Commentaar

2 reacties

‘Saamhorigheid door kringloopvisie Schouten’

Minister Carola Schouten heeft iets in beweging gezet met haar kringloopvisie. Er ontstaat zelfs een gevoel van saamhorigheid.

Onder het motto ‘waardevol en verbonden’ presenteerde minister Schouten een jaar geleden op de biologisch-dynamische boerderij Hoeve Biesland in Delfgaauw haar toekomstvisie op de Nederlandse landbouw. Dat deed ze onder de noemer van kringlooplandbouw. Ze ontving een aarzelend applaus en kreeg het voordeel van de twijfel, vooral met dank aan haar enthousiasme. Maar al snel overheerste kritiek. Zonder strakke en gezaghebbende regie bij de uitvoering ervan én heldere financiële onderbouwing, bleef haar toekomstvisie bij loze woorden.

Ruimte aan inspraak

Schouten bleef kalm en legde vervolgens haar kijk op kringlooplandbouw voor zoveel mogelijk sectoren uit. Ze gaf ruimte aan inspraak vanuit alle windrichtingen. Een breed maatschappelijk debat volgde. Zelden kreeg landbouw zoveel aandacht in de landelijke media en politieke arena. Jammer genoeg niet alleen vanwege haar kringloopvisie, maar vooral door een bombardement aan kritiek, vooral aan het adres van de veehouderij.

Boerenleiders hebben niet meer de macht en impact als in de tijden van Gerard Doornbos of Albert Jan Maat.

Die sector lijkt inmiddels murw geslagen met het groeiende gevoel dat (intensieve) veehouderij nog net wordt gedoogd. Of al die kritiek nu buitenproportioneel dan wel terecht is of niet, het voert de druk alleen maar verder op voor een grondige verbouwing van het huidige landbouwsysteem. Daarbij; boerenleiders hebben niet meer de macht en impact als in de tijden van Gerard Doornbos of Albert Jan Maat.

Plannen wederom ideeën op papier

Onder de zwijgende meerderheid van de bevolking heerst nog steeds veel compassie voor boeren. Maar de tijd dringt. In de aanloop naar een belangrijk Kamerdebat over de veehouderij presenteerden de minister én de veehouderijsectoren afgelopen week hun plannen voor de toekomst. Het zijn wederom ideeën op papier. Het wordt nu hoog tijd om de hand aan de ploeg te slaan en gezamenlijk stappen vooruit te zetten. Op kwesties die maatschappelijk gevoelig liggen: stank, gezondheid, klimaat, natuur en dierenwelzijn.

Sectoren steunen elkaar

Dat minister Carola Schouten toch iets in beweging heeft gezet met haar kringloopvisie, staat buiten kijf. Ze heeft de wind in de rug gekregen. Er ontstaat zelfs een gevoel van saamhorigheid. Sectoren die in het verleden recht tegenover elkaar stonden, steunen elkaar. Zoals LTO-akkerbouwvoorman Jaap van Wenum, die zich zorgen maakt over de huidige ongebreidelde krimp van de veestapel zoals sommigen voorstaan.

Plannen sectoren ambitieuzer

De plannen vanuit de sectoren voor verduurzaming zijn ambitieus, zo niet ambitieuzer dan Schouten een jaar geleden voorstelde. Er zit ook weinig anders op voor een toekomst met boeren in harmonie met de Nederlandse samenleving. Aan de veehouderij de taak om te laten zien dat het deze keer niet bij voornemens blijft. Ofwel; wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Geert Hekkert heeft makkelijk praten want hij heeft geen boerderij. Je leest vaak dat de sector dit gaat doen en dat juist niet maar er wordt niks gevraagd aan de gewone boer die het werk doet.

  • Alco

    De maatregelen van het ministerie hebben alleen de mooie naam: "Kringlooplandbouw" meegekregen.
    Het heeft er echter niets mee te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.