Redactieblog

10 reacties

‘Indruk maken lijkt belangrijker dan presteren’

De aanpak van de stikstofcrisis overtuigt niet erg, om het zacht uit te drukken. En waar blijft toch die nieuwe Pachtwet?

Bij indeplaatsstelling – we hebben het over pacht – moet de nieuw voorgestelde pachter ‘voldoende waarborgen voor een goede bedrijfsvoering’ bieden. Gekeken wordt naar opleiding en ervaring, maar ook moet junior, die de pacht wil overnemen van senior, bij de rechter komen waar men hem eens diep in de ogen kijkt en ondervraagt over zijn visie op het bedrijf.

Kundige agrariër

Laatst las ik in zo’n rechterlijke beslissing: “ter zitting maakte D. junior de indruk van een betrokken en kundige agrariër, die graag het bedrijf zal overnemen als zijn vader gaat minderen of stoppen.” Hij maakte dus een goede indruk en dat is belangrijk, niet alleen in pachtzaken. Of junior werkelijk een betrokken en kundige agrariër is, kan natuurlijk ook niet bij zo’n zitting worden beoordeeld.

Slaagsysteem

Indruk maken dus. Die les kende ik al uit het verhaal ‘Het slaagsysteem’ van Marten Toonder. In dat verhaal wenst heer Ollie B. Bommel te slagen en hij neemt een coach in dienst. Een belangrijke boodschap van deze Simon O. Slagslager: “Het gaat er niet zozeer om dat men iets kan, men moet iedereen de indruk geven dat men het kan.” Ik heb wel eens het gevoel dat veel van onze leiders, bij de overheid, instellingen en het bedrijfsleven, het slaagsysteem hebben gevolgd. Natuurlijk zijn er ook die dat niet hebben gedaan, daar zie je op het eerste gezicht al dat ze niet deugen. Ik noem geen namen.

Vreemd om stikstofprobleem op te willen lossen met kavelruilen

Stikstofcrisis

We willen het nieuwe jaar 2020 een beetje positief beginnen. Maar neem minister Schouten bijvoorbeeld. Zij maakt altijd de indruk van een ‘betrokken en kundige’ minister. Maar of zij dat ook werkelijk is? De aanpak van de stikstofcrisis overtuigt mij niet erg, om het zacht uit te drukken. Twijfel heb ik ook bij Wiebe Draijer van de Rabobank: maakt een zeer betrokken en deskundige indruk, maar is hij dat ook? Beetje vreemd voorstel om het stikstofprobleem te op willen lossen met kavelruilen.

Pachtwet

In de rest van het verhaal rijgt heer Bommel de mislukkingen aaneen. Zelfs het laatste redmiddel, slaagsysteem 101A (”... de methode om door kennis iets te bereiken. Ik geeft toe dat het vergezocht is, maar we hebben geen keus...”) loopt op een fiasco uit. Ten slotte is Bommel toch tevreden: “Een Bommel is immers altijd geslaagd als heer.”

Op die constatering kunnen de meesten van ons niet terugvallen. Rest ons dus: een betrokken en kundige indruk maken. Zelf heb ik toch eigenlijk altijd een zwak gehad voor slaagsysteem 101A, op zijn minst als aanvulling op de indruk die men maakt. Kennis is belangrijk, ook al slaagt men er niet altijd in om er iets mee te bereiken. En nou we het toch over pacht hebben, waar blijft eigenlijk die nieuwe Pachtwet? Ook onder de stikstof verdwenen zeker.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • Peerke1

  Oplossen van problemen nee integendeel ze breken goede bedrijven tot de grond toe af. Hoe kun je daar nu trots op zijn.

 • steenderen

  Ik zou de mond maar es ff dicht houden linkse rakker.

 • famboenink@hetnet.nl

  als u bedoeld dat kennis macht is begrijp ik u
  en dat het raar is dat de baas van de RABO een architect en verander management
  heeft gestudeerd
  en dat niet ecologen en boeren de natuurwet bepalen maar juristen
  daar ben ik ook verbaasd over

 • melkveehouder .

  Er is recent een kaart verschenen hoe Nederland er achter pakweg 100 jaar uitziet. Welke gebieden dan onder water staan, of een verhoogde waterstand kennen. Misschien is het handig deze kaart erbij te nemen als Cees Veerman en de Rabobank de ruilgronden voor agrarisch Nederland gaan aanwijzen. Temeer Cees Veerman opmerkte dat de agrarische sector wel met een derde van het huidige areaal verder kan.

  Deze kaart kan ook nuttig zijn voor het aanwijzen van nieuwe de natte natuur of woningbouw. Venetië staat immers ook op palen. Dan kan de landbouw met kavelruil naar gebieden verhuizen waar ook over 100 jaar nog geboerd kan worden.

 • Alco

  Jammer dat de heer Bruil niet ingaat op alle kritiek vanwege zijn vorige column.
  Typeert de man!!

 • Melkveehouder, bij deze kaart zijn ze er van uit gegaan dat bij de verwachte zeespiegelstijging van 1.5 mtr.(Timmerfrans),het laagst gelegen Nederland ,de ijsselmeerpolders behouden blijven,bij een vorige kaart lag Amersfoort aan Zee.Totaal niet realistisch.

 • Firma Vellenga

  Alco, ja dat noem ze dan wijsheid.... Ik had ook liever eerst een reactie daarover gezien in welke vorm dan ook. Dit is dus steeds het probleem. Alles voor kennis waar te nemen en weer verder gaan tot de orde van de dag. In mijn boerenwijsheid rond je eerst iets naar tevredenheid af voor beide inzichten en dan ontstaat er weer ruimte voor een ander onderwerp. Nu zitten we allemaal met het gevoel van bla, bla daar heb je de heer Bruil weer met zijn visie.

 • <>

 • agratax(1)

  Kavelruil kan leiden tot het door Den Haag gewenste Natura 2000 beleid en voor de standaard boer kan het de kans zijn om zijn bedrijf op 'veilige" afstand van het Natura 2000 gebied kan voortzetten. Het zal voor de verdere klimaat maatregelen geen oplossing geven. aangaande de nieuwe pacht eisen, Het gesprek met de pachter en zijn potentiele opvolger m.b.t. het bedrijfsbeleid is een voor ons land niet onbekende regeling. De Rijksdienst heeft deze bedacht ten tijde van de IJsselmeer polders en zie wat nu het beleid van de boeren is als we uitgaan van de bodemstructuur, de eis .m.b.t. Gemengd e bedrijfsvoering en kunstweide. Mansholt heeft al deze goed bedoelde regels om zeep geholpen en de boeren in de richting van super specialisatie geduwd met als gevolg de huidige bodemstructuur problemen, overschotten. Hier zal de hernieuwde invoering van de "pacht sollicitatie" niet veel aan kunnen veranderen als er geen geldelijke tegemoetkoming voor de boeren komt. We weten immers allemaal dat iedere natuur, klimaat of dierenbescherming maatregelen, zo de beleidsmakers voor ogen staan, zal leiden tot vermindering van de concurrentiekracht op de vrije markt met open grenzen.

 • melkveehouder .

  Het is met deze (verplichte?) kavelruil oppassen dat niet ingezet wordt boeren de gronden in de handen te drukken die achter x jaren onbruikbaar blijken te zijn. Enige vorm van schadevergoeding kun je dan op je buik schrijven omdat zeespiegelstijging een autonome ontwikkeling is.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.