Commentaar

2 reacties

‘Nieuwe wet sympathiek en broodnodig, maar ook werkbaar?’

RvS is erg kritisch over het langverwachte wetsvoorstel Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven.

Het kabinet is de laatste tijd flink productief geweest. Tussen grote zaken als klimaat- en pensioenakkoorden lag er ook plotsklaps het langverwachte wetsvoorstel Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven. Dit moet het antwoord zijn op het aanvankelijke debacle met de Kip voor Morgen – de keten maakte afspraken om duurzamer te produceren, maar die strandden op de mededingingsautoriteit.

Kringlooplandbouw

Zulke afspraken worden nu beter mogelijk, want straks gaat het algemeen belang boven het kille dogma van ‘het consumentenbelang’. De weg komt vrij voor allerlei initiatieven die natuur, dierenwelzijn of klimaat dienen. Ook gloort er een oplossing voor het probleem van de freeriders – producenten die niet mee willen doen aan strengere voorwaarden maar wel profiteren van een beter imago. Dat is goed voor de slagingskans van nieuwe verdienmodellen in de kringlooplandbouw.

In strijd met Europese regels

Maar gaat er ook echt iets veranderen? De Raad van State is erg kritisch. Goed bedoeld, niet werkbaar, is kort gezegd haar oordeel. Veel nieuwe regelingen zullen het niet halen omdat ze strijdig zijn met Europese regels, bepaalde producenten te veel bevoordelen of gerechtelijke procedures opleveren. Het kabinet doet pogingen deze bezwaren weg te masseren, maar het is de vraag of dat lukt. Daarmee dreigt toch weer de teleurstelling met een wet die gebaseerd is op goede bedoelingen, maar in de praktijk niet goed werkt.

Lees ook: ‘Kip-van-Morgenwet’ bij Kamer ingediend

Laatste reacties

  • farmerbn

    Dit zijn gevaarlijke wetvoorstellen. Ze worden in eerste instantie gemaakt pro-boer maar zullen daarna vooral misbruikt worden en worden dan anti-boer. SGP moet goed opletten.

  • kanaal

    freeriders aanpakken is het zelfde als iedereen dwingen zonder vergoeding

Of registreer je om te kunnen reageren.