Redactieblog

11 reacties

‘CBb revancheert zich in fosfaatknelgevallen’

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) revancheert zich.

Juridische teksten worden door veel mensen saai gevonden. Er is zelfs wel eens een recept tegen slapeloosheid geopperd: lees voor het naar bed gaan oude arresten van de Hoge Raad en je bent zo in dromenland. Beroepshalve lees ik veel uitspraken van rechterlijke colleges. Ik kan wel genieten van het precieze, juridische taalgebruik, los van de uitkomst. En ik val daarbij niet in slaap, ik leef daar van op. In een paar zaken ben ik de laatste tijd wel onder de indruk geraakt van de kwaliteit van de uitspraken.

De conclusie van de Raad van State over de PAS levert natuurlijk wel een hoop problemen op

Voorbeeld: de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de programmatische aanpak stikstof. Dat is een zeer uitvoerig stuk, waarin alles wat te maken heeft met die PAS, tot aan het rekenprogramma aan toe, uitvoerig aan de orde komt. De conclusie, hoewel voor mij niet helemaal onverwacht, levert natuurlijk wel een hoop problemen op, ook buiten de landbouw. Toch een heel goed verhaal.

De uitspraak over de fipronil-affaire is teleurstellend voor pluimveehouders

Ander voorbeeld: de uitspraak van de rechtbank Den Haag over de fipronil-affaire in een procedure, aangespannen door o.a. LTO Nederland. Ook hier is het resultaat teleurstellend voor de pluimveehouders, maar ook hier een zeer uitgebreid en informatief document, waarbij men zeker niet over een nacht ijs is gegaan. Zeer lezenswaardig vond ik. Rode oortjes, zal ik niet zeggen, maar in slaap vallen is er ook niet bij.

Rechtszaak van LTO Nederland & 120 pluimveehouders versus de Nederlandse staat over de fipronil-crisis. Pluimveehouders stellen de overheid aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden. - Foto: Roel Dijkstra
Rechtszaak van LTO Nederland & 120 pluimveehouders versus de Nederlandse staat over de fipronil-crisis. Pluimveehouders stellen de overheid aansprakelijk voor de schade die zij hebben geleden. - Foto: Roel Dijkstra

Knelgevallen bij fosfaatrechten

Nog een voorbeeld: het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In januari van dit jaar kwam men in een aantal zaken over de knelgevallen bij fosfaatrechten met nogal – om het voorzichtig uit te drukken – onbegrijpelijke uitspraken: te kort, te weinig gemotiveerd en ook inhoudelijk volkomen onjuist. De getroffen melkveehouders werden naar huis gestuurd omdat het allemaal voorzienbaar was geweest.

Het CBb heeft zich gerevancheerd voor de zaken over fosfaatrechten

In juli jl. werden opnieuw enkele knelgevallen beoordeeld. En het College heeft zich in die uitspraken wel gerevancheerd moet ik zeggen. Alleen al door de zorgvuldige behandeling van de materie, de uitgebreide bespreking van de problemen en de uitvoerige motivering van de beslissingen. Een verademing ten opzichte van de januari-uitspraken.

Maar ook inhoudelijk is er iets veranderd. Bijvoorbeeld over de ‘voorzienbaarheid’ meldt het College: “De opeenvolging van overheidsmaatregelen die met de wijsheid achteraf een grotere consistentie hadden kunnen laten zien, hebben tot onzekerheid binnen de bedrijfstak geleid. Daarom kan niet worden volgehouden dat iedere uitbreiding altijd volledig voor rekening en risico van de melkveehouder komt en een beroep op artikel 1 van het EP steeds op de voorzienbaarheid van het fosfaatrechtenstelsel afstuit.”

Een goed rechterlijk verhaal maakt het toch beter draagbaar

Dat is goed nieuws. Dat ook dan de uitkomst in een concreet geval niet iedereen zal bevredigen is denkbaar, maar een goed rechterlijk verhaal maakt het toch beter draagbaar.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Als de voorzienbaarheidsvraag bij de fosfaatzaken net zo beantwoord zou worden als bij planschade zaken dan zou het antwoord zijn dat voor niemand de invoering van fosfaatrechen te voorzien was.
  Dat het CBb dit wel vind laat duidelijk zien, net als in de uitspraak over de fipronil zaak trouwens, dat de rechterlijke macht gestuurd wordt door de politiek. Op een andere manier kan ik deze kromme uitspraken niet verklaren.

 • Kletskoe

 • kleine boer

  kelholt ben het helemaal met je eens.

 • .....

  Links schreeuwt moord en brand als Trump een conservatieve rechter benoemd. Maar de politiek hier met haar D66 rechters zijn hier gewoon 2 handen op één buik

 • farmerbn

  En dan hebben we het nog niet over de uitspraken inzake de problemen in Groningen met de gaswinning...

 • 112

  wat mijn op valt is dat de rechter in bijna alle zaken oordeelt .het was voorzienbaar . als het dus voorzienbaar was het voor de banken ook voorzienbaar . dus zij hadden die bedrijven nooit een financiering mogen geven. volgens mijn. de banken. boekhouders hebben een zorgplicht naar de klant toe . zij hebben dus financiering verstrekt Terwel het voorzienbaar was . wat dus voor een boer voorzienbaar was . was het ook voor de banken voorzienbaar

 • egbert

  Er werd altijd gezegd dat grond de beperkende factor zou zijn nog niet veel van terechtgekomen

 • agratax.1

  @112. Als het fosfaatverhaal voorzienbaar was, zo de rechters oordelen, is niet alleen de bank nalatig m.b.t. zijn zorgplicht. Maar erger onze eigen Belangenverenigingen LTO en de zuivelcooperaties hebben niet gewaarschuwd. Nee zij hebben uitbreiding van de veestapel gepromoot als zijnde de oplossing voor de boer van de toekomst. Ik dan ook maar tot drie conclusies komen; 1) De voorzienbaarheid is discutabel. 2) Onze belangbehartigers hebben geredeneerd vanuit het verleden (Groei kan en moet). 3) Onze voormannen zijn niet capabel voor hun functie. Gezien hun GiGa denk fout in dezen.

 • 112

  helemaal met je eens agratax.1 maar ik zie voor de knelgevallen hier nog een kans liggen

 • 306lsa

  misschien is het nu voor iedereen het beste dat daarom de melkprijs tussen de 40 en 45 cent per liter komt kan de hele sector even weer op adem komen
  het is voor bijna alle melkveehouders best een moeilijke tijd geweest
  misschien kan lto dat wel voor elkaar proberen te krijgen ?

 • koestal

  Helemaal eens met agratax,ik wou dat die rechters niet zo milieulinks waren en meer begrip voor de boeren hadden.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.