Expertblog

13 reacties

‘De knuppel in het hoenderhok’

Het idee om maatschappelijke kosten te relateren aan toegevoegde waarde is niet zo gek, maar D66-Kamerlid Tjeerd de Groot doet aan cherry-picking in zijn voorstel tot halvering intensieve veehouderij.

Wie de knuppel in het hoenderhok gooit, kan op wild gekakel rekenen. Dat is wat Tjeerd de Groot eerder deze week teweegbracht toen hij met zijn voorstel kwam om het aantal dieren in de intensieve veehouderij te halveren. Zijn motivering was kort: stallen dicht om huizen te kunnen bouwen. Zie daar zijn uitweg uit de PAS discussie. Om zijn idee te laten werken, moet het natuurlijk ook ruimtelijk nog passen, al hoor ik hem daar minder over.

Kijken met economenblik

Ik snap de emotie die dit losmaakte, maar wil proberen om er ook eens met een economenblik naar te kijken. Volgens De Groot is de bijdrage van de intensieve veehouderij en wat daarmee samenhangt aan het nationaal inkomen circa 1%. Ik heb dat gecheckt en daarin heeft hij gelijk. De bijdrage van het totale complex is circa € 6,2 miljard, waarvan circa € 800 miljoen voor rekening komt van de varkenshouders.

Het is nu cherry-picking wat De Groot doet en daarom ‘te goedkoop’

Tegelijkertijd stelt hij dat de veehouderij een belangrijke bijdrage levert aan de stikstofuitstoot (vooral ammoniakemissie), maar daar winkelt hij selectief in getallen. Halvering van de intensieve veehouderij zal de stikstofdepositie naar schatting maar met 5% verminderen. Dat is niet niets, maar zeker ook niet alles.

Maatschappelijke kosten

Als econoom vind ik het idee om de maatschappelijke kosten te relateren aan toegevoegde waarde nog zo gek niet. Zo’n indicator (de milieubelasting per verdiende euro) kan helpen bij het nadenken over oplossingen. Die zijn trouwens nooit simpel en het werken met gemiddelde getallen zoals De Groot nu doet, kan misleidend zijn omdat in de economie vooral telt wat er aan de marge gebeurt. Bovendien moet je dan niet alleen naar de intensieve veehouderij kijken, maar ook naar andere economische activiteiten en andere zaken dan stikstof. Het is nu cherry-picking wat De Groot doet en daarom ‘te goedkoop’.

Laatste reacties

 • Alco

  Deze man begrijpt dus ook niet dat je de korte kringloop van de veehouderij ( uitstoot versus voeding) totaal niet kunt vergelijken met de delfstof ( zeer lange kringloop) slurpende maatschappij.

 • Bennie Stevelink

  @Alco, het gaat hier over stikstof (ammoniak) uitstoot, niet over CO2.

 • Henk.visscher

  Nu word vaak cultuurland omgezet naar natuur, om b.v voor een industrieterrein
  de stikstof te compenceren, wie weet wat de opname van CO2 van grasland is en wat de CO2 opname van natuur is, ben benieuwd hoeveel verschil daar tussen zit want mocht blijken dat daan geen verschil in zit dan compenceer je dus niets

 • farmerbn

  Het gaat over stikstof.

 • Alco

  Stiksof is van hetzelfde laken een pak.
  Men schreeuwt toch dat de natuur te hard groeit door de N uitstoot.
  Ons gewas ( voedsel voor de dieren) neemt net zoveel N op als de uitstoot is. Onze dieren kunnen echt geen N maken.

 • Maas1

  De landbouw is al 30 jaar met het ammoniak vraagstuk bezig en heeft zeer veel bereikt in de reductie daarvan.Alle opgetuigde systemen daarvan werdt veelvuldig geshopt om boertje te pesten of verweven in de ruimtelijke inrichting.
  Maar nu blijkt na de uitspraak dat het niet bij boertje pesten blijft maar het de gehele economie raakt.Het modder gooien is begonnen. Dit komen bepaalde groeperingen en politieke stromingen goed uit deze willen immers de industrie ook aanpakken. Alles wordt uit de kast gehaald van stikstof fijnstof C02 klimaatwet kringlooplandbouw noem maar op.
  Op zich een "bijzondere tijd"
  Om overheids gerelateerde diensten te kunnen bekostigen zul je toch economische (industriële) productie e.d. nodig hebben.
  De halvering van de veestapel zal niet het stikstof vraagstuk oplossen.Ze hebben daar niet goed over na gedacht bij de lancering van het gedrocht 20 jaar geleden., milieu technische gezien.

  <>

 • peters

  Iedereen heeft het ook altijd over de schade aan de natuur. Kan iemand mij vertellen hoeveel en welke planten er nu zijn verdwenen en welke erbij zijn gekomen? Ik kan het nergens vinden. Van de planten welke zijn verdwenen hoor ik dan ook nog graag welke dan totaal onmisbaar zijn voor Nederland.
  Het alleen maar schreeuwen van het brengt schade kan ik niets mee. Ik wil concrete voorbeelden om een reëel beeld te vormen.

 • peters

  Hallo Roel, die 800 miljoen, wat zit daar allemaal bij in? Is dit incl. Alle toeleverende bedrijven, incl. Stallenbouwers, machinebouwers voor slachterijen, toeleveranciers voor vrachtwagens, accountants welke de jaarrekeningen opstellen voor agrarische bedrijven, post- en pakketbezorger, het hele rvo apparaat, nvwa, adviseurs, alsmede alle toegevoegde waarde welke gecreëerd wordt als je het vlees bewerkt etc etc etc. Zit dat allemaal in die 800 miljoen?

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink Even het volgende stukje goed lezen: <>
  en daarna mag je je opmerking tegen @Alco verwijderen.
  En wie kan mij de megastallen op onderstaand plaatje aanwijzen? Ik kan ze namelijk niet vinden...
  <>

 • Maas1

  Ik zit me af te vragen of al die investeringen in ammoniak reductie zo langzamerhand niet geinventariseerd moeten worden.
  Zeker ook omdat blijkbaar( na men aangeeft) stikstof depositie niet werkelijk gemeten wordt alleen de concentratie in de lucht, het een virtuele werkelijkheid blijkt te zijn!
  <>
  <>

 • peters

  Hallo Roel, heb je nog tijd om mijn vraag inzake die 800 miljoen te beantwoorden

 • peters

  Jammer Roel dat je niet wilt reageren

 • Johannushoeve cv

  Alco de dieren neem meer stikstof op dan ze uitstoten . Dit leggen ze vast in vlees melk en de botten.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.