachtige redenering over gevolgen krimp

Als bezwaar tegen een inkrimping van de Nederlandse veestapel wordt nogal eens ingebracht dat dan een deel van de productie naar andere landen verschuift, en dat het probleem dus niet wordt opgelost.

Landbouw Collectief-voorzitter Dijkhuizen stelde ooit zelfs dat door krimp in Nederland het probleem erger wordt, omdat de productie elders minder efficiënt is: ‘krimp is het paard achter de wagen spannen’.

Krimp levert bijdrage aan de oplossing

Het eerste wat Dijkhuizen c.s. hierbij over het hoofd zien, is dat veel omgevingsproblemen in belangrijke mate een regionaal of lokaal karakter hebben. Dat geldt voor fijn stof, stank (‘geurhinder’ is volgens mij een innerlijk tegenstrijdige term), mest, stikstof en ten dele biodiversiteit. Krimp van de veestapel levert in ieder geval een bijdrage aan de oplossing van deze problemen.

Voor het klimaatprobleem ligt het ingewikkelder

Voor het klimaatprobleem ligt het ingewikkelder. Daarvoor maakt het in principe niet uit waar ter wereld de emissie plaatsvindt. Omdat de CO2-voetafdruk per eenheid product, bijvoorbeeld per kilo melk, in ons land lager is dan elders, is denkbaar dat de wereldwijde emissie toeneemt door een verschuiving van de productie van Nederland naar andere landen.

Milieuregels strenger

Toch vallen bij die redenering een paar kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats mis ik het besef dat niet alles kan en dat de boom van productie en consumptie niet tot in de hemel groeit. Daarnaast moeten de groeimogelijkheden in andere landen niet worden overschat. Vooral in omringende landen worden de milieuregels geleidelijk strenger en dat beperkt de expansiemogelijkheden. Dat geldt ook voor het klimaatbeleid, want de meeste landen – met de VS als belangrijke uitzondering – houden zich aan de afspraken hieromtrent uit het Akkoord van Parijs.

Exporteren van kennis

Daarnaast is aannemelijk dat de eventuele groei van de productie elders vooral zal plaatsvinden op relatief moderne bedrijven die qua voetafdruk gunstiger scoren dan het gemiddelde bedrijf in zo’n land. Dat zal zeker het geval zijn als een Nederlandse veehouder met een hoog kennisniveau een bedrijf in het buitenland start. Als we serieus streven naar mondiale duurzaamheid, moeten we daarom niet zozeer het accent leggen op het behoud van de omvang van onze veestapel, maar op het exporteren van kennis. Dan gaan paard en wagen pas echt de goede kant op.

Laatste reacties

 • .....

  Mooi links lul verhaaltje, exporteer kennis en vakmensen naar het buitenland, laat volop laagopgeleid volk toe tot Nederland. Dan gaan paard en wagen pas echt de goede kant op

 • agratax(1)

  Het is volgens niet zeker dat een Nederlandse boer in een land met minder regels zijn bedrijf toch op moderne Nederlandse regels maken, als hij hiermee een hoger kosten niveau / kilogram heeft dan zijn buren? Een boer die hier vertrekt heeft daar een reden voor en dat zal echt niet zijn voedsel produceren tegen het hoge Nederlandse kosten niveau, hij zal de kosten voordelen van het nieuwe land gebruiken om zijn inkomen te verbeteren.

 • kanaal

  links lullen en rechts zakken vullen.

 • farmerbn

  We moeten kennis niet te hoog inschatten in de landbouw. Gezond Boeren Verstand en ervaring zijn veel belangrijker dan kennis alhoewel mensen die kennis verkopen daarover anders denken. Zouden boeren met een diploma van Wageningen economisch beter draaien dan anderen? Ik geloof daar niks van.

 • Sjefo

  Bruchem, de helft van de koeien zijn al weg, de varkensstapel zijn ze aan het kortwieken.
  Wat wil je nog meer -meneer de landbouweconoom ?

 • Kelholt

  @farmerbn stelt de vraag: 'Zouden boeren met een diploma van Wageningen economisch beter draaien dan anderen?'
  Als ze geen boer zijn geworden maar bij één of ander nutteloos adviesbureau zijn gaan werken dan is het antwoord waarschijnlijk 'Ja'.

 • GAJ VAN DEN BROEK

  Goed verhaal.
  Iemand die anders durft te denken.
  Blij mee.

 • Maas1

  Cees van Bruchem wees gerust als landbouw econoom 🤔 De ingezette koers en verwaarlozing van de landbouw zal er over 10 / 20 jaar toe lijden dat Nederland geen rol meer speelt in de productie van voedsel grondstoffen.
  En zo nadert in de tijd de wens van u, de gedachten.

 • Bennie Stevelink

  Cees van Bruchem maakt terecht een onderscheid tussen plaatsgebonden milieuproblemen en niet-plaatsgebonden milieuproblemen.
  De plaatsgebonden milieuproblemen worden ook wel “puntdruk” genoemd.
  Je kunt per eenheid product milieutechnisch wel heel goed scoren, maar als je heel veel op één plek produceert kunnen op die plek toch milieuproblemen ontstaan.

  Sommige milieuproblemen zijn niet plaatsgebonden, zoals CO2 uitstoot. Dan maakt het niet uit hoeveel je op één plaats produceert.
  Andere milieuproblemen zijn wél plaatsgebonden, zoals stikstof, fijnstof, stank, lawaai, enz.
  Voor een eerlijke en zinnige discussie moeten we dit onderscheid onder ogen durven zien.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.