Expertblog

10 reacties

‘Op de loop met de kringloop’

Carola Schouten is er uitstekend in geslaagd om ‘kringlooplandbouw’ te agenderen.

Ben jij ook kringloopboer?

Wat zijn er al veel rapporten verschenen over kringlooplandbouw.

Landbouwminister Carola Schouten is er uitstekend in geslaagd om dit onderwerp te agenderen.

Toch is het nog een enorme zoektocht om scherp te krijgen wat je precies moet veranderen om uiteindelijk het predicaat ‘kringloopboer’ te mogen voeren.

Terug naar 1950

Terug naar de doorsneeboerderij van 1950 maakt het kringloopboeren wel makkelijker, maar niet realistischer. Toen had een doorsneeboer ongeveer 10 melkkoeien, 7 varkens en een dikke 100 kippen op 6 hectare grond. Een koe gaf 4.000 liter melk per jaar. De varkens werden moddervet van het afval op de boerderij en uit het dorp. Het waren natuurlijke kringlopen in een periode waar niemand sprak over kringloopboeren.

Exportwaarde 77 keer zo groot als in 1950

Volgens het CBS bedroeg de exportwaarde van landbouwproducten in 1950 bijna € 1,2 miljard en werd er voor bijna € 1,5 miljard aan landbouwproducten geïmporteerd. In 2018 lag deze exportwaarde 77 keer en de importwaarde 42 keer hoger.

Mede door het gebruik van kunstmest, technologie en gewasbeschermingsmiddelen werd een enorme productiviteitsstijging bereikt en is het boeren in een kringloop langzaam verdwenen. We kregen er goedkope voeding voor terug. In 1950 ging ruim 30% van ons besteedbare inkomen naar voedingsmiddelen, inmiddels is dit nog 10%.

Balans zoeken tussen aan- en afvoer mineralen

Het is van groot belang om weer een balans te zoeken tussen de aanvoer en afvoer van mineralen. Het is belangrijk om de ‘uitputting’ van het bodemleven een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat er niet méér onttrokken wordt aan de bodem dan dat er wordt toegevoegd.

Ook mooi dat er wordt gezocht naar innovaties en nieuwe technologie om met minder gewasbeschermingsmiddelen te kunnen werken. Goed dat er meer aandacht is voor natuur en biodiversiteit.

Velen op de loop met de kringloopgedachte

Velen gaan op de loop met de kringloopgedachte en het is prachtig dat er zoveel mensen nadenken over hoe we de ‘volhoudbaarheid’ in de landbouw kunnen verbeteren. Toch ontbreekt het vooral aan regie en een realistische integrale aanpak. Het ontbreekt aan duidelijke doelstellingen en een adequate monitoring hiervan.

Laatste reacties

 • agratax.1

  Voor een sluitende kringloop zal nodig zijn dat ook onze WC weer bij de boer op het land komt. Ik moet er niet aandenken dat alle medicijn resten en residuen via riool slip op het land komen. Zou de bodemvruchtbaarheid en de vruchtbaarheid van mens dier wel eens niet ten goede komen om het effect van antibiotica gebruik maar buiten beschouwing te laten. Stedelingen zullen het ook niet waarderen als de schillenboer en de WC ton weer via de straat richting de boer gaan. Dit zal wegens de moderne wetgeving van stank en andere hinder wel verboden zijn.

 • Alco

  Ik weet niet of de kringloop wel goed ingevuld wordt.
  Bovenstaand wordt gesuggereerd dat er balans moet zijn tussen aan en afvoer van mineralen.
  Wij als boeren denken dat we mogen aanvullen wat er afgehaald wordt.
  Maar Wageningen wil er afhalen wat er bemest wordt, met die verstande dat de bemestingsnorm steeds verder ingekrompen wordt.

 • veldzicht

  Zou Carola Schouten zelf wel weten wat kringloop nu eigenlijk precies inhoud? Of zou het betekenen jaren 50 boertje spelen toen alles nog klein en overzichtelijk was. Hum ,het lijkt mij ook wel gezellig ,wat koeien ,varkens en kippen en een knecht voor het zware werk.Ik ben helemaal om als de overheid mij tenminste een goed inkomen garandeert.

 • Alco

  @Redactie. De filmpjes van Geesje Rotgers al gezien?

 • Zuperboer

  Cor legt hier en daar wel de juiste accenten. Carola maakt de sier met iets wat eigenlijk al honderden jaren oud is en wat helemaal niet door haar kan worden geregisseerd. Maar elke minister wil graag een afstudeerwerkstuk maken, met het puntje van de tong tussen de tanden, zwoegend om alles voor de deadline af te hebben. Carola zal verdwijnen naar een mooi commissariaatje of een leuke job bij een multinational die met haar in de gelederen zich denkt te profileren. En de boer........hij zwoegt voort.

 • farmer135

  Minas was een prima instrument hiervoor, tegenwoordig is het veel te complex. De hoofdlijnen volgen zou voldoende moeten zijn.

 • farmerbn

  Heb nog nooit de definitie van kringlooplandbouw gezien. Carola wil dat ook niet want het moet wel een beetje onduidelijk blijven. trouwens, wie mag die definitie maken? De linkse politiek, de rechtse of de boeren zelf?

 • kanaal

  de minister werkt met al haar regels kringloop alleen maar tegen en smeert de ogen van vele kamerleden dicht.

 • agratax.1

  Het moet kringloop anno vorige eeuw, eigen (be)mest(ing) en eigen energie (haver voor het paard) geen trekkers met vieze fossiele brandstof hooguit met elektromotor (made in China) en eigen zonnepanelen voor de stroom. Zo niet dan geen certificaat Kringloop. Op deze wijze vermoed ik dat er nog behoorlijk veel eten moet worden geimporteerd. Moeten de mensen die dit eten nuttigen, hun faicalieen weer terug sturen naar het land van herkomst??

 • Peerke1

  Inderdaad heel erg zweverig dat Kringloop gedoe. Niemand snapt er iets van en niemand kan uitleggen wat het is. De volgende minister komt met een nog zweverige Kreet

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.