Boerenblog

14 reacties

‘Investeringspotje van € 50 miljard’

€ 14 miljard. Dat kost de PAS-uitspraak van de Raad van State volgens een berekening van ABN Amro, door bouwprojecten die tot stilstand komen dit jaar.

De maatschappelijke invloed van deze uitspraak is groot. Zelf woon ik in een regio met veel Natura 2000-gebieden. Bij de bouw van onze stal hebben wij 7 jaar terug al € 100.000 extra moeten investeren in een Groene Vlag-vloer om de vergunning rond te krijgen.

PAS-uitspraak raakt hele maatschappij

Tot voor kort was de ammoniakdiscussie feitelijk vooral een discussie tussen boer, overheid en groene partijen. Het spel is nu echt op de wagen, de gehele maatschappij wordt geraakt. Een voorbeeld is een onlangs gefuseerde school bij ons in de buurt. De bedoeling is dat er een nieuw schoolgebouw komt nabij een Natura 2000-gebied. Echter, de vergunning komt niet rond vanwege het wegvallen van het PAS. Je snapt wel dat de bevolking ineens ook iets gaat vinden van de ammoniakproducerende, op export gebaseerde dierhouderij. Of die meningen nu terecht of onterecht zijn en op gebrekkige kennis gebaseerd, dat doet er niet toe. Uiteindelijk mag de bevolking 1 keer in de 4 jaar stemmen.

Gefaseerde sanering van de dierhouderij?

Het is dringen in het volle Nederland, eens te meer nu het kabinet brainstormsessies heeft over het injecteren van € 50 miljard in onze economie, in bouwprojecten en infrastructuur. Daar past een vastgelopen PAS uiteraard niet bij. Daarnaast gaat een uitdijende, naar natuurbeleving zoekende en steeds meer reizende bevolking in toenemende mate beslag leggen op de open ruimte. De groene partijen zullen claimen dat er naast onze steden ook ruimte moet komen voor plattelandsrecreatie en natuurcompensatie. Een persoonlijke (1 + 1 =) analyse: een deel van die € 50 miljard zou wel eens naar een gefaseerde sanering van de dierhouderij kunnen gaan.

Laten wij onze dierlijke sectoren gratis ongemerkt saneren?

Hoe gaan wij hiermee om als boeren? Laten wij het gebeuren, en laten we onze dierlijke sectoren gratis ongemerkt saneren? Of gaan wij met de trekkers de straat op, en verzetten we ons tegen veranderende tijden? Of gaan wij aantonen dat van de ammoniakmetingen en internationale klimaatmodellen volgens ons niks klopt?

Of laten wij Mark Calon naar Rutte stappen om te onderhanden over de prijs om onze sectoren te saneren/herstructureren, en te voorzien van nieuwe verdienmodellen (natuurbeheer, recreatie) ten faveure van bouw, industrie, infrastructuur, recreatie en natuur?

Laatste reacties

 • kanaal

  als je calon op de boodschap stuurt komt hij altijd met het verkeerde thuis,daar zijn veel voorbeelden van.

 • john***

  we moeten als sector onze reductie ten gelde maken niets meer en niets minder. Investeren in nieuwe technieken moeten we toch, als door de verkoop van de reductie er geen schaalvergroting noodzakelijk is om de maatregel te betalen is dat win win. En een flinke afroming van de verkochte rechten kan hiermee zeker goed helpen > er komt dan toch meer vraag naar rechten wat de prijs opdrijft.

  Boeren hebben geen probleem maar de oplossing in handen!

 • Zuperboer

  Stikstof is geld waard, dus dokken. Einde diefstal door Rutte en z'n trawanten. Calon hoef je niet om 'n boodschap te sturen, da's één van de rode vriendjes van Rutte, die verkoopt z'n moeder nog om ons er bij te linkeballen.

 • Maas1

  Iedereen er beter van de wijkers de blijvers en de industrie.
  Voor niets gaat de zon op!💰

 • kraats

  Veel simpeler oplossing: sloop/zaag plat/rooi al die kleine natuurgebiedjes. Ze zijn iets van de laatste tijd (waarschijnlijk bestonden ze 200 jaar geleden niet eens). Als die stikstofgevoelige gebiedjes niet de mogelijkheid hebben zich aan deze veranderende wereld aan te passen, hebben ze ook geen bestaansrecht en hoeven dus niet beschermd te worden. De natuur creëert zelf wel weer nieuwe natuur; iets wat wel tegen stikstof kan.

 • Maas1

  Zie ook;
  <>

 • Alco

  Zo is het @Kraats.

 • Attie

  Maas1 14,11. iedereen er beter van, de blijvers?

 • Maas1

  @Actie als het ene " productie middel " stijgt in prijs heeft dat invloed op prijsvorming van andere " productie middelen" een verschuiving qua middelen van een oud systeem naar investeringen die bron gerichter zijn waar financiëel boekhoudkundig meer voordelen mee zijn te behalen! Zou ik me voor kunnen stellen.Maar je kunt het ook bij het oude laten waarbij je je rechten en bezittingen via een koudere sanering laat weg vloeien.

 • Attie

  Maas1, als grondgebonden groeier koop ik al 2,2keer fosfaat, dus liever niet nog meer gebakken lucht.

 • Maas1

  @Attie zo kun je het zien👍

 • Attie

  Tja, als de industrie zoveel over heeft voor stikstof, dat daardoor fosfaat onderuit gaat, is het een ander verhaal natuurlijk..🤔

 • agratax(1)

  Hoe we het wenden of keren. Saneren van de veestapel in Nederland zal ongetwijfeld leiden tot uitbreiden elders op de wereld, want de vraag naar melk zal blijven stijgen zolang er geen rem op de bevolkingsgroei komt. De keuze is dan ook intensieve voedselproductie in landen als Nederland of extensieve landbouw productie elders op de wereld met dubbel land gebruik. Lees ontginnen woeste grond of elders uitstoot van Stikstof en andere mineralen met alle negatieve gevolgen voor het mondiale klimaat en de biodiversiteit.
  Het enige alternatief is - meer ondervoeding onder het arme deel van de wereld bevolking. Dit kunnen onze Linkse altijd sociaal voelende mede mens toch niet zijn geweten hebben??

 • Alco

  @agratax, Dat is het niet alleen.
  De minister heeft steeds haar mond vol van kringloop.
  Maar zelfs bij de uitstoot van de landbouw wordt niet gekeken naar de opname door de gewassen. Een dier kan geen stikstof maken, maar ook de industrie niet.
  Waar het om moet gaan is de terug verdien tijd.
  Dat is bij landbouw binnen een jaar en al het andere millenniums.
  Je kunt dat dus niet met elkaar uitwisselen.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.