Commentaar

1 reactie

‘Big data toverwoord in de landbouw’

Boeren moeten meer kunnen verdienen aan de zogenoemde datarevolutie.

Big data is het toverwoord in de landbouw. Talloze rapporten en onderzoeken wijzen op de vele voordelen die de zogenoemde datarevolutie voor de landbouw kan opleveren. Velen denken dat de digitale revolutie onder meer het telen van gewassen en houden van dieren veel efficiënter en duurzamer kan maken.

Bijvoorbeeld omdat risico’s als droogte, ziekten en plagen beter beheersbaar zijn. Big data in de landbouw wordt zelfs gezien als de oplossing voor de dreigende voedselveiligheidscrisis in de wereld.

Big data is nog moeilijk te bevatten, in feite zijn het platte gegevens zonder enige uitleg

Voor de boerenpraktijk is big data nog een groot zwart gat, gehuld in nevels vol aanlokkelijke beloftes. De argwanende houding van boeren tegenover data en het delen van data heeft vele oorzaken. Big data is ook een moeilijk te bevatten fenomeen. Dat komt vooral omdat data in feite platte gegevens zijn zonder enige uitleg.

Pas als data worden bewerkt – bijvoorbeeld door gegevens uit verschillende bronnen samen te voegen en te analyseren -, krijgen ze betekenis en bovenal waarde. Het is vanwege het laatste dat afnemers en leveranciers in de sector zo tuk zijn op gegevens afkomstig van het boerenerf. En dan het liefst ook zoveel mogelijk.

Het zijn nu vooral de bedrijven die financieel profiteren van data afkomstig van boeren, niet de boeren zelf

Data van boer Piet uit Zeeland zijn niet zo interessant voor bedrijven, wel van álle boeren in die regio. Of als de data uit bijvoorbeeld de melkrobot van boer Jan ook door de zuivelindustrie of de fokkerij-organisatie kunnen worden gebruikt.

Voor deze technologische ontwikkeling is het gemakkelijk delen van data over en weer van groot belang, maar het is helaas nog niet altijd in het belang van de boer. Het zijn nu vooral bedrijven die financieel profiteren van data afkomstig van boeren, niet boeren zelf. Zij worden nog nauwelijks betrokken in het verdienmodel van big data.

Data afkomstig van boerenbedrijven worden al op grote schaal verzameld door overheden, banken, verzekerings- en overige bedrijven, maar het is allemaal onoverzichtelijk en ongereguleerd.

Een sterke toekomst voor digitale landbouw heeft een helder raamwerk voor gegevensbeheer nodig

Ook moderne precisieboeren creëren een enorme hoeveelheid gegevens, maar ze hebben zelf zeer weinig controle over het verzamelen, aggregeren en het potentieel distribueren van die gegevens.

Een sterke toekomst voor de digitale landbouw in Nederland heeft dan ook een helder raamwerk voor gegevensbeheer nodig. Met duidelijke wettelijke, sociale en ethische regels, die de belangen van boeren en hun privacy beschermen. Een raamwerk vooral waarin duidelijkere afspraken staan over wat het de boer oplevert als hij data deelt.

Eén reactie

  • agratax.1

    Kan Big Data de natuur regelen? Ik denk dat de verwachtingen m.b.t. big data als oplossing voor de landbouw en klimaat problemen zwaar overschat worden. De boer kan in het voorjaar niet weten hoe het groeiseizoen zal verlopen en daardoor kan hij zijn bouwplan, bemestingsplan niet aanpassen aan de groei omstandigheden die zich voordien tijdens de groei.

Of registreer je om te kunnen reageren.