Redactieblog

11 reacties

‘Ruilverkavelen voor gevorderden’

Het voorstel om via functiescheiding landbouw de ruimte te geven, is gedoemd te mislukken.

Mensen die er toe doen in de Nederlandse landbouw vinden dat er een nationale ruilverkaveling moet komen. Louise Fresco, de baas van de Wageningse universiteit, en Cees Veerman, wie kent hem niet, roepen op tot een grote landverhuizing. De landbouw moet worden geconcentreerd in de beste gebieden van Nederland. Dan is er ruimte voor de natuur op de zandgronden. Dan kan de landbouw daar zijn gang kan gaan. Rudy Rabbinge, vroeger top-professor in Wageningen, nu met pensioen maar nog geregeld in het nieuws, was meteen voor.

Agrarische hoofdstructuur

De landbouw zou dan de ruimte krijgen in een gebied dat grofweg loopt van Zeeland en West-Brabant, via de polders en delen van Noord-Holland, tot de noordkant van Friesland en Groningen. Dat zou moeten worden vastgelegd in een agrarische hoofdstructuur, zodat er later niet weer aan geknaagd wordt. Om de herverdeling te bereiken, zou er een grootschalige nationale ruilverkaveling moeten komen. Wiebe Draijer van de Rabobank is ook voor; hij wil dat de overheid een fonds instelt om het allemaal te betalen. Ik heb de grote gravers zoals Sweco (Grontmij) en Arcadis (Heidemij) er nog niet over gehoord, maar die hebben er vast al een flesje op opengetrokken.

Functies die 10 keer zoveel willen betalen voor grond als de landbouw krijgen hun zin wel

Landbouwareaal

Ik snap de overwegingen, maar ik geloof er niet in. In feite wordt dan ingezet op scheiding van functies. Boeren in het Oosten en Zuidoosten, in Drenthe en nabij de Randstad zouden moeten kiezen voor stoppen of verhuizen. Dat zullen ze niet allemaal even fijn vinden. Belangrijker is dat we op die manier een deel van het landbouwareaal opgeven. En ik denk dat er de dag na de verhuizing opnieuw geknaagd gaat worden aan het overblijvende deel – voor woningen, spoorlijnen, wegen en toch weer extra natuur. Functies die 10 of 100 keer zoveel willen betalen voor grond als de landbouw krijgen echt hun zin wel. Overigens het voorstel van Draijer om een zware staatscommissie in te stellen steun ik van harte, want het is zeker tijd om goed na te denken over het wel verder moet.

Verzet

Mijn belangrijkste bedenking is dat de burgers in de aangewezen landbouwgebieden en daarbuiten het niet zullen pikken. Ook in die gebieden liggen veel dorpen, er wordt gefietst en gerecreëerd, er wordt van het landschap genoten en wat al niet meer. Daar zal men zich met hand en tand verzetten tegen verdere intensivering en tegen verplaatste varkens- en kippenbedrijven. En weet wel, ook in dat soort gebieden wonen veel meer burgers dan boeren. Ook natuurorganisaties zullen zich met wetten in de hand verzetten. In die aangewezen landbouwgebieden zit ook natuur. Poelen, bosjes en polders met beschermde planten en dieren, buizerds, weidevogels, steenmarters, goudjakhalzen en nog veel meer. Kortom, het zijn mooie gedachten, maar het zal niet gebeuren.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • farmerbn

  Het gaat over de waardebepaling van bedrijven die ze weg willen hebben. Er zullen genoeg boeren zijn die hun boerderij willen verkopen/inruilen om ergens anders een nieuwe start te maken. Maar dat kan alleen als de boer daar financieel wijzer van wordt. Dus maak een mooi boekwerkje van over te nemen boerderijen en laat boeren die weg moeten daaruit een keuze maken. De overheid betaalt.

 • Maas1

  We hebben al vaker gezien dat met bijvoorbeeld de reconstructiewet boerderijen zouden worden verplaatst,die keer dat het gebeurde kwam heel bestuurlijk provincie opdraven bij de opening.Die keren dat het gebeurde zijn wellicht op een hand te tellen.
  Om boerderijen te verplaatsen van intensieve landbouw gebieden naar overwegend extensieve gebieden om een intensieve tak uit te oefenen zal milieutechnisch een lastig verhaal worden omdat in " veearme" gebieden de achtergrond depositie met de huidige berekeningen te laag is om überhaupt een ontwikkeling door te kunnen maken.
  Er zijn zoveel N-2000 gebieden aangewezen in dit land dat enkel al qua stikstof dit land nagenoeg op slot zit. Voor gebieden in Brabant en Gelderland zijn voor de blijvers wellicht betere mogelijkheden voor een ontwikkel ruimte intensieve tak.
  Het is de vraag of je zomaar boerderijen moet wegsaneren voor dergelijke. Verhuur of verleasen van stikstof ruimte mits goed toegepast kan zorgen voor veel economische ontwikkeling elders, keer op keer.

 • Bennie Stevelink

  Het verdwijnen van boeren zou in Twente de vernietiging betekenen van het typische Twentsche landschap met zijn essen en beekdalen. Het is een historisch landschap wat door boeren in meer dan duizend jaar gevormd is.

  De Nationale Ruilverkaveling geeft den Hollander wel precies dat wat hij wenst: voedsel wat zo goedkoop mogelijk geproduceerd wordt en oostelijk van de Randstad een uitlooppark wat doorloopt tot aan de Duitse grens.

 • Tinus1

  Een verstandige man vertelde mij eens dat, doordat men niet meer wil luisteren naar de oudere generatie en geschiedenis een saai vak vind, het wiel iedere 25-30 jaar opnieuw uitgevonden wordt!! Hoelang is het ook alweer geleden dat de "geweldige " reconstructie in het zuidoosten en het oosten plaats vonden..... de enige sector die er beter van zijn geworden is de bouw/toerisme en meer natuur..... en dat was? Juist 25 jaar geleden. Het werd, voor de landbouw, een groot fiasco!

 • EL

  De bankier vind het vast een goed idee!,€€€

 • veldzicht

  Dat moet ook maar eens op de politieke agenda komen,het enorme areaal verlies voor de landbouw.Aan grondverlies voor woningbouw,wegenaanleg en bedrijfsterreinen zal wel niet te ontkomen zijn maar aan die afschuwelijke nepnatuur hadden ze al lang mee moeten stoppen ,wat ook duizenden ha per jaar kost.Nu kijkt heel de wereld nog met bewondering naar de NL landbouw,straks is het zo klein dat het niets meer voorstelt.

 • EL

  Het gebied dat wordt aangewezen voor de landbouw, staat door de stijgende zeespiegel over pakweg 50 jaar onder water!

 • Alco

  En hoe wilt u dat betalen? Polaroid?

 • Maas1

  17.29 Ja als je alles voor angst aanneemt is er aan dit land geen eer meer te behalen. De plannalogen zijn al druk bezig ( discussie) hoe Nederland er over 100 jaar er uit moet zien. Sluit de Noordzee maar af als dit land over dreigt te lopen. Klimaatsverandering houd niet in alleen warme periodes maar ook koude periodes waardoor in sommige wereld delen de groei seizoenen van de gewassen korter zullen worden door de invloed van de Noordpool, daar is in Nederland geen aandacht voor. C02 zal ongetwijfelt invloed hebben maar dat is verworden tot een verdienmodel waardoor onze ogen wellicht gesloten blijven door invloeden waar wij geen invloed op kunnen hebben, zoals wordt gesteld door onderzoekers door een mogelijke kanteling van de aardas en de magnetische velden van de zon en zonnevlekken. We moeten de ogen niet sluiten voor invloeden die veel verder gaan dan C02 alleen.

 • agratax(1)

  Toen op het bedrijf waar ik geboren ben, eind vijftiger jaren van vorige eeuw door Heidemij (Arcadis) verbeteringen werden aangebracht nadat het land 40 jaar daarvoor door de Heidemij in cultuur was gebracht, kwam van de leiding van Heidemij de volgende opmerking "Wij houden altijd werk, nadat we alle landerijen hebben geegaliseerd moeten we er weer bergen en dalen van maken". Deze man heeft gelijk gekregen. Ik heb geen idee hoe de landelijke planologen het voor zich zien, alle akkerbouw naar de kleistreken en de zandgronden inclusief Veenkolonieen terug aan de natuur of natuur inclusieve landbouw (wat dit ook mag zijn) zonder meststoffen anders dan eigen stalmest en beerput. Den Haag met zijn knappe koppen heeft kennelijk geen idee wat er uit de piepers van AVEBE gemaakt wordt aan broodnodige producten ten dienste van de kringloop en vervanging van fossiel plastic. Melk en vlees productie is kennelijk niet meer dan een hobby die valt onder Natuur inclusief. Net NOS geluisterd en hier werd gewag gemaakt van de enorm toegenomen interesse voor emigratie onder de boeren en voorbeelden van boeren die hun onlangs verplaatste bedrijf verruilen voor eeb bedrijf elders op de wereld. Reden Te veel onbegrijpelijke regels uit Den Haag en Brussel en het onbegrip van de Nederlanders voor het werk van de boer. Dit voorbeeld zal navolging krijgen omdat er nog heel veel landen zijn waar de boer werkt onder het regiem van begrijpelijke regelgeving en daarnaast nog een boterham kan verdienen.

 • agratax(1)

  Tevens maak ik me zorgen over het feit dat bij de voorspelde zeespiegel stijging de verzilting van de kuststreken onherroepelijk verergert en de Waddenzee zal verdwijnen. Toch blijven alle Natuur liefhebbers ons voorhouden dat het behoud van de Wadden een speerpunt moet zijn en dat de miljoenen investeringen hierin het waard zijn. Hoe kun je met droge ogen pleiten voor giga investeringen om de Waddenzee zo te houden als hij is en tegelijkertijd prediken dat de zeespiegel wel enkele meters zal stijgen, hiermee is de Waddenzee Zee geworden zonder Wad.
  zo zijn er meer gedachten kronkels te vinden bij de Bio-diversiteit en klimaat Goeroes die duiden op een Geloofsovertuiging in dezen, die niet bepaald over komen als onderbouwde gevolgen van de wetenschappelijk onderbouwde gevolgen van de klimaatverandering, die vermoedelijk op ons afkomen.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.