Redactieblog

‘De droogte nijpt, Schouten komt in actie’

De droogte begint te nijpen. Minister Carola Schouten komt in actie, voordat het dramatisch is.

De droogte neemt nog niet zulke dramatische vormen aan als vorig jaar en het neerslagtekort is minder groot dan in 2018. De situatie in de Achterhoek en Twente is wel zorgelijk. Toch komt landbouwminister Carola Schouten al in actie, voordat er in de land- en tuinbouw al een beroep op de minister wordt gedaan.

Schouten, die toch al regelmatig op een land- of tuinbouwbedrijf te vinden is, zal zich de komende week extra laten informeren. En deze week stuurde ze al een brief aan de Tweede Kamer met de boodschap: we zijn alert en waakzaam; als het nodig is komen we direct in actie.

Lees verder onder de tweet.

Brede weersverzekering

De minister wees in de brief nog maar weer eens op de plannen voor een vrijstelling van de assurantiebelasting op de brede weersverzekering, zoals de Kamerleden Kees van der Staaij en Sybrand Buma vorig jaar per motie bepleitten. In februari meldde de minister dat het nog ontbreekt aan Europese toestemming voor de belastingmaatregel. Deze week meldde ze dat opnieuw. Desondanks gaat ze ervan uit dat volgend jaar de vrijstelling daadwerkelijk ingaat.

De minister wees ook op de € 15 miljoen die ze beschikbaar heeft voor subsidie op de premie voor de brede weersverzekering.

Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw

Vorig jaar beloofde Schouten dat ze voor de zomer van dit jaar een meerjarig actieprogramma klimaatadaptatie landbouw klaar zou hebben, waarin onder andere concrete innovatieve en toepasbare oplossingen zouden worden gegeven voor een klimaatbestendige landbouw. Het ging over beschikbaarheid van zoet water, zuinig watergebruik, hittestress, vasthouden van water in de bodem.

Op de valreep, afgelopen week, stuurde ze het programma naar de Kamer. Maar helemaal klaar is het nog niet: “De komende maanden wordt het actieprogramma besproken met bestuurders van de betrokken organisaties en in de regio verder opgepakt. Zodra dit proces is afgerond, zal ik u daarover informeren”, aldus de landbouwminister.

Een langdurige oplossing voor de afzet van afwijkende groenten en fruit in droge periodes is er ook nog niet, ondanks de gesprekken daarover met supermarkten, land- en tuinbouworganisaties en andere belanghebbenden.

Als je ergens opnieuw een strik om doet, kun je het ook opnieuw uitpakken

Veel duw- en trekwerk nodig

Er is wel enige voortgang geboekt, maar uit de brief van de minister blijkt dat er veel duw- en trekwerk nodig is om vooruit te komen. Lange adem is ongeveer de eerste vereiste voor een bewindspersoon. Het kan zomaar dat de landbouwminister in 2020 in de aanloop naar de zomer opnieuw een brief verstuurt waarin ze de voortgang meldt van de klimaatadaptatie, en een oplossing voor de afzet van afwijkende groenten en fruit.

Dan kan ze in de zijlijn opnieuw melden dat ze € 15 miljoen beschikbaar heeft voor de brede weersverzekering en dat de assurantiebelasting voor die verzekering is of wordt vrijgesteld. In sommige opzichten maakt de minister gebruik van een fenomeen, waar Annie Schreijer-Pierik (CDA) voor de Europese verkiezingen ook al op wees: als je ergens opnieuw een strik om doet, kun je het ook opnieuw uitpakken. Zo wordt een oud presentje toch weer een nieuw cadeau.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.