Expertblog

2 reacties

‘Slimme landbouw’

Potentieel van digitale technologie is enorm. Het GLB kan een financiële steun in de rug geven.

Gezondheid van gewassen monitoren met een drone, satellietbeelden en sensoren. Via sensoren precies weten wat de koe nodig heeft. Een robot haalt de achtergebleven aardappelen van het land. Het potentieel van digitale technologie in de agrarische sector is enorm.

Vorige week was ik in het Europees Parlement gastheer van een conferentie over slimme landbouw. Bijzonder inspirerend om door de organisatoren Internet of Food and Farm 2020 en Smart Agri Hubs en experts bijgepraat te worden over de ontwikkelingen. Met steun vanuit het Horizon Europe-programma draaien bijvoorbeeld 33 testprojecten in de hele keten, letterlijk van boer tot bord.

Gewasbescherming

Als we in staat zijn om iedere plant en ieder dier op maat voeding en bescherming te geven, levert dit natuurlijk een enorme besparing aan input. Minder gewasbeschermingsmiddelen, minder kunstmest, uitgangsmateriaal, irrigatie, voer, energie, brandstof en minder kostbare tijd.

Voldoende voedingsstoffen en bescherming tegen ziekten blijft essentieel voor een gezond gewas en goede opbrengst. Het mooie van precisietechniek is dat plant en dier niet meer, maar ook niet minder krijgen dan ze nodig hebben. Dat sluit aan bij de uitdaging om tegen 2050 de voedselproductie te verdubbelen om alle monden te voeden, terwijl het landbouwareaal beperkt is.

Uitdaging digitale technologie te vertalen naar actie in het veld

Data

Enorm veel data is beschikbaar via satellietbeelden, drones en sensoren en de uitdaging is om dit met digitale technologie op een zorgvuldige en betaalbare manier te vertalen naar actie in het veld, waarbij de boer in controle blijft. Hoe kan de EU bijdragen om deze ontwikkeling ruimte te geven? Een budget van € 10 miljard in het Horizon Europe-fonds kan aangesproken worden voor agrifood-onderzoek. Om partijen uit de sector bij elkaar te brengen, gegevensuitwisseling goed te regelen en kansrijke projecten in de praktijk te testen. Uiteraard moet regelgeving steeds up-to-date zijn en innovatie niet in de weg staan.

Gemeenschappelijke Landbouwbeleid

Ook het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) kan een financiële steun in de rug geven. Voor de Europese boer is de terugverdientijd immers altijd fors door de relatief kleine arealen in vergelijking met de Verenigde Staten. Investeringssteun via de tweede pijler van het GLB is mogelijk. Het zou daarnaast interessant zijn om precisielandbouw in het keuzemenu aan eco-regelingen op te nemen, zodat boeren in aanmerking komen voor de aanvullende betaling vanwege de milieuwinst. In het nieuwe GLB komt er flexibiliteit voor lidstaten om eco-regelingen aan te bieden die goed aansluiten op de landbouwpraktijk. Win-winoplossingen kunnen daarmee volop steun krijgen.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Dat de politiek een IJzeren geloof heeft in de digitale technologie is voor mij een raadsel. We kunnen alles vast leggen, maar niet alles sturen. Regen, wind zon en nachtvorst kan ik vastleggen, maar niet sturen en hier is de plant meer van afhankelijk dan van een schepje Stikstof meer of minder. Het wieden van percelen met robots zal ook feilloos gaan, maar of het voor de boer betaalbaar blijft is de vraag. Al deze hard en software moet evenals alle andere inputs vooraf gefinancierd worden en de kapitaalsbehoefte in de landbouw overstijgt al de meeste ander industriele processen en daarbij is de opbrengst prijs niet te bepalen door de product / boer, maar deze wordt op de open markt of door verwerkende industrie vastgesteld, een markt waar bewust wordt gestuurd op een overschot. Aan al deze invloeden kan de Big Data niets veranderen en zal zelfs de politiek geen invloed op hebben.

  • agratax(1)

    De wens om in 2050 alle monden te voeden met veilig en voldoende voedsel tegen de laagste kosten zou wel eens kunnen leiden tot voedselproductie in klimaat gestuurde gebouwen in de woonwijken. Wat in kassen kan, kan ook in klimaat gebouwen met optimale verlichting en de minste water verspilling etc. Geen dure landbouwgrond meer nodig en geen transport.

Of registreer je om te kunnen reageren.