Commentaar

29 reacties

‘Mesdagfonds geeft stof tot nadenken’

Stikstofanalyse Mesdagfonds bevestigt argwaan aan beide kanten. Stikstof is nog ingewikkelder dan gedacht.

Heeft de analyse van de felbevochten RIVM-stikstofcijfers gebracht waar veel boeren op hoopten, namelijk het bewijs dat het stikstofbeleid op drijfzand berust? Was het maar zo eenvoudig. Wie er al van overtuigd was dat het stikstofbeleid niet deugt, vindt daar ruimschoots bevestiging voor bij het verhaal van Mesdagfonds. De boodschap: als je inzoomt op de beschermde natuurgebieden, blijkt de landbouw lang niet zo’n grote boosdoener als de commissie-Remkes zegt.

Slimme zet

Het is een beetje glad ijs, want deze conclusie leunt op gegevens van het RIVM, waar tot nu toe juist steeds heel veel kritiek op was.

Hoe ingewikkelder en onzekerder een kwestie is, des te lastiger het voor de overheid is om zware ingrepen te rechtvaardigen

Maar de nieuwe analyse is strategisch ook een slimme zet, die de discussie verlegt van een min of meer helder totaalbeeld naar steeds complexer wordende details. Hoe ingewikkelder en onzekerder een kwestie is, des te lastiger het voor de overheid is om zware ingrepen te rechtvaardigen.

Strategie van uitstel

Juist daarom zal het andere kamp ook gesterkt zijn in zijn argwaan. Zij zullen Mesdags eigen uitgangspunten aanvechten en in deze studie een strategie van uitstel herkennen – iets wat critici landbouworganisaties sinds jaar en dag verwijten. Een verwijt dat het Mesdagfonds gistermiddag met enig recht meteen weer terugkaatste richting ‘de politiek’: al ruim 20 jaar ontbreekt het aan een overtuigend antwoord op de vraag hoe het nu precies zit met die stikstof.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Alco

  Geesje Rotgers gaf het al een beetje aan: De emissie vanuit de landbouw depositeerd vooral dichtbij de veehouderij bedrijven en het lichtere NOx via hoge schoorstenen en vliegverkeer valt evenredig over alles.
  Dat is het enigste punt waarop "gescoord" kan worden.
  Maar om dit te bewijzen zijn we jaren verder.

 • veldzicht

  Een ding is in ieder geval wel duidelijk,dat rivm heeft duidelijk geprobeerd de stikstofproblemen de boeren in de schoenen te schuiven met onduidelijke gemanipuleerde cijfers en waar onduidelijk was waar de stikstof vandaan kwam was het van de boeren.Ben blij dat het nu naar boven is gekomen,iedere boer (en burger?) voelde op zijn klompen aan dat er niks van deugde van de uitkomsten van dat rivm.

 • veldzicht

  PS.Nog kwalijker dat allerlei partijen zo als d66 ,Gr.Links en P/v.d.D deze cijfers gebruiken om de boeren nog verder in de hoek te trappen.

 • melkveehouder .

  MOB heeft al op de presentatie gereageerd. Ze stelt dat de presentatie rammelt en tegenstrijdigheden bevat. Op wel 15 punten zou het niet kloppen. Behalve twee magere ‘puntjes’ lees ik verder geen onderbouwing van die stelling. Heeft iemand (Boerderij misschien?)meer info over de resterende punten?

 • Kowalski

 • j.verstraten1

  Remkes heeft ook gezegd: iedereen aan de bak, en ophouden met jij-bakken.
  Dat is ook zo ongeveer mijn afdronk na gisteren. Als je serieus stikstofdepositie wilt verlagen moeten alle partijen emissie verlagen. In binnen en buitenland. De industrie en vliegverkeer exporteren de NOx rekenkundig met hoge temperaturen en schoorstenen Nederland uit, het is de vraag in hoeverre dat ook in werkelijkheid het geval is. De landbouw denkt juist dat de Nh3 korter dan de modellen bij huis neerslaat. Ook dat is de vraag. JC Vogelaar ea gaven terecht aan dat we die discussie al meer dan 20 jaar voeren en de modellen niet met meetgegevens getoetst zijn. Mesdag voert daarmee met UvAmsterdam werk uit wat de overheid zou moeten doen. Maar daar hebben we vandaag geen antwoord op, en over 3 jaar misschien. Hoogtepunten: Geesje gaf aan dat opkoop nabij natuur weinig oplevert (grammen per ha) en dat het de vele emitteerders het geheel veroorzaken. Daarbij vinden veel transportbewegingen over weg en water nabij natuur gebieden plaats en die zijn ondergewaardeerd in Remkes' grafiek waardoor de oplossing te eenzijdig bij landbouw geframed is. Dit betekent ook dat de landbouw het probleem van anderen niet op kan lossen. Wel op de korte termijn middels de maatregelen voorgesteld door het LC maar op de lange termijn zullen wij die reductiemogelijkheden heel hard nodig hebben om onze eigen broek op te houden.

 • kraats

  Als wij het niet exact weten, hoe kan Brussel ons dan terecht wijzen ?

 • Zuperboer

  Wat mij opviel was dat de NOS direct op het doel af ging. De Staatsomroep was kennelijk goed geinstrueerd. Verder valt mij op dat niemand iets doet met de opmerking dat de bouw geheel onnodig is stilgelegd. Dit is hoogst opmerkelijk, omdat ondernemers in deze sector hierop failliet gaan. Of... zou het zo zijn dat bouwend Nederland vertrouwt op Rutte III om de bouwgrond voor een habbekrats te kunnen verwerven. Wie heeft er enig idee over?

 • kanaal

  nadenken over ophouden met deze waanzin.

 • Henk.visscher

  De enige juiste conclusie is dat je hier met goed fatsoen geen beleid op kunt maken.

 • Henkjan7

  Ik heb misschien wat gemist maar ik zit te wachten op dhr Calon wanneer hij zich hard gaat maken voor de bevindingen van het Mesdagfonds

 • Blije Boer

  Wat mij opviel was dat gerekend is met data over de vergunde eenheden van een veebedrijf. Niet met de werkelijke dieraantallen per bedrijf. Dus latente ruimte wordt ook meegegerekend in de depositie op natuur. Dat is niet de werkelijke depositie.

 • Gat

  @veldzicht het rvim is niet fout bezig geweest. De commissie remkes is selectief wezen shoppen. Die hebben emmissie van de sectoren gepakt om te gebruiken voor stikstofprobleem op natura 2000 gebieden. Het gaat om de deposities en daar was de landbouw met 25% en nu lager zelfs verantwoordelijk voor. Maar dan was verkeer de schuldige en dan had hij heel nederland tegen zich.
  Dus dan pak je de kleinste groep en schuif je hun alles in de schoenen.

 • Gat

  @zuperboer die nos verslaggever was door het rvim met een vragenlijstje naar mesdagfonds gestuurd. Dus dan weet je hoe de vork in de steel zit

 • Alco

  j. verstraten1. Eerlijk is eerlijk. Een goed betoog!

 • Kringloopboer

  Ben het wel eens met de stelling nh3 slaat vlakbij neer en nox over een heel groot gebied .
  Daarom is vrijwillige aanpassing of uitkoop nabij N2000 gebieden of de mogelijkheid bieden om te verhuren ook zinvol .
  Vond het heel zwak van vogelaar dat hij zich daar op tv bij één vandaag zo tegen verzette .
  Dat is toch de keuze van de ondernemer ??
  De overheid laat de ondernemer de keus.!
  als het aan het mesdagfonds ligt hebben ze die keuze niet !!

 • JNJS

  Het zal voor de overheid lastig worden om zich hieruit te lullen. Ze moeten dan namelijk eigen heilige rekenmodel afkeuren.
  Het Mesdagfonds heeft het briljant aangepakt!

 • veldzicht

  @Kringloopboer.En dat is nu juist het probleem.Een aantal boeren gaat vrij willig weg maar de overgebleven boeren krijgen zo veel beperkingen opgelegd met hogere waterstanden e.d.rond die natura 2000 dat er nauwelijks nog te boeren valt.Wie dan weg wil is de enige koper Staatsbosbeheer die nog wel voor een prikkie jou bedrijf over wil nemen.

 • Mts. Zantinge

  De overheid dacht in “de boeren” een makkelijke tegenstander gevonden te hebben. Er was vrijwel geen tegenstand te verwachten want de boeren stonden immers toch altijd lijnrecht tegenover elkaar en ze hadden zich nauwelijks verenigd, blijkens het dalende aantal LTO-leden. Bovendien had de overheid grond nodig voor woningbouw voor de almaar uitdijende bevolking. Voedsel kon wel uit het buitenland worden gehaald want ook dat CETA-verdrag kregen ze er toch wel doorgedrukt.
  Maar nu had de overheid duidelijk buiten de waard/boer gerekend. De weerstand van de boeren is veel feller dan verwacht, maar gelukkig vergalopperen ze zich wel eens met ongenuanceerde uitspraken die van de inhoud afleidden. Dus met een beetje geluk zal het FDF zichzelf als gesprekspartner diskwalificeren en dan is het gedaan met de protesten hoopt Den Haag.
  Met behulp van de landelijke pers wordt het rapport van het Mesdagfonds nu in twijfel getrokken. (Zie redactioneel stuk van hoofdredacteur Hans Nijenhuis in het AD). De strijd is nog lang niet gestreden en van de burger hoeven we ook niet veel te verwachten helaas.
  Ik ben blij dat er in ieder geval een Mesdagfonds is en dat er metingen i.s.m. de UvA gedaan gaan worden. Maar dat duurt nog 3 jaar en dat is te lang, niet elk boerenbedrijf zal deze strijd overleven vrees ik.

 • vof vandevendel

  Waarom de word de CO2 opname van onze gewassen nooit genoemd ?

 • Renate

  @mts Zantinge. Voor groot gedeelte met je eens. Wat de FDF betreft, die is gewoon recht voor zijn raap, maar wel eerlijk.
  Helaas werkt ook Boerderij mee aan heers en verdeel. Het artikel van Johan Oppewal dat vandaag na deze gemaakt is, is er weer zo eentje. Juist van boerderij zou je moeten verwachten dat ze de boeren zouden bemoedigen... Zonder boeren, geen boerderij.

 • ENDE902

  Toch wel een apart dagje gisteren. Hoewel ik eerst van plan was om naar de persconferentie te gaan werd mij woensdag al duidelijk, dat twee dagen Den Haag wel iets te gortig werd. Noodgedwongen heb ik mij dus maar achter de computer geplaatst om van die plek het Nieuwspoorttafereel te volgen. Uit de woorden van Vogelaar begreep ik, dat ze de dag ervoor een gesprek hadden gehad met onder andere het RIVM. Ik neem aan, dat hier de presentatie in grote lijnen ook is uitgelegd. Ik ga er dan ook vanuit dat beide partijen in komende discussies de onduidelijkheden samen boven water weten te krijgen. Daar valt ook de oppervlakte water onder die nu door de NOS in Nieuwsuur is gebruikt in een poging om de resultaten van het boeren belangenclubje Mesdag tot nul te reduceren. Gelukkig lukte dit niet, maar de krachten die het nodig vinden om de boeren en hun belangenclubs zoveel mogelijk te demotiveren zijn gisteren wel geschrokken gezien de opstelling van de presentator van Nieuwsuur. Vervolgens vraag ik mij af, of het RIVM wel onafhankelijk kan opereren of ook last heeft van de krachten die de het aantal boeren wil decimeren.

 • Helaas

  Helaas is er een stikstofprobleem. Kijk maar naar de satellietbeelden die grote wolken ammonia boven Brabant en de Veluwe laten zien. Niet zo verwonderlijk als je veel stikstof (veevoer) invoert maar niet uitvoert. Ook niet verwonderlijk als je 2x maal zoveel mest mag uitrijden dan de rest van Europa. Zijn we de mestfraude vergeten? Boeren kijk naar de werkelijkheid en probeer het met de overheid te regelen. Laat je niet ophitsen. Heel veel sterkte en wijsheid gewenst!

 • kleine boer

  Helaas klopt je verhaal niet.... 2x zoveel mest als Europa 😁hoe verzin je het

 • Alco

  Helaas. Bemesting moet in verhouding staan met wat het land produceert.
  Anders wordt de humuslaag opgevreten. Met als resultaat dat bemesting niet meer vastgelegd wordt, waardoor er mineralen wegzakken naar het grondwater of vervluchtigen in de lucht.

 • Drikus Dekker

  Helaas ,een heel mooi bericht geplaatst !!! Maar kom dan ook met een oplossing.brullen kan iedereen maar verder geen nieuws onder de lamp ......

 • Drikus Dekker

  P.s Helaas ik zal eens over die satelliet heen pissen ,moei ens kieken wat er dan gebeurd 😊😊

 • veldzicht

  @Helaas.Vele landen kijken jaloers naar de Nederlandse boeren die tenminste nog mest hebben om het land te bemesten,eigenlijk is het nog te weinig om alles behoorlijk te bemesten, maar afijn beter te weinig als nikst .daar moeten ze bemesten met kunstmest en dat is vele keren slechter dan echte mest voor het milieu en zeker met betrekking tot de beperkte hoeveel heden fosfaat is mest een zegen.

 • Kringloopboer

  @VELDZICHT Google maar even(1) stikstof uitstoot Europa.
  En (2)co2 uitstoot Europa alle 2 afbeeldingen .
  Weet je gelijk waarom de aarde langzaam aan de kook komt

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.