13 reacties

‘Boerengrond hoort in boerenhand’

Grond in eigendom en ook langjarige pacht stimuleren duurzaam landgebruik. Je weet als ondernemer namelijk dat je investering uiteindelijk rendeert, stelt Pierre Berntsen.

In december publiceerde ABN AMRO het rapport ”Grond om te boeren”. Daarin spreken we de verwachting uit dat de prijsverschillen tussen percelen landbouwgrond de komende jaren toenemen. Kwaliteit en ligging spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast zullen de verschillen tussen grasland en bouwland verder toenemen.

Terwijl de prijs van goed bouwland stijgt, verwachten wij een stagnering en zelfs een daling van de prijs van grasland. In deze column schets ik de conclusies uit het rapport en het belang van het behoud van boerengrond in boerenhand.

Verdienvermogen staat onder druk

Er zijn diverse factoren die de prijs van landbouwgrond de komende jaren ondersteunen. Denk aan de gestage afname van het landbouwareaal die leidt tot schaarste en aan de lage rentes voor spaargeld en voor leningen. Er zijn echter meer factoren die zorgen voor prijsdruk. Het verdienvermogen in de melkveehouderij en de financierbaarheid van groei staan onder druk.

Daarnaast verlaagt extensivering het inkomen per hectare. Wij verwachten dat deze inkomensdaling in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid niet volledig wordt gecompenseerd. Bovendien staat het positieve sentiment in de sector onder druk. De drive en passie om te boeren zijn traditioneel sterk in Nederland en leiden tot de wil om te investeren en ontwikkelen. De druk op sentiment en inkomen leiden tot minder investeringen en minder bedrijfsopvolgers.

Bezit van grond stimuleert het rentmeesterschap dat in de genen zit van boeren; eigen grond, daar zorg je extra goed voor

De waardestijging van grond in de afgelopen decennia is belangrijk geweest voor de opbouw van vermogen door boeren en tuinders. Daarom is het belangrijk dat boeren grond niet alleen bewerken maar ook bezitten. Daarbij stimuleert bezit van grond het rentmeesterschap dat in de genen zit van boeren; eigen grond, daar zorg je extra goed voor. Het zorgt immers voor je inkomen en dat van volgende generaties.

Waardegroei is het pensioen van de boer

Vraag het aan een oudere akkerbouwer of melkveehouder. ‘Waar heb je meer mee verdiend, met het boeren of met de waardestijging van je grond?’ Het antwoord is in 9 van de 10 gevallen ‘met de waardestijging’. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie, maar de waardevermeerdering van 40 hectare grond gedurende een generatie bedraagt al snel een aardig vermogen en voldoende voor een onbezorgde oude dag. Met de exploitatie van de grond is dit niet mogelijk. Daarbij wordt deze geïnvesteerd in het bedrijf en is dus niet meer beschikbaar.

Waardegroei is de hefboom voor bedrijfsontwikkeling

Bij ondernemen hoort het nastreven van bedrijfsontwikkeling. Bij het investeringsplan dat de boer uitvoert, is de eigen inbreng vaak beperkt. Dat betekent dat een groot deel van de investering door de bank wordt gefinancierd. Dat knelt als daardoor de exploitatie of vermogenspositie onder druk komt.

Bij bedrijven met eigen grond is het – door de aflossingen die in het verleden zijn gedaan en door de waardestijging van de grond – vaak toch mogelijk om de investering te financieren. De vermogensbuffer en toekomstbestendigheid zijn gegroeid. Het is onze ervaring dat pachtbedrijven zich om deze reden minder sterk kunnen ontwikkelen.

Grond in eigendom versterkt duurzaam bodemgebruik

Landbouwgrond in Nederland is duur en de pachtprijzen zijn hoog. Dat vraagt om hoge rendementen en die worden vooral bereikt door de grond intensief te gebruiken. De komende decennia neemt het belang van duurzaam bodemgebruik toe. Met lichtere machines, andere teeltmethodes, vergroeningsmaatregelen en blijvend grasland is veel mogelijk.

Maar verduurzaming vraagt ook om investeringen met een lange terugverdientijd. De bodem reageert immers traag. Grond in eigendom en ook langjarige pacht stimuleren duurzaam landgebruik. Je weet als ondernemer namelijk dat je investering in de bodem uiteindelijk rendeert.

Laatste reacties

 • Toon van Hoof .
  Goed verhaal helemaal eens .Boerenland in boeren hand .

 • farmerbn

  Vooral verplicht blijvend grasland dichtbij natuurgronden wordt flink goedkoper in de toekomst. Je kunt er niks mee, je mag er niks mee en daarna je wilt er niks mee. Aangeboden beleid door de overheid om voor weinig geld dat land over te nemen en bij de natuur te voegen.

 • veldzicht

  En dat bij 160 natura 2000 gebieden,bij allemaal een straal van rondom een paar km waar je aan alle kanten gebonden bent waar je op den duur nog maar 1 kant op kan ;verkopen voor een rot prijsje aan Staatsbosbeheer of natuurmonumenten.Smerige spelletjes.

 • faeane

  Als grond niet in waarde stijgt zakt de gehele europese economie in elkaar.

 • farmerbn

  Wat moet je met blijvend grasland waar je één koe op mag houden, geen drijfmest op mag brengen en niet mag bespuiten tegen onkruid? Niks.

 • Gat

  Ze hebben bij men vorig jaar om kleinigheidje derogatie ingetrokken. Voor straf heb ik extra mais gezaaid en grootste hoop omgeploegd. Van de nood een deugd maken.

 • maiskolf

  @farmerbn dus de prijs zal gaan zakken want niemand kan wat met die extra ha blijvend grasland!

 • agratax(1)

  Prachtig Boeren land in Boeren hand. Hier heeft de bank ook baad bij geld uitzetten en de zekerheid dat het onderpand in waarde stijgt (de inflatie bijhoud). Maar waar legt de schrijver de Grens Grasland - Bouwland? Er is nl. onnoemelijk veel grasland (melkveebedrijven) op zand en dalgronden van oudsher bouwland. Waarbij ik wel verschil maak tussen bouwland op klei grond en zandgrond, zeker als de boer op ecologische, landbouw inclusieve of hoe Den Haag het ook noemt, moet gaan produceren. In de kringloop die nooit gesloten kan worden door de boer, omdat hij mineralen afvoert (zijn eind product) en daarvan niets terug krijgt, zal er van buiten af aanvoer moeten zijn en dat is nu net wat de zo betrokken Groene Burger niet wenst (footprint, etc.) Hiermee is op termijn dit ecologische systeem gedoemd te mislukken en zal de voedselzekerheid geweld worden aangedaan. Dit laatste is voor de politiek iets wat je met de mond beleid, maar waar je praktisch lak aan hebt, maar goed kunt gebruiken ten tijde van honger ergens op de wereld. Even je sociale gezicht laten zien via Giro *** , levert stemmen op.

 • farmerbn

  Precies maiskolf. En als dat verplichte blijvend grasland waar je niks mee mag ook nog op afstand ligt ( want alle actieve melkveehouders zijn al weg of voorzien van genoeg apenland) wil niemand het hebben. Zit je met een oude ligboxenstal voor 60 koeien én je land in je maag. Kun je op je knieen naar de overheid voor een appel en een ei. De banken zijn bang en pleiten dus voor boerenland in boerenhand omdat ze hopen dat banken dan minder hoeven af te boeken.

 • Bolder01

  Wat een gedram is dat toch, EIGEN GROND verstaa ik onder dat men het uit eigen zak betaald voor mij teld , de mest verandwoord afzetten

 • Attie

  Franse toestanden farmerbn? Hier in de buurt meer druk van buitenaf, Flevo Kampereiland en zelfs al uit het verre oosten..

 • Jaap39

  Eens met @Bolder01, wat toch te doen met meer huiskavel aan blijvend grasland. Er mag zelfs geen graan op....
  Koop dan beter de grondstoffen van de akkerbouwer. De akkerbouwers hebben verstand van gewassen verbouwen. Mest er naar toe en de cirkel is rond.

 • Attie

  Jaap 39, de huiskavel is juist het aller belangrijkste om van gras melk te maken, tegen lage kosten..
  Zo gouw je de weg op moet wordt alles duurder.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.