Redactieblog

40 reactieslaatste update:17 mrt 2020

‘Farmers Defence Force als belangengroep is een verarming’

Naast de al bestaande belangengroepen komt er nog een bij. Dat is geen verandering, maar een verarming.

Farmers Defence Force (FDF) boekte fantastische resultaten. Hun acties liepen gesmeerd. De sympathie van burger en boer was groot. Leiders als Jeroen van Maanen dwongen respect af. De politiek schrok en werd wakker. De problemen van de boer staan weer op de agenda.

Dat was een klap in het gezicht van de LTO. Hun overlegmodel, als dè vertegenwoordiger van de Nederlandse boer, stond onder druk. Behaalde resultaten verdwenen uit beeld, mislukte pogingen om het overheidsbeleid om te buigen kregen de boventoon. Kortom, LTO werd overvleugeld door FDF, die bekwaam de sentimenten onder boeren bespeelde. Ze voelden feilloos aan wat er leefde en leeft en speelden daar op in.

Vorming Landbouw Collectief

Bekroning van het werk van FDF was niet het welslagen van de acties. Nee, dat was de vorming van het Landbouw Collectief onder leiding van professor Aalt Dijkhuizen. Dat was ineens de gesprekspartner van de overheid. Maar liefst 13 boerenbelangengroepen en organisaties werken daarin samen. Eindelijk één geluid uit de boerenhoek. Een groot succes. Ik was er blij mee en vele boeren met mij.

Ik geloof in één geluid vanuit de landbouw

Dat de LTO naar het tweede plan verdween vond en vind ik jammer, maar op dit moment wel logisch. Ik geloof nog altijd in één geluid vanuit de landbouw. Dat was de LTO, maar die slaagde daar niet in. Daarom mag het voor mij ook een nieuwe organisatie zijn. Als die maar werkt en denkt op landelijk, Europees en gemeentelijk niveau. Overal hebben we als boeren onze belangen. Die moeten door één organisatie worden behartigd. Met deskundigen in dienst. Anders ben je altijd de verliezende partij.

Ledenwerving Farmers Defence Force

Het Landbouw Collectief had voor mij de nieuwe organisatie kunnen zijn. Een fusie tussen alle belangenbehartigers in de landbouw. Kantoren en medewerkers samenvoegen en één sterk gezicht naar buiten. Dat was voor mij de ideale situatie.

Uit deze droom werd ik ruw wakker geschud. De vereniging FDF is gestart met het winnen van leden. Op hun website staat ronkend dat ze de belangen van de leden in de agrarische sector willen behartigen. De marktpositie in de keten moet beter. De invloed op het beleid van LNV in Den Haag moet groter.

Maar dan komt het. Een doelstelling is ook het ondersteunen van de stichting Farmers Defence Force, de actietak dus. Daarom is het lidmaatschap vastgesteld op € 150 per bedrijf. Redelijk, zo lijkt het.

Vernieuwing FDF

Alleen waar blijven de activiteiten op provinciaal en gemeentelijk niveau? Waar blijft de service aan de leden? Dat mogen dan zeker de andere 12 leden van het Landbouw Collectief doen.

Daarom, foute boel, deze ledenwerving van FDF. Naast de vele al bestaande belangengroepen komt er nog een bij. Dat is geen verandering, maar een verarming. Meer van hetzelfde en daardoor een verdere verzwakking van onze gezamenlijke kracht.

Ik had gehoopt op vernieuwing door FDF. Nee, dus.

Al het nieuws, achtergronden en interviews over de boerenprotesten vind je in dit dossier.

Laatste reacties

 • GAJ VAN DEN BROEK

  Waarom is dat verkeerd.
  Ider zijn deel.
  Vind het niet zo'n gek idee.
  Ider doet waar ie goed in is.

 • agratax(1)

  Dat LTO de gevoelens van de boeren niet kon en kan vertolken is naar mijn idee begrijpelijk. De LTO is te veel een club geworden die is verweven met het beleid van de overheid, ze zitten immers samen aan tafel met als gevolg dat er "Het beste van gemaakt moet worden" via het Polder Model. Dit PM werkt niet als het over het verdedigen van groepsbelangen gaat, waarbij zij aangetekend dat de groep landbouw (boeren en werkers in de keten) reeds meer dan een halve eeuw elkaar als "vijand" zien. Waarbij de Vakbonden blijven beweren dat boeren en voedselverwerkers hun personeel uitzuigen. Dan nog even de boeren, die hun coop als apart bedrijf zien, dat de boeren "uitzuigt". Hoe wil je in dit klimaat tot een eenheid komen om je noodzakelijke regelgeving en andere omstandigheden te bepleiten. LTO zit met al deze organisaties om tafel met als doel Vrede en Samenwerking te bevorderen, dit gaat ten koste van de slagkracht, zoals FDF wel kan tonen. Laten we zeggen voor de oude structuur geldt: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

 • RIEN65

  FDF laat zien dat het anders moet en dat het anders kan.
  De tijd dat onze belangen aan de vergadertafel worden verkwanseld is voorbij.
  Kijk maar de afspraken die ZLTO maakte met de provincie Noord Brabant die werden door de provincie net zo gemakkelijk weer aan de kant geschoven.

  LTO heeft de boeren laten stikken en dat zullen merken in het aantal leden en terecht.

 • kleine boer

  Waarom kan fdf in de toekomst niet lokaal aanschuiven ?ze zijn net opgestart

 • Bolder01

  Vanaf dat het landbouwschap is op geheven is lto niet onafhankelijk ,,, en dat zal het ook nooit worden ,lto speeld het spelletje mooi mee met denhaag

 • gjh

  wat een onzin verhaal als we op het LTO moeten wachten kunnen we de tent wel verkopen. LTO zijn meelopers met de kabinet. Ze doen niets voor ons. FDF is een super partij die weten wat ze willen en vechten voor ons bestaan daar kan het LTO een voorbeeld aan nemen.

 • Gerrit Lammertink

  Helemaal eens met de auteur!?
  FDF is er om aan de ketting te rammelen net zoals vroeger NVV/NMV en wij zijn het zat deed!
  Het resultaat zal toch aan de onderhandelingstafel beklonken moeten worden en niet op straat. Je kunt niet blijven heen en weer rijden op trekker

 • Vhouder

  zonder fdf had lto allang een waardeloos stikstofpact gesloten met de overheid

 • Alco

  Een vorige reageerder merkte het ook al op.
  Het LTO schuift overal mee aan tafel en heeft veel te veel verdien modules.
  Kijk maar eens na hoeveel geld er wel niet bij het LTO binnenkomt via het regisseren van al die N 2000 gebieden.
  Ze staan dan gewoon in dienst van de overheid en je kent het spreekwoord toch wel?

 • Renate

  Wiens brood men eet, diens woord men spreekt!

 • kanaal

  onderhandelen is geen ja knikken, lto heeft ons al teveel geld gekost.

 • @123

  Waarom gelijk al dat stempel " foute boel" , FDF is een belangengroep in wording ,je kunt alles niet op dag 1 perfect hebben,maar de LTO heeft het na dag 10000 en nog wat, ook niet voor elkaar.

 • john***

  en daarbij er staat toch ook niet dat als fdf lid bent, geen lid bent / kan zijn van de lto. fdf kan iets wat lto niet kan en visa versa. FDF heeft naast de overheid ook de overige organisaties wakker geschud en ook weer op een lijn gekregen. En dan denk ik dat dat echt wel een lidmaatschap waard is.

 • Bennie Stevelink

  FDF heeft zich tot nu toe alleen bezig gehouden met onderwerpen waarin boeren een collectief belang hebben tegenover een partij buiten de landbouw, zoals de overheid. Bij dat soort onderwerpen krijg je veel applaus.
  Onderwerpen zoals de fosfaatrechten, waarin boeren geen collectief belang, maar een verdeeld belang hebben, gaat FDF met een bocht omheen. Hoe gaat FDF om met onderwerpen waarin het belang van de ene groep boeren tegenover het belang van de andere groep boeren staat? Dan krijg je niet alleen applaus maar ook kritiek. Maar juist bij dit soort onderwerpen laat je zien wat je als belangenbehartiger waard bent.

 • Bennie Stevelink

  Akkerbouwers hebben er belang bij dat geen varkenshouders worden uitgekocht. Dan blijft de mestmarkt overvoerd en krijgen ze veel geld toe bij het ontvangen van mest.
  De blijvende varkenshouder heeft er juist belang bij dat stoppende varkenshouders, zonder opvolger, door de overheid worden uitgekocht. Dan verdwijnt het overschot op de mestmarkt en gaan de mestafzetkosten omlaag.
  Kiest FDF voor het belang van de akkerbouwer of voor het belang van de varkenshouder?

 • farmerbn

  FDF naast LTO is het beste. Jammer dat LTO zelf niet een organisatie als FDF heeft opgericht zodat het een dochterorganisatie was. FDF om met de vuist op tafel te slaan en LTO om de papieren daarna te ondertekenen. Dus maak een deal en voeg de twee contributies samen tot één bedrag en twee lidmaatschappen.

 • fietskip

  @Bennie, dat geldt voor de LTO ook!
  Dat is een van de redenen waarom ik als kippenhouder geen lid meer ben.

 • Alco

  @Bennie. Je noemt spagaten op waarmee de LTO zit.
  Echter bij alles wat je noemt is het FDF echt niet door ontstaan hoor.

 • EL

  FDF is ontstaan doordat de agrariërs zich zelf moeten beschermen tegen de overheid, activisten en inbrekers!

 • bluemink

  Als de FDF en Agraktie er niet was geweest was de veestapel al gehalveerd en had Nederland nu al hongersnood gehad .

 • jan hospers

  Regisseert de LTO de natura 2000 gebieden?

 • anton1937

  Het beste voor alle boeren is een stevige organisatie. Door het uiteen van het landbouwschap is het homelus in de landbouw. Vroeger was de NCB in Brabant een sterke en betrouwbare landbouworganisatie,doordat het landbouwschap uiteen viel was de kracht van de landbouw verslapt. Ik heb deelgenomen aan de demonstratie op 1 oktober 2019 op het Malieveld in Den Haag goed georganiseerd doorb LTO en Agratie. D66 en GL bedorven de sfeer en dat ontstaat een schreeuw organisatie als FDF, die de boeren niet helpt maar de boeren in het verkeerde hoekje zet

 • bori

  In belangen behartiging heeft LTO steken laten vallen.
  Gelukkig is door FDF dat gat weer op gevuld.
  Want we hebben met ons allen EEN GROOT BELANG en dat is het voortbestaan van een gezonde agrarische sector.
  Hoop dat FDF een sterke factor blijft in belangen behartiging ,eventueel naast LTO.

 • H93

  @Anton1937,

  LTO had helemaal niks noppes nada met de 1 oktober actie van doen. Het was Bart Kemp die samen met Mark en de rest van fdf de boel opgezet heeft. De naam van de actie was Agractie. Bart heeft om de actie te kunnen bekostigen onder dezelfde naam een stichting opgericht. Beide, Agractie en FDF zijn tot 1 oktober samen opgetrokken om van de actie een succes te maken en vervolgens volgens afspraak na de actie apart verder gegaan.

  Maar LTO had hier niks mee te maken en fdf is zeer zeker geen schreeuw organisatie. Vergeet niet dat zonder de inbreng van FDF de actie nooit zo'n succes was geworden. FDF had al een flinke achterban na aanleiding van de stalbezetting. Op dit netwerk is de eerste basis van het succes gelegd. En natuurlijk de inbreng van de goede contacten van Bart. Zonder beiden, zowel de heren en dames achter Agractie als achter FDF was dit niet zo groot geworden. Zonder FDF was er geen landbouw collectief.

  Vindt de afkraakcolum van vergaderboer dan ook een grote schande. Hij heeft gelijk dat alle organisaties enigzins samen 1 organisatie zouden moeten hebben met deskundig antoor personeel maar ze moeten ook gescheiden blijven zoals nu. En FDF is pas net begonnen, je kunt dus nog niks over provinciaal of gemeentelijk zeggen. Dat kan nog komen.

 • Attie

  LTO had gewoon een prik nodig van de hooivork van FDF..., iedereen weer bij de les!!!

 • MINNAARD

  Misschien zinvol te melden dat FDF de samenwerking heeft opgezet maar dat LTO en ZLTO er niet voor open staan
  Ze willen hun positie willens en wetens behouden
  Daarom is FDF begonnen met leden werving
  Verder is FDF druk bezig om overal op verschillende niveaus op te komen voor de boeren
  Dit kost tijd en vergt geduld om een jonge organisatie op de goede plaatsen te krijgen
  Zeker als LTO eerder tegen dan meewerkt

 • anton1937

  H93,ik ben het niet eens met je stelling dat LTO niets te maken had met de organisatie van de demonstratie op 1 oktober 2019 op het Malieveld in Den Haag. Ik ben zelf geen lid van de ZLTO of LTO maar ik zat in de bus van de ZLTO met Mark van de Oever.Bart Kemp verzorgde voorzittersfunctie prima en zette zich in voor eenheid binnen de landbouw en pakte Tjeerd de Groot(D66) terecht goed aan. Ik stond bij de tribune op het Malieveld en ben meerdere keren op TV geweest. In Den Bosch bij de provincie deed Mark van de Oever een uitspraak die hij beter niet had kunnen doen. Als je voortrekker voor de landbouw wilt zijn dan moet je,je woordkeuze steeds zorgvuldig goed kiezen.Het landbouwcollectief is een goede vertegenwoordiger voor de landbouw door een bindende voorzitter die waardering verdient

 • nl

  Die gek die dit geschreven heeft waarom zet die zijn naam er niet onder ...?

 • Mitchell1965

  FDF is (mede) ontstaan door een falende LTO. Dat zien we in de politiek ook. Waar de VVD een mega ruk naar links heeft gemaakt, is op rechts ruimte ontstaan voor een PVV en FvD. Gevalletje 'oorzaak en gevolg'.

 • Peerke1

  Wie hebben de meeste fosfaatrechten??????

 • @123

  Waarom is de kop van het artikel stilzwijgend verandert van FDF is foute boel, naar FDF is een verarming of stond de schrijver( journalist) niet meer achter zijn opruiende tekst. Kan zijn, maar geef dan ook een toelichting.

 • Alco

  Ja. Ik dacht ook al!!!

 • j.verstraten1

  Even vooropgesteld, ook bij LTO zijn alle bestuurders zelf boer. Hebben dus ook een eigen belang en voelen de pijn als men steken laat vallen. Het belang van het pluche weegt daar financieel bij schat ik in 95% vd bestuurders niet tegen op.

 • j.verstraten1

  We leven in een ontkerkelijkende individualiserende samenleving. Dat uit zich ondermeer in een versplintering van de politiek omdat mensen zich onvoldoende herkennen in ? Ja waar herken je jezelf nog in? Begin een actiegroep en wie weet waar het toe leid. One issue partijen, lokale partijen zijn het resultaat.
  Het is daarom ook een illusie om te denken dat we naar één belangenbehartiger kunnen in de landbouw. Dat is juist het manco van LTO. Het ís nl. al een collectief. En daar herkent men zich vanuit de individuele situatie op het eigen erf te weinig in. In 2017 heeft LTO de regionale vakgroepen opgeheven en worden ze landelijk bemenst. Om intern tot gedragen standpunten te komen en niet openlijk te rollebollen, om een effectieve lobby te kunnen inrichten. Maar als het spannend word en je ziet je als voorbeeld genoodzaakt tot het innemen van een standpunt tot grondgebondenheid dat zet je dat model gelijk weer onder druk. De diversiteit is groot en die koesteren we. Dus sparen we kolen en geiten. Tegelijkertijd roepen boeren dat we één geluid moeten organiseren. Dat lukt alleen als je iedereen ruimte te bieden hebt( maar die is er niet). Zodat je vervolgens alleen je eigen echo nog hoort.
  Eerst moeten wij blijkbaar nog wat uitgedund worden voordat wij zien dat je water bij de wijn moet doen om met één geluid oftewel één mond kunnen spreken en effectief te zijn.

 • Beheerder

  @123: De kop van het artikel was voor tweeërlei uitleg vatbaar, daarom is deze aangepast.

 • piethermus1

  Rutte hield gisteren een Churchilliaanse speech;

  Deze, Churchill, zei bij aanvang WOII; ‘I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.’ Bloed, gezwoeg, tranen en zweet.

  Zoals ook de speech; We shall fight... we shall fight... We shall never surrender!

  Zoals sommigen zoals PvdD, als ook FvD opereren vanuit effectbejag was walchelijk om te zien.

  Baudet! You're the weakest link! (You're the Lord Halifax here.)

  Dat geleuter hier over wie beter is of slechter, FDF of LTO, is eigenlijk achterhaald lachwekkend

 • bori

  Duizenden trekkers op het Malieveld .
  Hoe zo achterhaald lachwekkend.
  Sommigen (semi) Boeren kunnen of willen het nog steeds niet zien.

 • Bennie Stevelink

  @boris, toen die trekkers ‘s avonds weer naar huis waren, wat was er toen bereikt? Toen moest het nog beginnen. En wie moest dat doen? Insiders weten te vertellen dat bij het Landbouw Collectief 90% van de inhoud afkomstig is van LTO.

 • bori

  Heel veel Bennie ,Den -Haag zag ons weer staan .
  Als 90% van de inhoud afkomstig was van LTO ,dan is er nu wel geluisterd door toe doen van het Landbouw Collectief.

 • Alco

  @Bennie. Je hink wel een beetje naar je neef.

Laad alle reacties (36)

Of registreer je om te kunnen reageren.