Expertblog

2 reacties

‘Boeren der Lage Landen, verenigt u’

Data verzamelen en verder innoveren voor betere benutting stikstof en fosfaat uit mest

Binnen de melkveehouderij en akkerbouw is veel gaande rondom de benutting van stikstof en fosfaat uit mest. De benutting van mest is afhankelijk van een complex aantal factoren, zoals: bodemtemperatuur, beschikbaarheid van vocht, weersomstandigheden en mestkwaliteit.

Binnen de melkveehouderij en akkerbouw is veel gaande rondom de benutting van stikstof en fosfaat uit mest.
Binnen de melkveehouderij en akkerbouw is veel gaande rondom de benutting van stikstof en fosfaat uit mest.

De waterkwaliteit is gebaat bij zo min mogelijk uit- en afspoeling. Op 14 juni brengen we deze uitdagingen samen met de wereld van technologie: bodemsensoren, Internet of Things, datavisualisatie en slimme applicaties.

Veel data uit pilot Boerenverstand

Het afgelopen jaar is in een pilot van Boerenverstand met een aantal partners veel data verzameld. De bodemsensoren hebben temperatuur en vocht op verschillende dieptes gemeten, de weerstations waren online en er zijn bodemanalyses gedaan op plekken waar is gemeten.

Dit leidde tot een flinke bak aan zeer specifieke data. We hebben nu de kans om dit te combineren met andere databronnen als kaarten en watermetingen.

We willen inzichten uit data halen en slimme toepassingen voor boeren bedenken

De slag die we willen maken, is om inzichten uit de data te halen – en daar slimme toepassingen voor te bedenken – zodat je als boer ook in staat bent om gericht iets met die inzichten te doen.

Zo gaan we aan de slag met de vraag of data uit bodemsensoren nuttig is voor het bepalen van het juiste moment en het optimaliseren van bemesting. Of kunnen we op basis van onder andere het watervasthoudend vermogen van de bodem en andere data het ideale moment bepalen om de haspel aan te zetten?

De belangen zijn groot en de terminologie is complex, welke partij dient het belang van de individuele boer het best?

Deze inhoudelijke vragen zijn belangrijk en actueel. En heel leuk om in gemengde teams van bodemexperts en datascientists aan te werken. Maar we zullen ook tegen zware onderliggende uitdagingen aanlopen die te maken hebben met minder aansprekende uitdagingen rondom data-opslag, data-uitwisseling, standaardisatie en connectiviteit.

De snelwegen, de op- en afritten, de parkeergarages, de verkeersregels. Het is een hele wereld op zich, waar de belangen groot zijn, en de terminologie complex is.

Welk initiatief, welke partij, dient hier het belang van de individuele boer het best? Wie beschikt hier over het juiste beoordelingsvermogen? Ik zei het eerder, ik zeg het nog eens: boeren der Lage Landen, verenigt u!

Laatste reacties

  • el

    Boeren verenigen?@ Anne Bruinsma! Keep on dreaming!

  • Kelholt

    Big data, cloud, block claim allemaal leuke terminologie waarmee je vast wat subsidie kunt lospeuteren maar zolang je het weer nog niet op 5 dagen vooruit precies kunt voorspellen heb je allemaal niks aan al je sensoren. Het is niet dat je op een knop drukt en hop, al je percelen zijn op het optimale tijdstip bemest en hop, al je gewassen zijn op het optimale moment bespoten.
    Boeren doe je volgens de best effort methode. Je doet je best maar er zijn heel veel bepalende variabelen waar je geen tot weinig invloed op hebt. Ook niet als je ze kunt meten met sensoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.