Commentaar

‘Pluim voor antibiotica-aanpak’

Het totale gebruik van antibiotica daalde in de periode van 2009 tot 2017 met bijna twee derde.

De verhaallijn is ietwat negatief ingestoken: daling van het antibioticagebruik heeft geen nadelig effect op de concurrentiepositie van Nederlandse boeren. Wageningen Economic Research (het vroegere LEI) had ook kunnen kiezen voor iets anders.

Bijvoorbeeld: Nederlandse boeren gebruiken nog maar een derde antibiotica, en behouden hun concurrentiepositie. In dat laatste schuilt een pluim voor de veehouderij. En die kan de sector zo nu en dan best gebruiken.

Daling bij vleeskuikens 74%

Antibioticagebruik in de veehouderij staat al decennia onder druk. Het gevaar op resistentie voor antibiotica in de humane gezondheidszorg is reëel. Vanaf 2008 geldt een taakstelling per diersoort.

De veehouderij vreesde negatieve effecten op productiviteit en resultaat. Dit blijkt niet het geval. WER vergeleek de positie met Denemarken, Duitsland en Spanje.

Het totale gebruik daalde van 2009 tot 2017 met 63%. De vleeskuikenssector noteerde 74%; de varkenssector 58%. Het onderzoek werd uitgevoerd op 74 zeugen- en 36 vleeskuikenbedrijven.

Laten we criticasters meteen de mond snoeren: helemaal naar nul kan niet, een boer moet zieke dieren kunnen behandelen

De pluimveesector pakte de grote winst door over te stappen op traaggroeiende rassen. Varkenshouders gebruiken niet langer routinematig. Zij dienen meer vaccinaties en ontstekingsremmers toe, ze doen aan pijnbestrijding en bovenal: ze werken hygiënischer.

Goed nieuws dus. En laten we criticasters meteen de mond snoeren: helemaal naar nul kan niet. Een boer moet zieke dieren kunnen behandelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.