Redactieblog

17 reacties

‘Maximum snelheid omlaag?’

Stikstof-uitspraak gaat niet over verlagen stikstofdepositie maar over het niet verhogen daarvan.

De kranten staan tegenwoordig vol over de gevolgen van het stikstofarrest van de Raad van State, nog niet eens zozeer over de vraag wat er met de veehouderij moet gebeuren, maar vooral over de consequenties voor andere sectoren. Zo kwam de minister van verkeer onlangs met een plan voor de maximumsnelheid op sommige snelwegen.

Het was mij niet helemaal duidelijk of het nu ging om het niet doorgaan van plannen voor een verhoging van die snelheid, of om het werkelijk verlagen van het maximum. En bij dat laatste dreigt een misverstand: de stikstofuitspraak ging niet over het verlagen van de stikstofdepositie op natuurgebieden, maar slechts over het niet verhogen daarvan.

Verlagen van de maximumsnelheid volgt niet dwingend uit wetgeving

Habitatrichtlijn

De Habitatrichtlijn (waar Natura 2000 op is gebaseerd) spreekt wel over het verbeteren van de toestand, maar daar kunnen allerlei factoren een rol bij spelen, ook sociaal-economische. En er wordt ook geen termijn bij genoemd waarbinnen wij een ‘goede staat van instandhouding’ zouden moeten hebben bereikt.

De Habitatrichtlijn probeert vooral te waarborgen dat de situatie niet verslechtert, door toename van stikstofbelasting. En zelfs daar kun je nog onderuit als er maar een groot maatschappelijk belang mee gemoeid is, en er gecompenseerd wordt. Het verlagen van de maximumsnelheid is dus wel een goed idee, maar volgt niet dwingend uit wetgeving of de uitspraak van de Raad van State.

Streep door geplande woonwijk

Als men dit toch zomaar doet, ontneemt men zichzelf bovendien de mogelijkheid om zo’n verlaging in de toekomst in te zetten voor ontwikkelingen die, zonder compensatie, niet zouden kunnen doorgaan. Een voorbeeld: in Roermond is onlangs een streep gegaan door een geplande woonwijk van 470 woningen. Als men vindt dat daar toch een groot openbaar belang ligt, zal er gecompenseerd moeten worden voor de extra stikstofbelasting. Dat zou dan misschien kunnen door de maximumsnelheid op de A73 en de N280 te verlagen. Dat kan niet meer, als die maximumsnelheid al eerder verlaagd is. Dan zou je de weg moeten afsluiten en dat zal ook de bedoeling wel niet zijn. Kortom: bestaande rechten kunnen worden ingezet voor saldering (waarbij de depositie per saldo niet toeneemt), niet-bestaande rechten niet. Die ben je kwijt.

Salderen

In de veehouderij weten we alles van saldering, voor het PAS werd dat veel gedaan. Die kennis kan misschien ook worden ingezet voor andere sectoren. En dan komt vanzelf ook in beeld dat ammoniakrechten van boeren worden opgekocht door bouwbedrijven, overheden en projectontwikkelaars. Tot nu toe heb ik daar alleen over gehoord, maar het nog niet echt gezien.

Lees meer over Programma Aanpak Stikstof

Laatste reacties

 • veldzicht

  Je weet het toch,alleen met een drastische inkrimping van de veestapel vallen nog grote klappen te maken.(en is het makkelijkst te verkopen aan de burger,het is toch maar een ander)Wat zielige plaatjes van varkens en kippen erbij en het komt wel voor elkaar.

 • .....

  Varkens- en pluimveebedrijven duur uitkopen zodat ze vlak over de grens opnieuw kunnen starten

 • Alco

  Met het uitdelen van fosfaatrechten aan vleesveehouders werd er een grote blunder begaan.
  Beschuldigen van duizenden boeren in de tweelingfraude was weer een miskleun van de grootste orde.
  Nu weer niet op de hoogte zijn van de opname door de voeding van CO2, Stikstof zwavel en nog veel meer. Wat dus voor een sluitende jaarlijkse kringloop zorgt.
  Wat zijn ze dom en daarmee druk ik mij rustig uit.

 • melkveehouder .

  Ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat het hele circus van fosfaat- en stikstofplafonds, met de PAS uitspraak als kers op de taart, een voorop gezet spel is geweest. Op deze manier hoeft niet alleen de overheid de boeren uit te kopen, maar wordt ook het bedrijfsleven gedwongen (door opkoop van rechten) om te investeren in het saneren van de veehouderij.
  De overheid slaat eerst door invoering van dier- en fosfaatrechten de veehouderij lam, waardoor bedrijven financieel klem komen te zitten en een gemakkelijke prooi worden. De overheid draait aan de knoppen cq draait bedrijven langzaam de nek om met dwingende regelgeving om de veehouderij te saneren.

  Recente opvattingen van D66 geven deze gewenste richting duidelijk aan: krimp van de veestapel. En toevallig of niet is D66 -er Thom de Graaf de grote baas van de Raad van State die de baanbrekende PAS uitspraak heeft gedaan. Het wordt dus krimp van de Nederlandse veestapel door opkoop van ‘boerenrechten’ zodat er meer natuur aangelegd kan worden in Nederland. Trias politicas? Laat me niet lachen!

 • Maas1

  Zou voor ons boeren interresant zijn om te weten wat Mr. J.P.H.(Piet Hein) Donner vice president van de RvS tot eind 2018 van deze zou vinden.Als er een man minister van Staat is dan is hij dat!

 • pinkeltje

  Mevrouw Van Gaal heeft de oplossing. Het is allemaal veel simpeler dan we allemaal denken: <>

 • melkveehouder .

  Annemarie heeft groot gelijk. Met één opmerking ben ik het niet eens. Nederland is niet te dichtbevolkt om te boeren, maar de groei van de bevolking en infra zorgt er, met hulp van de overheid, voor dat de boeren van hun plek gedrukt worden.

  Ook heb ik er geen enkele moeite mee als boeren vrijwillig hun rechten mogen verkopen aan de meest biedende.

  Waar ik wel moeite mee heb is dat deze overheid de boeren van hun, in generaties opgebouwd vermogen, probeert te bestelen door valse informatie verstrekking aan de burger en hierop gerelateerd beleid. Het gevoel van rechtsongelijkheid gaat de boventoon voeren en zorgt vervolgens voor enorme frustratie bij de ondernemers.
  Als voorbeeld de recente opvattingen van D66 om de veehouderij te krimpen, maar de woningbouw vrij te stellen van de stikstofregels.

  Ik voorspel een uitspraak van de Raad van State waarbij het oordeel is dat vanwege ‘ dwingende redenen’ woningbouw en de aanleg van nieuwe wegen mag worden voortgezet. Een veehouder gaat dit niet lukken bij de bestuursrechter.

 • Maas1

  @Pinkeltje...... en ze sluit af met onze geweldige boeren....ja ja ..komt ff goed uit die milieu maffia..om het maar kort te houden komt het er op neer...wie hier niet snel het land uit huppelt wordt er uit geknuppeld.

 • nvanrooij1

  D’66 is ook weer aan het framen door de uitspraak van Tjeerd de Groot dat 70 procent van de binnenlandse stikstofuitstoot door de veehouderij komt. Op zich klopt het maar voor de burger is het verwarrend omdat hij de buitenlandse uitstoot elimineert en de veehouderij maar voor 40 procent van de totale uitstoot in Nederland verantwoordelijk is. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de opname door de gewassen . De netto uitstoot is veel lager. Het kaartje van de RIVM van vorige week was hierbij veelzeggend omdat boven snelwegen en in stedelijk gebied de fijnstof- en stikstofuitstoot het hoogste was.

 • nvanrooij1, als de LTO nu niet tegen al die laster van d666 reageert kunnen ze zichzelf net zo goed opheffen ,een andere organisatie zou dit niet meer pikken.

 • Vhouder

  schandalig die Tjeerd groot van d66 leugens en stemmingmakerij de nieuwe joseph goebbels

 • ghsmale

  Waarom wordt een weg niet afgesloten, een boer zijn bedrijf wordt toch ook gesloten. Als je deze idiote regel wilt handhaven moet je consequent zijn.
  Alle veranderingen na 2000 terug draaien dus snelheid op de wegen weer terug naar 100 en aangelegde natuur gebieden terug geven aan de boer.
  Een boer is het enige wezen op deze planeet die dat kan onderhouden.

 • Alco

  WAAR IS HET LTO.
  Om duidelijk te maken dat de kringloop van dieren met voeding slechts één jaar is en dus niet te vergelijken is met de kringloop van delfstof gebruikers die miljoenen jaren duurt.

 • janlookamp

  waarom lees ik nooit hoeveel stikstof en co2 door onze gewassen word opgenomen misschien moet dat iets meer door ons onder de aandacht gebracht worden in plaats van het slachtoffer uithangen kunnen we beter de kop ervoor gooien

 • BW

  D66, het kan veel simpeler. We sluiten Schiphol en stappen gewoon in Duitsland of Belgie op het vliegtuig.

 • Maas1

  Ach ach die Tjeerd de Groot toch de landbouw is al meer dan 20 jaar met ammoniak in de weer en nu worden voor het eerst andere sectoren er mee geconfronteerd en nu begint het vinger wijzen.
  Er is niets makkelijker om een hetze te beginnen tegen een minderheid.

 • jorn

  maximum snelheid voor vliegtuigen naar 50 km

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.