Expertblog

5 reacties

'Natuurbeheer kan ook zonder Natura 2000-aanwijzing'

De natuur op Landgoed Singraven laat zich prima beheren zonder extra regelgeving vanuit de politiek.

Al 600 jaar beheert Landgoed Singraven bij Denekamp in Overijssel zijn eigen natuur op. Dankzij deze eigen manier van beheer leeft de zeldzame middelste bonte specht in dit gebied. Een mooi voorbeeld van natuur die zich zonder extra regelgeving vanuit de politiek onderhoudt.

Echter, nu wil de Vogelbescherming Landgoed Singraven aanwijzen als Natura 2000-gebied. Hierdoor is het gebied juist onderhevig aan meer regelgeving dat averechts werkt voor Landgoed Singraven. De wereld op zijn kop en dit is nog maar het topje van de ijsberg!

Meer Natura 200-gebieden betekent meer regio's op slot

Nederland en Nederlandse ngo's zetten regio's en ons beknelde land verder op slot door nog meer Natura 2000-gebieden op te eisen. Boeren en landgoedeigenaren doen al enorm veel aan natuurbescherming en -onderhoud. Deze hardwerkende ondernemers mag je niet bestraffen met regelgeving die averechts werkt op deze prachtige gebieden vol beschermde vogelsoorten. Een landgoed heeft een rentmeester die de waarden op de lange termijn in evenwicht houdt. Daardoor is er aandacht voor leefbaarheid en ook de balans van ecologie en economie blijft gewaarborgd.

Het gaat om de balans in het gebied inclusief de omliggende landbouw- en cultuurgronden

Gebieden in balans

Daarnaast is het van belang dat bufferzones in Natura 2000-gebieden niet continu onnodig toenemen in elke nieuwe zesjaarlijkse fase van het beheerplan omdat bepaalde natuurwaarden achteruitgaan. Bij de evaluatie van het beheerplan draait het namelijk niet enkel en alleen om de Natura-2000 gebieden, maar om de balans in het gebied inclusief de omliggende landbouw- en cultuurgronden.

Europees perspectief

Veel eisen waaraan een Natura 2000-gebied moet voldoen beknellen niet alleen de landbouw, maar ook de bestaande duurzame, ecologische bosbouw. Dat betekent een enorme kaalslag van duizenden hectares bomen in Nederland voor abstracte doelen als verschraling en stikstofeisen van de Natura 2000-tekentafel. Dit terwijl de nieuwe Green Deal van Ursula von der Leyen (CDU) en Frans Timmermans (PvdA) vraagt om 2 miljard extra bomen in Europa. Dit is tegenstrijdig beleid en werkt klimaatbeleid tegen veroorzaakt door tekentafelnatuuridealen.

Samenwerken aan verbetering biodiversiteit

Als secretaris-generaal van de heropgerichte Intergroep Biodiversiteit, jacht en platteland ken ik als geen ander het belang van landgoederen en natuurparken voor concrete verbetering van biodiversiteit, flora en fauna. Hierin is het juist een positief effect dat landgoederen en boeren samenwerken voor een betere biodiversiteit en toename aan diersoorten. Deze prestaties worden in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU in 2022 beloond.

Rook boeren niet juridisch uit door meer maatregelen te eisen en meer Natura 2000-gebieden aan te wijzen

Strijd om grondbezit

Uiteindelijk is het een strijd om het bezit van grond. Landbouwgronden op het platteland zijn in crisis en monetaire onzekerheid. In de eurozone zijn landbouwgronden altijd de veiligste beleggingen. Ze leveren hectaretoeslagen op en zijn daarom extra begeerd door multinationals en grote investeerders; macht en kapitaal.

Rook boeren en landgoedeigenaren niet juridisch uit door meer maatregelen te eisen, bufferzones te vergroten en nog meer Natura 2000-gebieden aan te wijzen. Straf boeren en landgoedeigenaren niet af, maar beloon ze voor hun biodiversiteit- en klimaatprestaties op landbouwgrond. Als laatste is het noodzakelijk om alle onnodige, extra provinciale en nationale Nederlandse koppen uit de doelstellingen van huidige Natura 2000-gebieden in Nederland radicaal op te schonen.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Beste Annie de strijd om de grond is al begonnen met het uitroken van de landgoedeigenaren t.b.v. de NGO's die er hun kantoren of directie in plaatsten. De pachters hadden hooguit behoefte aan de landbouwgrond, voor hen was het huis en bos meer een kosten post. De familie kon wegens de hoge successie het landgoed niet overdragen bij vererving. Nu deze gronden zijn overgegaan naar overheid en semi overheid instanties, zijn de boeren aan de beurt. Boeren geven niet op zolang er nog genoeg over blijft om niet dood te gaan, ook hier heeft de moderne Nederlandse politiek iets op gevonden, regelgeving op regelgeving gevolgd door tegenstrijdige regels etc. Nu hoop jij als politicus je (oud) collega's tot rede te brengen. Vergeet het in hun gedachten wereld over natuur, klimaat en voedselzekerheid passen geen Nederlandse boeren anders dan Organische boeren, die volgens de regels van elite wensen te telen tegen prijzen gedicteerd door de elite. Dat het uitroken van de Nederlandse landbouw niet bepaald positief zal uitwerken op de Mondiale Voedselzekerheid en daarmee de vluchtelingen stroom in stand houdt, zo niet verergert.

 • Kelholt

  @agratax(1) En zo is het.
  Misschien kan Annie Schreijer-Pierik nog even een keer aan de keukentafel gaan zitten praten met haar oud collega en partijgenoot Cees Veerman. Annie zag een premier in de voormalig minister van LNV en moet hem nu maar eens even vragen wat zijn agenda als voorzitter van Natuurmonumenten was en waarom hij nu bij de Nationale Postcodeloterij zit.

 • Alco

  Bij ons willen ze de Krimse vloeivelden ook natura 2000 maken.
  Dat moet voorkomen worden.

 • farmerbn

  Nederland wordt een stadspark en dat kun je niet tegenhouden. Landbouwgrond is nu nog erg duur maar door regelgeving kan de overheid daar iets aan doen. Als er voldoende blijvers zijn heeft de overheid concurrentie op de grondmarkt; blijvers willen ook grond kopen. Door regelgeving kun je ook de groep van de blijvers verkleinen en daardoor de concurrentie op de grondmarkt verkleinen. Als dat voor mekaar is gaat de grondprijs flink onderuit en koopt de overheid voor weinig geld veel grond. Kies dus als boer het juiste moment om de grond te verkopen, ben je te laat dan krijg je erg weinig. Dit geldt hoofdzakelijk voor blijvend grasland en land dat niet ploegbaar is.

 • Bennie Stevelink

  Ik meende dat het aantal Natura2000 gebieden definitief was vastgesteld. Uit het artikel van Annie en de reactie van @Alco blijkt echter dat er nog steeds aanwas is van nieuwe gebieden.
  En als een gebied eenmaal als Natura2000 gebied is aangewezen worden de habitat types opgevoerd naar steeds hogere stikstof gevoeligheid.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.