16 reacties

‘Natuur is niet op sterven na dood door stikstof’

Het gaat beter met veel natuur dan velen denken en stikstof is niet zo’n groot probleem als voorgesteld. Dat stelt René de Jong, melkveehouder in Hoornsterzwaag (Frl.), op basis van rapportages over de toestand van natuurgebieden.

Hoe gaat het met jou? Een heel normale vraag die je zelf waarschijnlijk goed kunt beantwoorden.

Hoe gaat het met de buurvrouw van tante Siep? Dan wordt het antwoorden al ietsje lastiger…. Hoe gaat het met de natuur? Dat is helemaal moeilijk te beantwoorden, maar we roepen (bijna) allemaal in koor; niet best, op sterven na dood.

Maar ik kan u vertellen dat het uitzonderlijk goed gaat met de natuur! En niet omdat ik dit vind, nee, dit is door LNV gerapporteerd aan de EU middels een degelijk Europees systeem genaamd Standaard Data Formulier (SDF).

Natura 2000-gebieden

Het staat als volgt omschreven op de site van WUR.nl (Wageningen Universiteit).

“Voor de Natura 2000-gebieden in ons land dient een database van aanwezige soorten en habitattypen, en de bijdrage van Natura 2000-gebieden aan de instandhouding van deze soorten en habitattypen te worden ingediend in Brussel. Dit gebeurt door middel van zogenoemde Standard Data Forms (SDF‘s) per gebied. Deze SDF’s moeten met enige regelmaat geüpdatet worden, aangezien ze geraadpleegd worden wanneer er bijvoorbeeld vragen zijn over juridische aspecten van de Habitatrichtlijn.”

Natuur en stikstof

We hebben het over stikstofdepositie en dit is volgens de site over aanpak stikstof ‘een ramp voor de biodiversiteit’. “Sommige planten profiteren daarvan. Zeldzamere soorten, zoals heide, krijgen het juist moeilijk. Sommige natuurgebieden kunnen daardoor compleet veranderen. Want met de zeldzame planten, verdwijnen ook dieren die daarvan leven. We zeggen dan dat de biodiversiteit afneemt.”

Zelfs de achteruitgang van weidevogels wordt eraan toegeschreven

Oorzaak nummer 1?

Alles, maar dan ook alles, heeft als oorzaak: stikstofdepositie, zelfs de achteruitgang van weidevogels wordt eraan toegeschreven. Noem je dit tegenwoordig niet in je rapport dan is er iets niet goed met je. Maar wat nou als de rapportcijfers (SDF) van de natuur goed zijn, en vele stikstofgevoelige habitattypen krijgen een 10?

Een kleine uitleg van het systeem SDF is op zijn plaats. De richtlijnen van de EU verplichten ieder land om dit systeem in te vullen. Bij de aanwijzing van de gebieden is er een nulmeting gemaakt, een inventarisatie van de habitattypen die voorkwamen op dat moment; de zogenoemde kwalitatieve habitattypen ofwel belangrijke habitattypen die beschermd moeten worden.

Beoordeling habitattypen

De habitattypen zijn allemaal genummerd bijvoorbeeld H6410 (=Blauwgraslanden) of H91D0 (=Alluviale Bossen) Deze worden beoordeeld op;

 • Representativiteit - Hoe goed is het habitattype ontwikkeld in het gebied; Klasse A=uitstekend, B=matig of C=slecht.
 • Relatief oppervlak – Aandeel van het oppervlak van dat habitattype in het gebied ten opzichte van het landelijke oppervlak van dat habitattype; Klasse A,B of C.
 • Behoudstatus – Hoe waarschijnlijk is het dat het habitattype standhoudt, verbetert of verslechtert. Of wel wat is het effect van autonome ontwikkeling (bijvoorbeeld stikstofdepositie) en wat is de kansrijkdom van herstelmaatregelen; Klasse A,B of C.

Dan wordt vervolgens van deze indeling in klassen een eindoordeel gemaakt.

Belabberd?

Nu zou je verwachten dat enkele Natura 2000-gebieden er belabberd voorstaan. Daarom enkele voorbeelden van gebieden waar LNV de SDF beoordeling heeft ingevuld.

De meest besproken provincie is Brabant. Het is dé provincie met de grootste veedichtheid en ook de Amercentrale en veel scheepvaart komt er dwars door via het Hollands diep. Daar ligt de Biesbosch mét stikstofgevoelige habitattypen. Maar dit heeft hele goede eindrapportcijfers.

Veluwe

Over de Veluwe zei ecoloog Jansen van WUR onlangs in de Gelderlander dat de ‘kwetsbare Veluwe er slecht voorstaat’. “Het is dweilen met de kraan open.” En de Stentor meldde: “Oud eikenbos op de Veluwe dreigt te verdwijnen door stikstof.” Maar de SDF-rapportcijfers van de Veluwe zijn ook weer heel goed. In 2004 waren hier 2 habitattypen in klasse A (uitstekend). In 2019 waren dit er maar liefst 11.

Hoogste concentratie ammoniak in Nederland

Bennekom heeft de hoogste ammoniak-concentratie van Nederland – niet zo verwonderlijk want hier staat nog wel een stalletje met vee. Theoretisch zou dan hier ook de hoogste depositie zijn van Nederland en zouden stikstofgevoelige habitattypen hier geen enkele kans van slagen hebben. Hier is 1 habitattype, H6410 (blauwgraslanden), dat was de reden om dit gebied aan te wijzen en het is bijna niet te geloven maar dit zeer stikstofgevoelige type zit in klasse A (uitstekend) ingedeeld en ook de soorten in dit gebied gaan prima.

Er zijn aantoonbaar andere factoren voor achteruitgang van bepaalde natuur, heel natuurlijke oorzaken vaak. Het blijven ‘tamboereren’ op uitsluitend stikstofdepositie is ook voor de natuur het meest schadelijk.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • nvanrooij1

  Goed artikel Rene
  Dit moet eigenlijk in de landelijke media.
  Jij bent goed ingevoerd. Nog een vraag zijn de SDF ‘s opgenomen in het wettelijk kader en de monitoring?

 • Alco

  Nu maar afwachten of deze conclusies ook aanslaan.

 • agratax(1)

  @Rene. Ophelderende taal. Helaas zal dit nooit via onze Linkse pers openbaar worden gemaakt. Zij wensen de veehouderij het land uit en de natuurlijke graslanden tot natuur tr verklaren onder beheer van vriendjes. Kosten doen voor hen niet ter zake. We weten hoe het met Links geregeerde landen is afgelopen de laatste eeuw en hetzelfde geldt in mindere mate voor Ultra Rechtse landen. Tot nu toe gaan de landen met een kruising van beide "geloven" succes vol als het gaat over werk en verdiensten, klimaat laat ik in alle drie systemen even varen.

 • kleine boer

  Wat zal de heer bruil nou van zon artikel zeggen.....

 • René de jong

  @nvanrooij De SDF is hét Europese systeem waar per gebied gerapporteerd moet worden, dus per gebied dient dit juist te zijn, immers het is de juridische basis.
  De landelijke rapportage is een janboel, hoe ze dit nu exact in elkaar zetten is zeer lastig te doorgronden ook omdat ze méér dan alleen de N2K er bij betrekken. Meer schrijf ik er hier niet over op.

  Het volgende stukje gaat over Piet Paulusma, Heinz Ellenberg en de KDW's

 • Zuperboer

  Deze rapportage snijdt tenminste hout. We leven in een land vol wetenschappers. Dit soort studie had toch al jaren geleden moeten worden uitgevoerd. Wetenschappers willen immers tot de kern doordringen. Of toch niet?

 • EL

  Klasse@ René de Jong!

 • Alco

  Helemaal geen kritiek op dit schrijven.
  Wordt nu eindelijk de natuurballon door geprikt?

 • @123

  Goed en duidelijk, zorg dat dit rapport bij alle tweede kamerleden terecht komt ,zodat ze later niet kunnen zeggen "wir haben es nicht gewusst"

 • farmerbn

  Er moet een zware straf komen op jokken door wetenschappers. Misschien kan boerderij een prijs geven aan de grootste wetenschapsleugenaar van ieder jaar. Natuurlijk onafhankelijk gekozen.

 • k.a.schouten1

  Prima stuk Rene.
  Maar hoe krijg je dit nu bij politici, journalistiek en gewone burger binnen?

 • agratax(1)

  @123. Denk je echt dat de Kamerleden door deze rapportage hun beleid wijzigen? Nee voor hen gelden alleen de schreeuwende Natuurlobby, die de boeren, die volgens het te duur zijn, zo snel mogelijk lozen. Voor de mondiale voedselvoorziening kan onze landbouw best gemist worden, er is nog genoeg Oerwoud en prairie land in Zuid Amerika te ontginnen. Dat we hiermee de kennis opgedaan door onze boeren te grabbel gooien is voor hen geen punt. Zij denken dat zij en alleen zij de klimaat wijsheid in pacht hebben.

 • Alco

  @Agratax. Echt dus een reden om weer de straat op te gaan?

 • @123

  @ Agratax , ik denk niet dat ze zo snel van hun uitgestippeld pad gaan, maar men kan ze er nu altijd aan herinneren dat het rapport uitstekend is en dat ze bewust er een andere draai aangeven.

 • René de jong

  @k.a.schouten1: via uw familie ?? :-)
  We hebben dit stuk ook naar alle fractievoorzitters gestuurd om dit mee te nemen in de besluitvorming.

  Ik nodig overigens alle 20 deskundigen uit om wel commentaar te leveren, bijvoorbeeld of de SDF cijfers niet kloppen of wij wellicht iets over het hoofd zien wat wetenschappers wel weten en wij niet.

  Ik zie domweg geen link tussen berekende N-depositie en achteruitgang van gevoelig verklaarde beheertypen.

  Veldpost heeft het stukje Piet Paulusma & Heinz Ellenberg al geplaatst.
  Beetje opschieten Oppewal :-)

 • iptho1

  Mooi stuk!
  Ik hoop dat Den Haag lering gaat trekken uit de "Corona" crises.
  Waarom.....omdat boeren nodig zijn en blijven voor voedselvoorziening en natuur.
  Waarom refereer ik aan de crises....heel simpel, mondkapjes worden voornamelijk gemaakt in China.... Er is nu een wereldwijd tekort.
  Paracetamol en andere generieke medicijnen worden gemaakt en geëxporteerd uit India, nu 25% terug gedraaid. Waarom...grondstof aanvoer vanuit China stokt.
  Hier in ons eigen NL mensen in "deeltijd WW" doordat onderdelen en grondstoffen niet geleverd worden uit chinat.

  Kortom, wat gebeurd er als je niet zelfvoorzienend bent in alles....t gaat op de bon en je bent afhankelijk van de ander.

  Laat Den Haag t zand uit hun ogen spoelen en hier snel....nee heel snel van leren!

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.