Commentaar

3 reacties

‘Oorlogsverklaring Mobilisation for the Environment’

De veehouderij krijgt het met MOB niet gemakkelijk om een oplossing voor de PAS-impasse te bedenken.

Een oorlogsverklaring, heel veel anders valt de open brief van de milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) niet te typeren. Zelfs andere milieu- en natuurorganisaties wilden niet meetekenen. Nee, Nederland, met de veehouderij voorop, krijgt het met MOB niet gemakkelijk om een oplossing voor de PAS-impasse te bedenken. De Commissie Remkes, die door minister Carola Schouten is aangesteld, moet met juridisch waterdichte adviezen komen.

Vogel- en Habitatrichtlijn

De milieugroep baseert zich op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Nederland moet de natuur in de Natura 2000-gebieden beschermen. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voorzag hierin, mét behoud van economische ontwikkeling. De rechter oordeelde echter onder andere dat het PAS onterecht beslag legde op toekomstig resultaat.

Beschermen wij natuurpostzegels?

De simpelste, maar op korte termijn onmogelijke optie is om nog eens kritisch naar die Europese Habitatrichtlijn te kijken. Welke natuur moeten wij in Nederland beschermen? Die van 50 jaar terug? Alsof behalve nitraat, klimaat al niet tot verandering leidt. En beschermen wij natuurpostzegels waarvan buiten Nederland gelijke exemplaren in duizenden hectares voorkomen?

Saldering

Remkes’ bandbreedte is gedefinieerd, met een fundamentalistische actiegroep als waakhond. De oplossing ligt toch ergens in saldering, met een garantie dat de uitstoot afneemt. De vraag is in hoeverre de veehouderij daarvoor moet inleveren voor de grotere maatschappelijke projecten als woningbouw, snelweg of luchthaven.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  "De vraag is in hoeverre de veehouderij daarvoor moet inleveren voor de grotere maatschappelijke projecten als woningbouw, snelweg of luchthaven". t Is geen vraag maar een ANTWOORD. Landbouw gaat (versneld) plaatsmaken.

 • kraats

  Het wordt tijd voor een TEGEN-AKTIE ! Alle stikstofgevoelige natuurgebiedjes plat zagen/rooien/opheffen. Als die natuurgebiedjes niet het vermogen hebben zich aan te passen aan een veranderende wereld, hebben ze ook geen bestaansrecht. Veel van deze gebiedjes bestonden waarschijnlijk 200 jaar gelden ook niet; dus waarom zullen we de hele BV Nederland laten dansen naar het onvermogen van deze 'natuur-gebiedjes' ? Er komt vanzelf wel weer nieuwe natuur....
  Niets is eeuwig... We hebben in Nederland de textiel-industrie gehad, … en de tabaksindustrie, ... en de slavenhandel, .... en de Zuiderzee, ... en eb-en-vloed bij Dordrecht, ... allemaal geweest en voorbij. Nu de stikstofgevoelige natuurgebiedjes ... weg ermee !
  ZEG HET VOORT !!!!

 • Alco

  Vroeger toen er nog geen echte veehouderij was, laat staan vliegtuigen, auto's en industrie, ontstonden er veengebieden. Rara hoe kon dat.

Of registreer je om te kunnen reageren.