2 reactieslaatste update:16 sep 2019

‘Brandveiligheid vraagt om leiderschap en doorzettingsvermogen’

De politiek zou bij besluitvorming integraal moeten kijken naar alle aspecten waar een veehouderij mee te maken heeft. Dat betekent ook dat er op sommige punten concessies doen. Om dat te realiseren is er juist nu leiderschap nodig op het dossier stalbranden.

Stalbranden zijn verschrikkelijk, daarover zijn boer en burger het roerend eens. De ernst van de stalbranden wordt erkend door alle betrokkenen en komt tot uiting in het Actieplan Stalbranden. Dierenbescherming, verzekeraars, POV, brandweer, rijksoverheid en LTO hebben gezamenlijk al diverse verbeteringen ingezet. Wij nemen hiermee onze verantwoordelijkheid om continue en gestaag te werken aan een betere brandveiligheid.

Lees ook: Dit najaar nog extra maatregelen tegen stalbranden

Oorzaken stalbranden

Een belangrijk onderdeel van het actieplan is onderzoek naar de oorzaken van stalbranden. Branden beginnen vaak in de elektra, maar we hebben meer kennis nodig over hoe specifieke installaties en situaties van invloed zijn op de brandveiligheid. Denk bijvoorbeeld aan emissiearme systemen. Die zijn ingevoerd om geur-, fijnstof- en ammoniakemissies te reduceren. Een grote investering voor de veehouder om hiermee de leefomgeving flink te verbeteren. Helaas blijken deze systemen in de praktijk ongewenste neveneffecten te hebben, onder andere op het gebied van brandveiligheid.

Hoger brandrisico

Volgens KAD (Kennis en Adviescentrum Knaagdieren) zijn knaagdieren ook een belangrijke oorzaak van stalbranden. Toch worden veehouders, door politieke besluitvorming, sterk beperkt in beheersmiddelen om knaagdieren buiten de stal te bestrijden. Bovendien is nog niet goed nagedacht hoe de knaagdieren buiten de stallen te houden. Vanwege het landschap en natuur moet het boerenerf beplant zijn met bomen en struiken, maar juist daardoor hebben de knaagdieren veel beschutting en zijn ze zonder middelen niet in de hand te houden. In de praktijk wordt dit een onbeheersbaar probleem met in ieder geval een hoger brandrisico als gevolg.

Sector loopt tegen regels aan van verschillende overheden

Groter bouwblok

De vergroting van het bouwvlak is noodzakelijk om de stallen verder uit elkaar te bouwen, hierdoor wordt de kans dat de brand overslaat tussen de stallen kleiner en de overlast van rook wordt ook veel minder. Ook hier loopt de sector tegen de regels aan van verschillende overheden en duurt het veel te lang voordat een bouwvlak daadwerkelijk vergroot wordt.

Aandacht voor stalbranden is terecht, maar het zorgt ook voor onrust en emotionele reacties. Dat is te goed te begrijpen, maar we moeten waken voor opportunisme en activisme. Het actieplan loopt tot 2022, en hoewel elke brand er een te veel is, kost verandering, net als wetgeving, tijd.

Tjeerd de Groot

LTO Nederland staat voor zijn handtekening onder het breed gedragen actieplan. Het is dan ook jammer dat Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) na een stalbrand roept dat de bioindustrie moet worden afgeschaft. Het aan de kant zetten van de sector en het onder druk zetten van een zorgvuldig en breed gedragen proces voor politiek gewin vind ik onverantwoord.

De politiek zou bij besluitvorming integraal moeten kijken naar alle aspecten waar een veehouderij mee te maken heeft. Dat betekent ook op sommige punten concessies doen. Om dat te realiseren is er juist nu leiderschap nodig op het dossier stalbranden. Er moet iemand zijn die, ondanks al het geschreeuw, rustig blijft en werkt aan een betere veehouderij voor boer, dier en consument. LTO is daarom blij met het Actieplan Stalbranden waarin partijen constructief en integraal samenwerken aan het verbeteren van de brandveiligheid in de veehouderij.

Foto

 • Foto: Canva

  Foto: Canva

Laatste reacties

 • massy

  Er wordt van je verwacht dat je het onmogelijke, mogelijk maakt .

 • agratax(1)

  Na enkele ernstige stalbranden roept heel Nederland "Weg met de intensieve veehouderij". Na iedere ernstige brand in stedelijke woon gebieden nooit kreten in de trend van "Stop met hoogbouw of verstedelijking Stop".
  Nee we maken plannen om hoogbouw te realiseren boven spoorwegen en invalswegen van steden ondanks alle waarschuwingen van brandweercommandanten. Hoe gespleten kan de mens zijn. Soms krijg ik het gevoel dat dieren belangrijker zijn dan mensen, speciaal als het ouderen betreft zijn we goed in hoogbouw met appartementen.

Of registreer je om te kunnen reageren.