Redactieblog

4 [Missing text /esp/article/comments for nl]

‘Het V-woord’

Verkleining veestapel dreigt weer na IPPC-rapport.

Recent verscheen een rapport van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change, dat ingaat op de relatie tussen land, voedsel en klimaatverandering. En wederom geen boodschap om vrolijk van te worden. En geheid dat dit in de politiek weer discussies gaat opleveren over de landbouw en veehouderij.

Dreigende voedseltekorten

Het rapport maakt duidelijk dat de voedselproductie ingrijpend moet wijzigen, anders dreigen er tussen 2050 en 2100 grote voedseltekorten. Er zal zuiniger en bewuster met land als productiemiddel omgegaan moeten worden. Uitputting van grond zoals dat in delen van de wereld gebeurt en het creëren van nieuwe landbouwgrond door grootschalige kap van bomen moet tot het verleden gaan behoren. Als er niet meer verantwoord wordt omgegaan met grond, en de opwarming zet door met alle gevolgen van dien – met name droogte en overstromingen – dreigen doemscenario’s. Daarbij speelt de vleesconsumptie een belangrijke rol: het IPCC schetst enkele scenario’s (pathways) en het scenario met onder meer een lagere vleesconsumptie komt er beduidend beter uit.

Vermindering van vleesconsumptie

Het is zeer wel mogelijk dat deze ontwikkeling, een aanmerkelijke vermindering van de vleesconsumptie, uiteindelijk plaats gaat vinden. Het lijkt me ook gewoon bespreekbaar. Er is vaak gezegd dat een veestapelverkleining in Nederland onbespreekbaar zou zijn. Het lijkt soms wel een soort taboe, het ‘V-woord’ dat je niet hardop mocht uitspreken. Dat zou te gevoelig liggen.

Ik geloof er geen bal van. De sector heeft nooit voor zijn verantwoordelijkheid weggelopen.

We zouden gekke Henkie zijn als wij met een sanering in feite de uitbreiding van de veestapel in andere landen financieren

De vraag is echter met name hoe veestapelverkleining zijn beslag zal krijgen. Opgelegd via regels of door marktwerking? Cold turkey of uitgesmeerd over een langere periode? En uiteraard: wereldwijd of alleen in Nederland? We zouden gekke Henkie zijn als wij met een sanering in feite de uitbreiding van de veestapel in andere landen financieren: dan is de wereld gelet op het hoge niveau en kennis hier te lande beter af met vleesproductie in Nederland.

Verandering bij consumenten

In de eerste plaats zal de verandering bij consumenten moeten plaatsvinden. Vanuit die hoek gebeurt er echter nog niet veel. Zo is volgens Stichting Wakker Dier het aantal vleesaanbiedingen in de eerste helft van 2019 met 17% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018, reden waarom de Stichting zijn pijlen weer eens op supermarkten heeft gericht. Dit keer op Albert Heijn, met name op de kippen die we er moeten skippen.

Die aanbiedingen werken dus blijkbaar wel: bij consumenten is er in het koopgedrag nog niet veel veranderd. Die blijven ook massaal vliegreizen boeken, een tak van sport waar overigens ook de aanbiedingen en stuntprijzen over elkaar heen buitelen.

Het politieke klimaat is helaas ook nog niets veranderd

Een mentaliteitsomslag lijkt nog ver weg. Zolang die er nog niet is, heeft het weinig zin over het V-woord te spreken, zoals Klaver en Schouten begin dit jaar deden. Ongetwijfeld warmt men zich nu ook al op om met het recente IPCC-rapport in de hand na het reces opnieuw de barricaden op te gaan. Het politieke klimaat is helaas ook nog niets veranderd.

[Missing text /esp/comments/manycomments for nl]

 • agratax.1

  Voedselproductie moet drastisch anders om voedsel tekorten te voorkomen. Waarom altijd deze benadering? Laten we nu eens toegeven "Het aantal mensen op deze aardbol is ontoelaatbaar groot". Maar over de overbevolking hoor je geen onderzoeker praten laat staan dat ze het op durven schrijven in hun lijvige rapporten. het aantal wilde dieren weten we krimpt jaarijks in, dus is er maar 1 schuldige aan de klimaatproblemen "Het Landbouwhuisdier". Deze kan eenvoudig geruimd worden of in aantal ingeperkt worden.

 • Alco

  Een advocaat moet over zijn vak schrijven. Daar heeft hij hopelijk meer verstand van.
  Maar nee hoor: Hij gaat ook een zeer klein punt uit het IPPC rapport naar boven halen.
  Milieuwinst is te halen als er minder mensen zijn met al hun luxe waarbij delfstoffen gesoupeerd worden.
  Het is verschrikkelijk dom om de korte kringloop die voeding en dieren kennen te vergelijken met de miljoenen jaren die delfstoffen kennen.

 • jan4072

  In het IPPC rapport staat dat er over 30 jaar 60% meer voedsel nodig is. Dat is een uitbreiding van slechts 2% per jaar. Waar praten we over, het is een lachertje.

 • nita

  En weer proberen ze, de VN, om de echte oorzaak van de milieuproblemen heen te draaien. Er zijn te veel mensen en er komen er in de komende decennia nog miljarden bij. Dat los je niet op door een beetje minder vlees te eten of een minuutje korter te douchen. Het klinkt hard maar de mensenstapel zal kleiner moeten en dan volgt de veestapel vanzelf.

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]