Redactieblog

12 reacties

‘Het eerlijke verhaal over inkrimping’

Woede over saneringsvoorstel is te verklaren: boer vooral gezien als economische eenheid en vervuiler

De afgelopen jaren is de Nederlandse veehouderij steeds meer onder vuur komen te liggen. Kritiek op bijvoorbeeld dierenwelzijn en megastallen, biggensterfte, stalbranden, klinkt steeds luider. Dit heeft nog geen drastische gevolgen gehad voor het aantal gehouden dieren. Er zijn nu meer dan 100 miljoen kippen en 12 miljoen varkens. Hoewel deze dieren slechts 1% aan onze economie zouden bijdragen, veroorzaken zij volgens D66 wel een groot deel van het stikstofprobleem. Daarom doet deze regeringspartij het voorstel om het aantal kippen en varkens te halveren. Het positieve gevolg zou zijn dat de duizenden woningbouwprojecten die zijn stilgelegd weer doorgang kunnen vinden.

Het plan zou een dolkstoot in de rug van de boeren zijn

Direct na het bekend worden van dit plan stak er een storm van kritiek op. Het plan zou een dolkstoot zijn in de rug van de boeren en het platteland opofferen voor de geneugten van de stad.

Het plan kan vanuit allerlei verschillende wetenschappelijke aspecten worden geanalyseerd en bekritiseerd, maar het heeft ook een normatieve lading: het moet worden gedaan omdat het goed is voor Nederland. Vanuit ethisch gezichtspunt is het plan vooral gericht op de goede gevolgen: de helft van alle problemen in de veehouderij zal verdwijnen, de natuur zal minder worden belast maar ook kunnen er weer duizenden woningen worden gebouwd. Daar staat tegenover dat er duizenden boeren zullen moeten stoppen, maar dat negatieve gevolg zal ruimhartig worden afgekocht. Waarom is er dan zoveel woede bij de boeren?

Evenredige verdeling tussen verkeer, industrie, landbouw en burgers zou het eerlijke verhaal zijn

Een belangrijk deel van de verklaring kunnen we vinden als we vanuit een aantal fundamentele ethische principes naar het plan kijken. Dan verschijnt het beeld van een groot gebrek aan respect voor de boeren: zij worden slechts gezien als economische eenheden en vervuilers. De aantasting van hun autonomie: de politiek stelt een dictaat op dat plotseling in de krant staat. De boeren zelf zijn er niet bij betrokken. Ook de rechtvaardigheid van het plan is ver te zoeken: waarom zou het eerlijke verhaal alleen maar over de landbouw moeten gaan? Een evenredige verdeling tussen verkeer, industrie en burgers: dat zou pas het eerlijke verhaal zijn.

Laatste reacties

 • Het begint er steeds meer op te lijken dat de inkrimping door dit kabinet zorgvuldig is geregisseerd , eerst een voorschot van de Groot ,dan de publieke opinie ,nu zegt de minister Schouten dat inkrimping niet onbespreekbaar is.De landbouw heeft al genoeg gedaan wat N betreft en de industrie vliegtuigsector groei is bespreekbaar en de grootste vervuiler de mens die halen ze met vrachten op uit N Afrika.

 • landbouw

  Ik vind dat je de vluchtelingenproblematiek los moet zien van de gevolgen die de PAS nu heeft voor de economische bedrijvigheid in Nederland.
  Veel beleidsmakers zullen zich nu realiseren dat ze zich lelijk in de schoen geschoten hebben nu blijkt dat het zulke grote gevolgen heeft, niet alleen voor de landbouw.
  Het zou ze dan ook sieren de oplossing niet ( alleen) te zoeken bij de veehouderij in Nederland, maar met name daar waar de kringloop van stikstof wordt onderbroken.
  In de landbouw is volgens mij dat kringetje grotendeels rond.

 • Bennie Stevelink

  De analyse in de laatste alinea komt redelijk overeen met een tweet van Robert ten Kate. Een analyse waar ik het wel mee eens ben.

  <>

 • Bennie Stevelink

  Ook al zouden wij de gehele veehouderij opheffen, dan nog is het PAS-probleem niet opgelost. We hebben heel Nederland volgeplempt met natura2000 gebiedjes. Sommigen slechts 0,3 hectare groot. Ieder gebiedjes heeft een bufferzone van vele kilometers.
  Als een nieuwe weg, ergens in de Randstad, niet kan doorgaan omdat het te dicht bij een natura2000 gebiedjes ligt, kun je in Brabant wel de gehele veehouderij opheffen, maar de situatie met die weg wordt er niet anders van.

 • Trot

  Van uit kringloop gezien gaat het redelijk tot aan de mens want die kent geen kringloop stoot N ,CO2 en fijnstoflobby uit dit zou moeten leiden tot bevolkings krimp

 • KeesVermeeren

  als we de auto gebruik is halveren.de helft minder verkeersslachtoffers.de helt minder files.de helft minder uitstoot.geen wegverbredingen.kan dit voorstel niet opgepakt worden.en gewoon zorgen dat dit overal in de media komt.

 • 306lsa

  Wat heb je aan het eerlijke verhaal als alleen de boeren en de agrarische sector het hoort en misschien een heel klein deel burgers ?
  Het eerlijke verhaal als elke boer een heel groot bord had bij de weg met het eerlijke verhaal
  Of in NOS journaal
  Dat is het grootste probleem wij worden mond dood gemaakt
  Als je vraagtekens zet bij klimaat wetenschap kun je zomaar van YouTube worden gegooid of

 • Oké dan

  Daar staat tegenover dat er duizenden boeren zullen moeten stoppen, maar dat negatieve gevolg zal ruimhartig worden afgekocht.
  RUIMHARTIG WORDEN AFGEKOCHT???? Waar staat dat? Kijk maar naar Brabant wat gedeputeerde Anne-Marie Spierings D66 daar doet, dat geeft veel vertrouwen! Gewoon de regels aanscherpen en de boeren kapot laten gaan dat is het beleid van D66!!!

 • Oké dan

  Spierings D66 werkt samen met ZLTO aan een saneringsplan waarbij zij zegt oog te hebben voor zowel de sociale als de economische kanten van bedrijfsbeëindiging. Geld of regelingen zijn er alleen niet.

  <>

 • Bas Spruijt

  En zo is het Oke dan, en Dhr Gremmen.
  Als er dan maar ruimhartig financieel uitgekocht/betaald word zijn er echt wel genoeg boeren die het beleid hier zat zijn er ervoor open staan om te stoppen of te verminderen...
  Het probleem is dat net als bij de nertsen sector er niet betaald word!

 • pinkeltje

  Bij de regering klotst het geld tegen de plinten op. Ze gaan er nog 50 miljard bij lenen, want de staatsschuld moet blijkbaar hoog blijven. Ben benieuwd hoe lang dat allemaal goed blijft gaan. Straks is het sorry, maar we hebben onvoorziene tegenvallers, we kunnen het echt niet betalen. En we vinden dat voor al die hardwerkende boeren heeeeel vervelend. Dat spijt ons echt. Schijnt trouwens dat tegenwoordig iedereen die werk heeft een harde werker is?

 • Henk.visscher

  Er word niet ruimhartig gesaneerd en de grootste vervuilers zijn niet de boeren dat laten alle kaarten zien de grote steden moeten worden gesaneerd geef maar een flinke oprotpremie

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.