Redactieblog

17 reacties

‘Brandbrief of klaaglied van NAJK?’

Jongeren moeten niet klagen, maar oplossingen aandragen, zegt Vergaderboer.

Bestuurslid Marije Klever, melkveehouder in Utrecht, schreef namens de NAJK een brandbrief aan minister Schouten. Vol goede bedoelingen. Ze wil niet de slachtofferrol naar zich toetrekken, ze zegt wel te willen veranderen. Alleen, ze ziet het niet meer zitten.

Een actie van een Overijsselse afdeling van NAJK.
Een actie van een Overijsselse afdeling van NAJK.

De beweegruimte is zo klein geworden dat jonge boeren er klaar mee zijn. Ze zitten klem tussen de bank, de zuivelindustrie, de overheid en het maatschappelijk debat. Kortom, ze zitten continu in de hoek waar de klappen vallen.

Vandaar de brandbrief. Of is het meer een klaaglied? Op het gevaar af dat mij dit fors kwalijk wordt genomen, stel ik toch die vraag. En meteen maar mijn antwoord: zo komt de brief wel op mij over.

De brief lijkt een samenvatting van de mening van vooral de generatie oudere boeren

Kort samengevat: de jonge boer met ambitie ziet geen toekomst meer als gevolg van de externe omstandigheden. Natuurlijk zegt Marije dat ze graag willen meebewegen met de veranderingen, maar dat zijn slechts een paar woorden in een verder klagerige brief vol algemeenheden.

Het is een samenvatting van de mening van vooral de generatie oudere boeren. Het oude spreekwoord zegt: ‘als de boeren niet meer klagen en pastoors niet meer vragen, nadert het einde der dagen.’

Je moet oplossingen aandragen, bij elk onderdeel dat je niet zint

Het NAJK zet met het schrijven van deze brief die traditie voort. Is dat verstandig? Voor mijn gevoel niet. Je moet oplossingen aandragen. Bij elk onderdeel dat je niet zint. Kijk naar de dierenactivisten. Die hebben een beperkt aantal actiepunten, maar hameren daar elke keer weer op een andere wijze op.

Of kijk naar Wakker Dier, die het werkterrein succesvol heeft uitgebreid naar de supermarkt en dus de consument. Je kunt het met Wakker Dier oneens zijn – en dat ben ik – , maar de methodes zijn effectief.

Dat had ik graag van de jonge, ambitieuze boeren van de NAJK verwacht. En geen brandbrief naar de minister, die net zo klem zit tussen Den Haag en Brussel als de boeren zich voelen.

De NAJK moet Schouten gereedschap aangeven om mee te scoren, dat levert vast meer op

Daarbij heeft zij ook nog te maken met allerlei politieke partijen en belangengroeperingen in onze sector. De verdeeldheid in de landbouw is dodelijk voor het boeken van resultaat. Het ‘ieder voor zich’ voert de boventoon. Samen succes behalen, is niet meer leidend. Dat deden onze voorgangers beter.

Dus Marije, maar natuurlijk het NAJK, schrijf geen klaagliedachtige brandbrieven, maar kom met concrete voorstellen. Dan heb je kans op succes. Nu krijg je applaus in eigen kring.

Daar koop je echter niets voor. Je moet Schouten gereedschap aangeven om mee te scoren. Dat levert vast meer op. Want zij wil wel, daar ben ik van overtuigd.

Laatste reacties

 • massy

  Schouten wil misschien wel maar al die ambtenaren niet want het is in dit land zover dat de ambtenaar het bepaalt en niet de minister.

 • farmerbn

  Er is geen toekomst voor boeren die zelf geen facturen schrijven. Als facturen door Forfarmers maar ook door RFC worden gemaakt, is er alleen rendement als je kostprijs laag is. Nederland kent geen lage kostprijs. Bedrijven als RFC kunnen boeren op twee manieren belonen: Door een hogere melkprijs maar ook door boeren meer te laten produceren voor een lage prijs (uitbreiding van boerderij met geleend geld). Boeren gaan steeds meer lenen en vergroten hun boerderij waardoor de nieuwe generatie bij overname steeds meer schulden moeten nemen. Ouders kunnen beter een kleiner bedrijf overdoen voor weinig/geen geld dan een groot bedrijf voor veel geld. De periferie profiteert van die grote bedrijven die voor weinig geld veel grondstof leveren. Het 'lage kosten bedrijf' was zo gek nog niet.

 • ENA

  Kom jij ‘s met ideeen,als je het zo goed weet; beste stuurlui etc etc

 • Firma Vellenga

  Ze hebben het volste recht om te klagen. Zij hebben nog de spirit om de problemen aan te kaarten. Ze kunnen net als wij geen kant uit. De "oudere" boeren zijn ingedut laten alles maar over zich heen komen. En die goede ideeen zijn er genoeg geweest maar wordt niet naar geluisterd, gekeken of iets mee gedaan

 • Rip

  Wat bereik je met klagen, Firma Vellenga?

 • trotse kalverhoudster

  hoe wil jij de toekomst geven?
  Als je ziet als kind en later als jong volwassene dat je ouders volop ideeen hebben, maar dat ze stuk voor stuk afgebrand worden door een bank, door een gemeente of provincie. Hoe moet je, je bedrijf voorstellen als de tak agrarisch steeds kleiner wordt en dat alles moet gaan draaien om natuurinclusief, voorlichting of recreatie voor de burger.
  Als je ouders steeds meer op kantoor ziet zitten om weer een verplicht rapport te maken .
  Vertel jij het ze?? een wakker dier heeft een scala aan adviseurs die voor hun betaald worden om ideeen op de markt te brengen.
  Ik ken geen boer die dit ook op de plank heeft liggen, naast zijn stapeltje onbetaalde rekeningen

 • cornelis 22

  Onze kostprijs is ook veel te hoog .Daar hebben we gedeeltelijk zelf vat op . Zot hoge grondprijzen 9 van de 10 keer is het een boer die dat betaald. 15.000 de bunder is zat betaal je nog het dubbele van Frankrijk.

 • farmerbn

  Elke investering heeft impact op je kostprijs. Vaak wordt ie hoger dus heb je een negatief rendement. Boeren kunnen beter buiten de landbouw investeren in bv garageboxen, caravanstalling, aandelen abn/ bayer. Je moet je boerderij goedkoop houden als je die wilt verkopen aan de zoon of buurman. Boerderijen worden in het algemeen veels te duur gemaakt.

 • Stefan2

  Ik ben het zeker met je eens @farmerbn. Toch is het gek dat het zo moet, door regels investeren in de boerderij en juist door die regels een steeds hogere kostprijs en de inkomsten stijgen niet. Dit is de reden waarom jongeren nu klagen, de regels die hun ouders opgelegd hebben gekregen maakt het dat de boerderij zo duur is geworden en het rendement verminderd. Dan zou je kunnen kiezen om in andere dingen te gaan investeren, maar dit is nooit de intentie van een boerderij.

 • info36

  De waarheid is hard Vergaderboer en voor jou moeilijk te verkroppen waarschijnlijk.

 • jan4072

  Als er geen opvolgers zijn, hoe kan het dan dat de grondprijs toch zo hoog is? Er is een balans tussen uitbreiden van bedrijven en afnemend aantal boeren. het is dus duidelijk dat er naar verhouding sterker uitgebreid wordt dan dat er boeren stoppen. Zijn er dan te oude boeren die (te lang) door gaan of te veel jongeren die willen beginnen? Ik weet het niet maar daar ligt wel een basis van het probleem van de dure bedrijven

 • Noordam2

  vellinga, waarom klagen. Jij hebt het over ingedutte oudere generatie boeren.
  deze oudere boer is allesbehalve ingedut, heeft meegeholpen een levensvatbaar bedrijf neer te zetten wat altijd in beweging is. natuurlijk produceerden wij ook alleen maar economisch en nu veel duurzamer wat uiteindelijk ook weer economisch rendement op gaat leveren. Voortschrijdend inzicht heet dat. Waarom klagen, niemand verplicht je om boer te zijn en als je geen levensvatbaar bedrijf kan realiseren om welke reden dan ook verzin je wat anders. Anderen pakken het dan ongetwijfeld op, kijk maar naar de hoge pacht en koop prijzen.

 • agratax.1

  @jan4072. Zo lang de overheid nog boeren uit koopt met vele tientallen miljoenen Euro's zullen deze mensen grond en complete bedrijven blijven kopen om zich als boer meer toekomst bestendig te maken. Voor hen is niet het doel "zo economisch mogelijk" maar Groei dus bieden zij altijd meer dan de lokale boeren kunnen opbrengen. Voor de uitgekochte boer geldt immers investeren of afrekenen met de fiscus (de overheid die je uitkocht).
  Als jonge boeren wijzen op hun lood zware last als opvolger noem ik dat geen klaagzang, maar meer een feiten relaas waar je moet kunnen opmaken dat zij zicg gedwongen zien hun eerste beroepskeus in te ruilen voor nummer twee en daarmee geen boer worden. De grond gaat dus naar een ander, die zo het overname probleem op termijn nog groter maakt voor zijn opvolger.
  Ik zie de actie van het NAJK dan ook als een waarschuwing voor de politiek om te kiezen voor gezinsbedrijven of voor groot investeerders die wel weten hoe ze de prijs moeten dicteren.

 • Mfb

  Dat vindt ik wel een mooie van farmerbn: "Je moet je boerderij goedkoop houden als je die wilt verkopen aan de zoon of buurman. Boerderijen worden in het algemeen veels te duur gemaakt". Veel klagers hebben hun bedrijf idd te duur gemaakt en omdat ze dat zelf niet door hebben gaan ze klagen.

 • Attie

  farmerbn 15:41 , grond is ook zo'n goeie belegging, vooral als je er zelf op boert!

 • farmerbn

  Grond is alleen een goede belegging als je die vele jaren later verkoopt buiten de familie. Grond kopen en die 10 jaar later verkopen aan de zoon voor agrarische waarde is geen goede belegging. Let er ook op dat als je grond koopt met een 25 jarige hypotheek je in al die jaren bijna het dubbele betaald hebt als je de rente erbij telt. Dus zo goed is het ook allemaal niet.

 • Niet klagen gewoon niet meer aan beginnen. Zo geweldig is het niet om boer te zijn met het huidige beleid en en lage inkomens.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.