Commentaar

5 reacties

‘Harde euro’s voor boerenwijsheid’

Boerenwijsheid is volgens Schouten onmisbaar om de bodemkwaliteit te behouden en te verbeteren. Met die boerenwijsheid zit het wel goed.

Om de bodemkwaliteit te behouden en te verbeteren, is boerenwijsheid onmisbaar, zo vertelde minister Carola Schouten tijdens de Nationale Bodemtop afgelopen week. Die boerenwijsheid is er wel. Wat mist is eenduidige theoretische kennis, samen met een praktisch beloningssysteem voor boeren.

Bodem staat dichter bij de boerenpraktijk dan het begrip kringlooplandbouw

Schouten ziet bodemvriendelijk beheer beleid als belangrijk onderdeel van haar kringloopvisie als ook van het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, het pachtbeleid en het mestbeleid. Kortom, de bodem wordt een cruciaal onderdeel waarop beleidsmakers gaan sturen. En daar is ook best wat voor te zeggen. In ieder geval staat de bodem dichter bij de boerenpraktijk dan het begrip kringlooplandbouw.

Boer en maatschappij kan profiteren

Verdichting van de bodem tegengaan, bodemleven stimuleren en meer organische stof vastleggen zijn allemaal relevant voor gezonde gewassen en goede opbrengsten bij een toenemend grillig klimaat. Direct boerenbelang, maar ook de maatschappij kan ervan profiteren. Met name de vastlegging van koolstof in de bodem wordt wereldwijd door landbouworganisaties aangegrepen als een mogelijke game changer voor boeren, die nu als milieuvervuilers en klimaatverprutsers worden neergezet.

Bodem als voorraadkast van broeikasgassen

Zeker, de bodem en de manier waarop we daarmee omgaan kunnen een belangrijke rol gaan spelen in het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. De bodem als voorraadkast van broeikasgassen, zoals CO2 en N2O (lachgas). Maar op dit terrein is nog veel onduidelijk. De bodem is voor een deel een levend organisme, dat zich moeilijk laat vangen in cijfers en formules. Eenduidige theoretische kennis ontbreekt. Daartoe worden nu wel pogingen gedaan. Bijvoorbeeld met de Open Bodemindex (OBI); een initiatief van een bank, een verzekeraar en een waterbedrijf. Grondsoort, bemestingswaarden, organische stof en gegevens over structuur worden samengevat in eengetal per perceel.

Twijfels over bodemindex

De bodemindex zal echter door veel boeren sceptisch ontvangen worden. Niet alleen is er twijfel of de index de bodemvitaliteit accuraat kan weergeven, maar nog meer over hoe de OBI in de nabije toekomst zal worden gebruikt door overheden, waterschappen, banken en verpachters. Een mogelijkheid om die angst weg te nemen is om van de OBI zo snel mogelijk een belangrijk voertuig te maken die boeren beloont voor hun ‘klimaatdiensten’. Ofwel, harde euro’s voor elke vastgelegde ton CO2 in de bodem.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Als de OBI net als in andere Europese landen als aanduiding gaat gelden voor de Bodem Kwaliteit, dan zal hier zeker een waarde bedrag aan worden gehangen. De vraag is wat gaat dit betekenen bij eventuele invoering van Onroerend Goed Belasting voor Landbouwgronden of als basis voor Waterschapsheffing? In ieder geval geeft het de boeren een handvat bij de verkoop / aankoop van grond.

 • farmerbn

  De overheid bemoeit zich overal mee en dan gaat het altijd fout. De bodem was nog iets waar de overheid zich niet mee bemoeide. Helaas gaat dat veranderen en moeten boeren weer van alles en gaat ook de bodem weer naar de haaien.

 • Alco

  Als je praat over voorraadkast voor broeikasgassen kan men beter alles op alles zetten om delfstoffen uit te sparen.
  Tijdelijk in de bodem zet geen zode aan de dijk en geeft alleen veel gedonder met allerlei voorschriften.
  Daarnaast is boerenwijsheid bemesten naar onttrekking.
  Te schraal bemesten vreet humus, wat juist leidt tot meer doorspoeling.

 • Gat

  Noord brabant heeft groen ontwikkelingsfonds geliberaliseerde 1 jarige pacht. Hebben ze ook bodemscan om grond te verbeteren. Het zijn 9 van de 10 klein natte rot percelen, waar je jaarlijks op in moet schrijven. Kans dat je hebt is niet zeker. Welke boer zal bekalken voor de volgende eigenaar?

 • KKL99

  Leuk ook allemaal. Koolstof vastleggen in de grond. Dit door de organische stof te verhogen. Bij een vast gemiddeld afbraakpercentage per jaar moet er steeds meer koolstof aangevoerd worden om de afbraak te compenseren en eventueel meer dan de afbraak toe te voegen. Dit is ook maar een tijdelijke oplossing van het probleem. Waarmee ik niet wil zeggen dat het kansloos is, het is juist van groot belang. Het is echter met de huidige mestregels al moeilijk genoeg goede gewassen te blijven telen, met goede opbrengsten. Laat staan dan nog ruimte over te houden voor de aanvoer van meer OS. Aanpassing en verruiming van de normen is dan ook een vereiste. Maar dat past vast niet in het klimaatakkoord.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.