Commentaar

1 reactie

‘Minder steun vanuit de EU’

De onderhandelingen over de Europese begroting voor de periode 2021-2027 zijn in volle gang.

De voorstellen zijn gelekt. Voor de Europese landbouwbegroting (GLB) ligt een korting met 14% op inkomensondersteuning op tafel plus een vermindering van het budget voor plattelandsontwikkeling met 26%. Het eerste merken boeren rechtstreeks in hun portemonnee, het tweede werkt vooral door in de door overheden getrokken projecten. In 2020 beuren boeren €258 per toeslagrecht. Reken in 2025 maar op 225 euro, en eerder nog minder. Want al jaren slinken die toeslagen in de oude lidstaten harder dan in de nieuwe.

Al jaren slinken toeslagen in de oude lidstaten harder dan in de nieuwe

Het is toch al bijzonder dat de toeslagen nog bestaan. MacSharry bouwde eind vorige eeuw de prijsondersteuning af en voerde inkomensondersteuning in. In 2003 werd die ontkoppeld van de productie. Per saldo is in ongeveer tien jaar tijd de prijssteun vervangen door directe inkomenstoeslagen op basis van hectaresteun. Eerst was dat op basis van historische toekenning, later flatrate per hectare.

‘Level playing field utopie’

LTO heeft meermaals verklaard een daling van de toeslagen te accepteren als die daling Europa breed gelijk zou uitvallen. Zo’n level playing field is een utopie. Toch levert dat geen grote problemen op. Onze concurrenten zitten namelijk niet in de landen met ruimere subsidies zoals Polen of Bulgarije en de komende tien jaar is vanuit die hoek ook niet veel competitie te verwachten.

Concurrentie uit oude lidstaten

Onze concurrenten zitten in de oude lidstaten Duitsland, België en Denemarken. En daarmee is er wel een redelijk gelijk speelveld qua toeslagen. Het is natuurlijk wel zuur dat de Brusselse betalingen aan Nederlandse boeren de komende jaren kleiner gaan uitvallen.

Eén reactie

  • agratax(1)

    Deze verlagingen zullen wel niet gepaard gaan met een verhoging van de prijzen, deze zullen op de wereld markt eerder dalen of gelijk blijven. Het gevolg zal zijn dat de boer nog meer moet produceren per eenheid of per man en per Euro. Hier zou de voedselzekerheid en zeker het klimaat de dupe van kunnen worden ondanks alle goede bedoelingen van de politiek en hun beleidsmakers.

Of registreer je om te kunnen reageren.