Redactieblog

17 reacties

‘Vee binnen of buiten?’

Rond stikstof komen alle dilemma’s rond landbouw en voedsel op tafel te liggen.

Ik lever altijd op dinsdag mijn tekst aan bij Boerderij. Dit keer komt dat slecht uit want morgen komt de commissie-Remkes met haar voorstellen over de stikstof. Voor mij net te laat om er eens goed naar te kijken. Wel is al gelekt dat de veestapel moet krimpen en dat de maximumsnelheid verlaagd moet worden. Dat laatste is een prima voorstel. Niet alleen omdat Citroën Berlingo, bouwjaar 2001, de 100 nauwelijks haalt. Maar ook omdat met het verlagen van de snelheid alle Nederlanders kunnen bijdragen aan het in stand houden van hun natuurterreinen. Wat zal dat een goed gevoel geven! Ik hoop maar dat er ook iets voorgesteld wordt over het terugdringen van vliegvakanties. Dan kunnen de Nederlanders nog meer bijdragen aan die instandhouding. We worden dankzij de ‘Problematische Aanpak Stikstof’ misschien wel het meest blije land ter wereld.

Vergoeding krimp veestapel gaat erg tegenvallen

Veestapel krimpen

Sommige Nederlanders worden ook heel blij van het verminderen van de veestapel. Deels zijn dat dezelfde mensen van de vliegvakanties en de 130 kilometer. We zijn daarom misschien toe aan een belasting op blijheid, om nog meer natuurterreinen aan te leggen. Tot nu toe zeggen politici dat bij krimp van de veestapel een gedegen financiële vergoeding hoort. Ik geef u op een briefje dat dat erg gaat tegenvallen, maar misschien dat een belasting op blijheid iets kan betekenen.

We waren afgelopen zondag op de fiets in het Oldambt. In Termunterzijl, langs de dijk, bij de uitkijkhut bij Nieuwe Statenzeil, via Nieuweschans naar Beerta en toen via Blauwestad weer naar de Berlingo.

Varkens in de buitenlucht produceren stikstof die niet af te vangen is

Hamletz

Bij Beerta staan grote varkensbedrijven. Eentje is dat van Annechien Ten Have, een stal met verandahokken. De varkens kunnen zo van de buitenlucht genieten en toch half onder dak liggen. Je rook goed dat het een varkensbedrijf is. Gelukkig wonen er weinig mensen in de buurt, dus dat is te doen. We realiseerden ons dat wat we roken misschien wel vooral ammoniak was, dus stikstof. En al fietsend werd weer eens duidelijk hoe lastig de verschillende maatschappelijke wensen te verenigen zijn. Ten Have is innovatief, niet alleen in de techniek, maar ook in de vermarkting. Ze heeft een eigen vleesconcept in de markt gezet: Hamletz. Maar varkens in de buitenlucht produceren stikstof die niet af te vangen is; een gesloten stal met luchtwassers is in dat opzicht vast veel beter.

Niet voor niets dat de vermaledijde intensieve veehouderij eigenlijk maar beperkt bijdraagt aan de stikstofproductie. Open ligboxenstallen en koe-in-de-wei zijn grotere boosdoeners naar ik begrijp. Zou de blije burger, die graag langzaam gaat rijden voor de natuur, blij worden van gesloten koeienschuren en geen-koe-in-de-wei? Zo ja, dan is er ruimte voor een nieuw melkconcept: melk van niet-in-de-wei koeien. Och, dat is er al, gewone melk.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Het blijkt meer en meer dat dierenwelzijn en milieu niet goed samen gaan. Enkele maanden in het jaar gaat het in de media ,dus ook in de politiek , over dierenwelzijn en moeten de boeren dit maar enkele maanden later gaat het in de media , dus ook in de politiek , over milieu en klimaat en dan moeten de boeren dat. Steeds zijn de boeren de boosdoener en steeds moet de boer dingen doen die vaak verboden zijn zoals koeien weiden en mest uitrijden. Komt die weidende boer later in de media, en dus bij de politiek, als fraudeur voorbij. Heeft ie het wéér gedaan.

 • koestal

  Het gaat helemaal niet zo slecht met de natuur,dat wordt de mensen aangepraat,hier in de buurt is veel mooie natuur en er staan ook veel boerderijen.

 • hollandagri

  Wat een onzin van iemand uit Wageningen. Spreekt hier de periferie? Een koe in de wei produceert nauwelijks ammoniak. dat gebeurt pas als plas en poep elkaar raken.

 • Jaap39

  Je zou kunnen beginnen met de melkkoeien vrijwillig naar buiten te laten gaan. Niet van x uur tot x uur maar deuren en dammen gewoon dagrond open laten. Zo vergroot je de stal naar de weide. De koe die het wil kan lekker in het gras, de koe welke niet in de regen wil blijft lekker binnen. Of tijdens hitte onder het koele geïsoleerde dak. Dit vergroot dierwelzijn, acceptatie, en je dwingt geen enkel dier iets te doen wat ze niet zou willen.
  Deuren en dammen niet afsluiten dus. Het dwingende van zowel het opstallen als gedwongen weiden is er zo vanaf, zoals veel burgers het ook graag zien.
  'Melk van koeien met vrije keuze'

 • pinkeltje

  Omdat je de amoniak van dieren die buiten lopen niet op kunt vangen ben ik benieuwd wanneer het komt tot ontruimen van veebedrijven rond natuurgebieden of er dan in de omgeving van zo'n gebied nog wel koeien in de wei mogen? En wat dan de grond rond zo'n gebied nog waard zal zijn? Anderzijds is er natuurlijk uit de hoek van PvdD en GroenLinks ook een aantal wereldverbeteraars die vinden dat het gewoon klaar moet zijn met veehouderij. Die hebben hun oplossing wel klaar......

 • ria hendriks-berkers

  En alle dieren, die in de natuur lopen van de natuurbeherende organisaties opsluiten in stallen met een luchtwasser? Ook de vossen ,herten ,reeën, wilde zwijnen, paarden en alles wat vliegt en loopt, alles en iedereen hetzelfde behandelen en niet alleen de "stikstofuitstoot" van de hardwerkende agrariër afwentelen op de reguliere boeren!!

 • Alco

  Opname door het voedsel ziet men overal, maar daar is men blind voor.

 • veldzicht

  Het is echt noodzaak dat zo veel als mogelijk boeren Dinsdag naar Den Haag komen,en wat mij betreft mogen tuinders en vissers mee doen.Als je je met voedsel voorziening bezig houdt wordt je met de nek aangekeken door de Haagse politiek en naar argumenten wordt niet geluisterd.Maar een boswachter van Staatsbosbeheer die ,n paar grassprieten wat te hard ziet groeien dat is pas belangrijk,daarvoor direct ingrijpen en die boeren moeten hun mond ouden.

 • Firma Vellenga

  Ja, die boswachter zag ik ook... Dacht meteen zou je die grassprieten/brandnetels er dan niet uit halen voor het overwoekeren ? In plaats van er naar te kijken.
  Als wij niets op het land doen zien wij dat ook.
  Werken noemen ze zoiets.

 • agratax(1)

  Stel dat de boeren die uit gekocht worden een geldelijk leuke toekomst krijgen van de minister van Financieen, dan zullen de zorgen van zijn buurman groter worden, want de aangekochte grond zal gevoegd worden bij het te beschermen natuurgebied of worden aangewezen als bouwkavel voor de meest biedende . In beide gevallen krijgt de blijvende boer een problematische buur.

 • kleine boer

  Die grassprieten waren er vroeger ook daar hadden ze heideschapen voor.....afplaggen werd ook gedaan ook vergeten zeker...

 • veldzicht

  Inderdaad agratax(1).Dat zie je nu al rond om die natuurgebieden,ze krijgen steeds meer beperkingen opgelegd , het waterpeil wordt verhoogd en van lieverlee zie je de boeren vertrekken,ook omdat er geen opvolgers meer zijn om in zo,n bende te gaan beginnen.

 • Heideplaggen werden door onze grootouders gebruikt als strooisel, en daarna op een perceel uitgestrooid om een vruchtbare ess te creëren om gewassen te verbouwen!

 • Alco

  Gister was Ten Have bij Yvon Jaspers.
  Moraal van het geheel was: Consumenten willen van alles, maar gaan in de super voor het goedkoopste.

 • Zuperboer

  Ja Dirk gezien bij Yvon hoe t werkt als je van goede wil bent en aan de wensen van de consument cq dierenactivisten tegemoet komt?! Voer voor een mooie column.

 • koestal

  Consument ,voor een duppie op de eerste rang in de super,daarna een goedkope vliegreis naar Mallorca.

 • koestal

  Oostvaardersplassen moet toch ideaal zijn ,is bedacht op het ministerie van LNV. Daar zitten de ,,deskundigen''.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.