Commentaar

1 reactie

‘Struikelen in poldermodel’

Programmatisch wordt problematisch bij aanpak stikstof.

De kruitdampen van het vernietigende oordeel van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn nog niet opgetrokken. Het PAS bestaat niet meer, zoveel is duidelijk. Maar wat zijn de consequenties? Het rechtscollege zegt weliswaar dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor verleende vergunningen, maar ook dat is allerminst onzeker.

Geen voorschot nemen op de toekomst

Kort gezegd komt het er op neer dat de overheid in het stikstofbeleid geen voorschotje had mogen nemen op de toekomst. De Raad van State volgt hierin het Europese Hof van Justitie, dat in november vorig jaar op vragen van hetzelfde rechtscollege, al oordeelde dat Nederland binnen de geldende Europese regelgeving moet blijven. Deze zogenoemde Habitatrichtlijn dateert uit 1992. Natura 2000 is ook een uitwerking van deze richtlijn.

Activiteiten worden vergunningplichtig

Nog circa 180 PAS-zaken liggen voor bij de Raad van State. De verwachting is dat deze allemaal sneuvelen. Andere vergunningvrije activiteiten worden alsnog vergunningplichtig, zoals beweiden in de buurt van natuurgebieden.

De PAS-uitspraak volgt op de ingreep in het fosfaatbeleid eerder in de week. Ook hier is een uitspraak van de rechter – in dit geval het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) dwingend, en komt dit niet echt als een verrassing. Nederland schiet met 85,3 miljoen kilo fosfaatrechten door het met Brussel afgesproken fosfaatplafond van 84,9 miljoen kilo. Landbouwminister Carola Schouten schrapt 420.000 kilo uit de fosfaatbank, en zet afroming bij handel op 20%. Met deze maatregelen voorkomt zij een generieke korting.

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State worden vergunningvrije activiteiten alsnog vergunningplichtig, zoals beweiden in de buurt van natuurgebieden. - Foto: Koos Groenewold
Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State worden vergunningvrije activiteiten alsnog vergunningplichtig, zoals beweiden in de buurt van natuurgebieden. - Foto: Koos Groenewold

Lang en breed gepraat

Twee keer een rechtscollege dat in korte tijd de Nederlandse beleidsmakers op de vingers tikt. Doen juristen op het ministerie hun werk niet goed? Of is een andere analyse mogelijk?

Feit is dat op beide beleidsterreinen ongelooflijk lang en breed is gepraat met zogenoemde stakeholders. Nederland polderland in optima forma. In het PAS leek het logisch om in te spelen op toekomstige positieve ontwikkelingen. Echt ook een resultaat voor LTO, NZO, Rabobank en wie er nog meer bij betrokken was.

Het lijkt erop dat het geslaagde lobbywerk zich nu indirect tegen de landbouw keert

Koester in alle kritiek de rechtstaat

Hetzelfde gaat op voor de fosfaatrechten. De landbouwlobby wilde hoe dan ook de generieke korting zo laag mogelijk houden. En weinig ruimte voor extra claims. Schouten verzuchtte eerder al dat deze eigenlijk te krap was. Voor verhoging is geen draagvlak.

Het lijkt erop dat het geslaagde lobbywerk zich nu indirect tegen de landbouw keert. Niet eens zozeer vanuit de milieugroeperingen – daar kun je het van verwachten – maar vanuit de rechtspraak. Je kunt daar niet op ageren. Koester in alle kritiek de rechtstaat. Het is wel iets om in het lobbywerk zorgvuldiger mee om te gaan. Tegelijkertijd voor de stuurlui aan wal om te realiseren dat met belangenbehartiging niet altijd alles mogelijk is.

Eén reactie

  • farmerbn

    Komen er ook vergunningen voor ander stikstofuitstoters zoals auto's?

Of registreer je om te kunnen reageren.