Redactieblog

5 reacties

‘Splitsing natuur en landbouw zal leiden tot chaos’

‘Het kan zo niet langer!’ Deze reactie op de stikstofcrisis lees ik de afgelopen dagen wel vaker.

De schrijvers bedenken vervolgens drastische maatregelen om het tij te keren. Bij de maatregel ‘splits natuur en landbouw’ belandt Nederland op de tekentafel van een gebiedsontwikkelaar. Natuur en hoogproductieve, grootschalige en intensieve landbouw moeten worden ontvlochten. De vermenging van functies zou hebben geleid tot ‘frustratielandschappen’ waarin natuur en landbouw elkaar in de klem hebben. De oplossing is het aanwijzen van kerngebieden voor de landbouw en van grotere gebiedseenheden waar natuur prioriteit heeft.

Lange traditie

Nederland heeft al een lange traditie als het gaat om het inrichten van gebieden. Dat is ook niet verwonderlijk als je in een rivierendelta wilt wonen. Vergeleken met ruilverkaveling op regionaal niveau, lijkt een gebiedsinrichting op nationaal niveau ingewikkeld en onuitvoerbaar.

2 soorten zones

Het is echter niet de bedoeling om natuur- en landbouwgebieden op te heffen. Door de oogharen tekenen zich op de kaart al 2 soorten zones af. Een landbouwzone die lagere eisen stelt aan de landbouw en aan de ecologische doelstellingen voor de daar nog aanwezige natuur. Daarnaast een natuurzone die hoge eisen stelt aan de daar nog aanwezige landbouw.

Boeren in een natuurzone zullen moeten stoppen als ze niet aan de hoge eisen kunnen voldoen

Zijn de gevolgen voor boeren in de natuurzone eerlijk? Boeren in een natuurzone zullen moeten stoppen als ze niet aan de hoge eisen kunnen voldoen. Verhuizen naar de landbouwzone is geen optie als zij hun dure landbouwgrond als goedkope natuurgrond moeten verkopen.

Verschillen in productiekosten nemen toe

Als ze wel aan de hoge eisen kunnen voldoen, zal het verschil in productiekosten in de 2 zones alleen maar groter worden. Door de lagere productiekosten in de landbouwzone zullen de prijzen dalen en wordt een verdienmodel voor de natuurzone steeds moeilijker te realiseren.

De afbakening en herschikking zullen leiden tot een heftige en emotionele belangenstrijd die de provinciebesturen moeten oplossen. Een eenvoudige herinrichting van Nederland op de tekentafel met jarenlange chaos als gevolg. Is dat geen mooi vooruitzicht voor 2020?

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • kanaal

  die landbouwzone ligt in oost Europa hoezo eerlijk?

 • René de jong

  Helemaal eens heer Gremmen, echter van ethiek en levenswerken hebben onze natuurvrienden nog nooit gehoord laat staan de overheid.

  Eerst zullen de leugentjes "slechte natuur" en "achteruitgang door depositie" maar eens van tafel moeten.
  Zolang de overheid deze praatjes voor zoete koek aanneemt is het vechten tegen de bierkaai en zullen vele levenswerken worden vernietigd.
  vr gr René

 • Alco

  René.
  Ik lees heel vaak reacties van jou en merk dat we uit hetzelfde hout gesneden zijn.
  Ga zo door!!

 • Maas1

  O.a.de natuurzone zorgt voor waarde vermindering van landbouw gronden en de bedrijven, daar wordt veel te klakkeloos mee omgegaan.Bedrijven die al generaties boeren in de gebieden daarvan wordt even gesteld om plaats te maken voor, voor andere economische activiteiten en natuur doelen. De stikstof problematiek bestaat al geruime 23 jaar maar nu het gehele land er mee geconfronteerd wordt worden dergelijke bedrijven financiëel onder water gezet en een sterfhuis constructie gereed gemaakt, dit kan niet.

  Voor de herstructurering varkenshouderij en voor de stikstof problematiek daarvan is het geheel verstandig;

  De verruimde herinvesteringsreserve is van toepassing wanneer een agrarisch bedrijf ter voorkoming van onteigening wordt verkocht aan de overheid. De agrariër mag dan zonder fiscale afrekening gebouwen tegen grond of om gekeerd vervangen. Of machines tegen gebouwen of gronden tegen tractors. Je bent dan fiscaal gezien heel flexibel. Die fiscale speelruimte moet ook in de opkoop t.b.v. stikstofopkoop moeten komen. De agrariër doet wat ja heel veel ter wille van het milieu.

 • glaasje

  Het is een grote hele grote schande dat Nederland de overheid en milieuclubjes, goede vruchtbare grond omzet in zogenaamde natuur en voor zonneparken gebruikt. Wat zouden vele landen in de wereld graag de vruchtbare grond van Nederland willen hebben voor voedselproductie. Heb er geen goed woord voor over met wat voor zooitje we van doen hebben die stikstof - en pfas problemen bedenken. Landbouw is Natuur!!!!!!!!!! En van MoerasNatuur en droge heide kun je NIET leven.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.