Commentaar

3 reacties

‘Worsteling om draagvlak’

Boerenvisie en certificeringsplan mest tonen goede wil.

WUR-onderzoeker Theun Vellinga windt er geen doekjes om, gevraagd naar de stevige kritiek op de veehouderij. “Landbouw heeft zijn pr niet op orde”, oordeelt hij. “Altijd in de verdediging.” Hij wijst op KLM met haar vliegreizen. Nationale trots en mooie plaatjes. Luchtvaart komt in de klimaataanpak goed weg.

Veel boeren zullen zich herkennen in Vellinga’s stellingname. De vraag is: hoe keer je het tij? Het is een worsteling waarbij elke boer, organisatie en bedrijf, betrokken is.

Kringlooplandbouw kan misschien vaag of idealistisch zijn, maar qua beleid en zeker pr-technisch is het een slimme zet

De strohalm waar iedereen zich nu aan vastgrijpt, lijkt kringlooplandbouw. Minister Carola Schouten van landbouw maakte kringlooplandbouw tot het centrale thema voor de toekomst.

Je kunt er van alles van vinden, van vaag tot idealistisch. Qua beleid, maar zeker ook pr-technisch is het een slimme zet. De blik is gericht op duurzame ontwikkeling, gezonde productie en eerlijk inkomen. Hier is altijd draagvlak voor.

Noodzakelijk, maar ook handig, haken organisaties hier op in. Alle pleitnota’s, pleidooien en rapporten zijn doordrenkt met de term kringloop. Ook in de nieuwe ‘boerenvisie’ van LTO Nederland op het toekomstig mestbeleid popt de term veelvuldig op. LTO presenteerde deze visie vorige week.

LTO heeft het goed gezien, een totaal nieuw beleid is onmogelijk. Herzien, ja

Schouten werkt aan het mestbeleid na 2021. LTO draagt hiervoor naar eigen zeggen een integraal plan aan. Dat laatste is hoog ingezet. Hoe integraler de intentie, hoe ingewikkelder de materie wordt. En de minister wil juist een ‘robuust’ beleid.

Focus komt op bodem

LTO heeft het goed gezien. Een totaal nieuw beleid is onmogelijk. Herzien, ja. De focus komt op de bodem. Dat hoort ook zo. De organisatie stelt een wettelijk robuust kader voor, mét de mogelijkheid tot maatwerk op bedrijfsniveau.

Dit is uit te leggen aan maatschappij én boeren. Hier komt public relations weer de hoek om kijken. Veehouders hebben – om stappen vooruit te maken – ontwikkelingsruimte nodig.

Het idee is om de waarde van mest te benadrukken, ook dit initiatief verdient steun. Al zal deelname niet altijd soepel gaan

Een betrouwbare mestafzet gaat de sector hierbij helpen. Toevallig of niet, lanceerde Stichting MestAfzetControle vorige week een certificering. Het stelsel vloeit voort uit eerdere afspraken in de branche en staat los van fraude, benadrukt voorzitter Ruud Huirne.

Het idee is om de waarde van mest te benadrukken. Ook dit initiatief verdient steun, ook al zal deelname niet altijd soepel gaan omdat belangen soms tegenstrijdig zijn.

Voorlopig is deelname vrijwillig. Uit oogmerk van draagvlak en license to produce, zou je een enthousiaste aanmelding wensen. Hier heeft iedereen in de keten een eigen verantwoordelijkheid.

Laatste reacties

 • Kelholt

  Als je gecertificeerd wil worden door Stichting MAC komt er weer eens een duur betaalde controleur op je erf. En wie betaalt die? In artikel 7 lid 3 van de algemene voorwaarden van SMAC lees ik: De kosten ter zake van de in het tweede lid bedoelde erkenningsaudit, komen voor rekening van de deelnemer, als bedoeld in het eerste lid.
  Krijgt Boerderij soms een paar euro mee van Stichting MAC? Wat is dit voor een verkapte reclame in een commentaar van de hoofdredacteur???

 • Alco

  Moraal van het verhaal van Vellinga is dat we moeten veranderen, let wel minimaliseren.
  Eerst mooie praat, maar daarna de verplichting en is daar een verdien model in te vinden? En voor de Nederlandse economie het o zo belangrijke export potentieel te behouden?
  Mijn conclusie is. We tuinen er allemaal in met deze mooie praat.

 • farmerbn

  Draagvlak komt automatisch als straks veel boeren verdwenen zijn. Die paar boeren die dan nog over zijn krijgen draagvlak respect enz. Kijk naar boeren in en rondom de grote steden als daar nog boeren zijn. Stedelingen zijn helemaal verliefd op ze . Als boeren daar slim mee omgaan gaan ze koffie schenken op een mooi aangelegd terras met een kinderboerderijtje erbij. Bouwen ze een feestzaal/ restaurant enz enz. Dit wordt boeren in Nederland anno 2030.

Of registreer je om te kunnen reageren.