Redactieblog

12 reacties

‘Biologisch boeren met wind mee’

Natuurlijk moeten boeren niet knoeien, gangbare niet en ook biologische niet. Zelfs bij officieel toegestane praktijken kan men vraagtekens zetten.

Onlangs kwam via RTL naar buiten dat de controlerende organisatie van de biologische boeren, de Skal, zijn werk niet goed zou doen, zodat er producten in de winkel lagen met het biologisch keurmerk, die dat niet zouden verdienen. Nu komt het inderdaad wel eens voor dat overtredingen van boeren niet direct tot intrekking van het certificaat leiden. Proportionaliteit heet dat. Komt wel meer voor bij handhaving, maar Skal gaat nu toch de handhaving aanscherpen.

Meerprijs biologische producten

Het Kamerlid Lodders sprong er meteen bovenop met maar liefst 34 vragen aan minister Schouten. Mevrouw Lodders heeft het kennelijk niet zo op biologen en breekt een lans voor de gangbare landbouw. Zo luidt een vraag: “Vindt u het verdedigbaar dat als er ernstige of kritieke afwijkingen zijn aangetroffen, de consument toch een meerprijs betaalt voor deze producten en de biologische boer een meerprijs krijgt voor de geleverde producten? Zo ja, kunt u toelichten hoe u dit verdedigt naar boeren die onder strenge gangbare normen produceren en die meerprijs niet ontvangen?”

Natuurlijk moeten boeren niet knoeien

Mevrouw Lodders is van de VVD, dus die zou moeten weten dat de markt de prijs bepaalt. Natuurlijk moeten boeren niet knoeien, gangbare niet en ook biologische boeren niet. Zelfs bij officieel toegestane praktijken kan men vraagtekens zetten. Wat denkt u van het volgende teeltplan uit de polder, afwisselend gangbaar en biologisch?

 • jaar 1 – gewas, bijvoorbeeld aardappelen (zorgen voor maximale onkruidbestrijding, ook nog na de oogst van het gewas).
 • jaar 2 – suikerbieten (zonder chemische gewasbescherming)
 • jaar 3 – tarwe (zonder chemische gewasbescherming).
 • jaar 4 – biologische peen (land is nu 2 jaar onbespoten geweest en ‘biologisch‘). Mooie prijzen.
 • jaar 5 – zie jaar 1.

Kringlooplandbouw

Hoe dan ook, ik vind dat echte biologische boeren de wind in de zeilen zouden moeten krijgen. Biologische landbouw is volgens mij in alle opzichten beter, qua duurzaamheid, kringlooplandbouw, bodemkwaliteit. Misschien niet heel veel beter dan de gangbare landbouw, die inderdaad aan strenge eisen moet voldoen, maar toch beter. Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen, geen overbemesting: volgens mij moeten de biologen in het nieuwe GLB begunstigd worden en moeten de gevolgen van het stelsel van fosfaatrechten voor deze sector worden heroverwogen en geredresseerd.

Alle boeren biologisch?

Dat wil niet zeggen dat ik gangbare boeren niet alle goeds wens. Maar ook zij zullen moeten verduurzamen. Als we nu allemaal eens biologisch worden? Boeren en consumenten? En de boeren ook allemaal hogere prijzen uiteraard. Dat zal wel weer te idealistisch zijn, maar het valt te proberen.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Wachtlijst van 2 jaar bij rfc zegt dat niet genoeg meneer Bruil....

 • Maas1

  Ook voor de biologische varkenshouderij is een wachtlijst voor productie daarvan.
  Er zijn ook biologische producten die nauwelijks de kostprijs afdekken.
  Als ieder biologische produceert komt ieder in de positie die PvdD voor staat,biologische voor gangbare prijzen.En zie u bestaansrecht staat financiëel dan in een ander daglicht.
  De markt laat zich niet dwingen,de consument bepaald de productie methode via o.a. het winkelschap.

 • Zuperboer

  Ja Willem helaas te idealistisch. Telkens als er vanuit de sector initiatieven worden ontwikkeld reageert het CBL (Marc Jansen als woordvoerder) als door een adder gebeten dat de politiek zich niet met prijsniveaus moet gaan bemoeien. De markt moet zijn werk doen en dat zal de agenda blijven van alle grootgrutters. Als de markt zijn werk doet en import niet aan onze strengere eisen hoeft te voldoen zal het systeem nooit veranderen. Uw bedoeling is goed, maar dat geldt voor 99% van de burgers. Diegenen die werkelijk geld verdienen aan de voedselketen zullen die positie tot het uiterste verdedigen. Leuker kunnen we het niet maken...

 • farmerbn

  'in alle opzichten beter'- 'misschien niet heel veel beter'- en 'maar toch beter'. Wat is het nou? Een heel klein beetje beter? En dat allemaal zonder harde feiten. Als Lodders moet weten dat de markt de prijs bepaalt waarom geldt dat dan niet voor de biologische markt. Waarom moet die begunstigd worden? Er is trouwens wel een overbemesting van koper bij de bio.

 • Bennie Stevelink

  Willem, ik heb het volste vertrouwen in je als jurist. Ik geloof ook wel dat je goed kunt zingen. Als je een keer in de Plechelmus in Oldenzaal komt zingen, kom ik luisteren.
  Wat betreft de complexiteit van de landbouw ontgaat jou echter wel het een en ander. De biologische landbouw kan namelijk alleen bestaan dankzij de kunstmest van de gangbare boeren.

  Met voedsel verdwijnen mineralen naar de stad die via het riool worden weggespoeld naar de zee en niet weer terugkeren naar het land van de boer. Dit leidt onvermijdelijk tot uitputting van de grond. Gangbare boeren lossen dit op met kunstmest. Biologische boeren lossen dit op met het aanvoeren van compost die afkomstig is van gangbare boeren. Deze compost bevat mineralen die de gangbare boer eerder heeft aangevoerd met kunstmest. Tegenover iedere biologische boer moeten dus een aantal gangbare boeren staan die voldoende compost leveren om de biologische boer in de been te houden.
  De biologische landbouw kan dus nooit meer zijn dan een beperkt percentage van het totaal. Kom je daarboven dan stort de gehele landbouwproductie in.

 • Alco

  Ik zou zeggen: "Tuinman hou je bij je leest".

 • jan1980

  Bio-landbouw de dag van vandaag heeft geluk dat er rondom hen traditionele (geïntegreerde ) landbouw plaats vind. De onkruiddruk en druk van ziekten en plagen valt nog mee. Stel je voor dat alles bio zal dit wel anders zijn..

 • john***

  Bio landbouw is hetzelfde als je kinderen niet laten vaccineren. Zolang de vaccinatie hoog genoeg is past er een enkele alternatieve die niet vaccineerd wel tussen. Zo ook met bio landbouw maar waar het kantelpint ligt??

 • agratax.1

  Zo lang er een mondiale open markt is, waarbij de voedselproducenten (verwerkers) te kust en te keur kunnen gaan shoppen zal de kringlooplandbouw een utopie blijven en een bij deze landbouw behorende prijs een niet te halen doel. Erger is echter dat de voedselzekerheid voor de armen op deze aarde hiermee zeker niet gediend is. In de arme landen vindt nu al de grootschalige productie plaats van voedingsgrondstoffen tegen bodem prijzen op de door wettelijk aan de "eigenaren" onttrokken gronden. Deze mensen zijn dus hun voedselproductie mogelijkheid (grond+water) ontnomen. Vroeger heette dit een gevolg van koloniaal bestuur, nu heet het Vrije Wereld Handel.
  Hoe ik het klimaat probleem ook "aanvlieg" ik kan niet anders dan concluderen de mensheid met al zijn "vooruitgang" neemt te veel ruimte in beslag waardoor flora en fauna in de verdrukking komen. Hier kan kringloop landbouw ook geen positieve draai aan geven.

 • koestal

  Biologische boeren zijn blijkbaar creatief.

 • stocksterhorn1

  Verduurzaming van de landbouw in Europa is onlosmakelijk verbonden met bescherming van de Europese markt voor landbouwproducten. Ik maak me grote zorgen over de flora en fauna in de wereld en wil graag mijn bijdrage leveren. Maar het is bizar dat de politiek graag wil dat wij onze kostprijs gaan verhogen of opbrengsten verlagen ten gunste van de natuur, terwijl via de achterdeur de wereld afgestruind wordt op zoek naar de goedkoopste (niet duurzame) alternatieven. Brussel moet onze inzet ondersteunen met importheffingen op landbouwproducten die niet aan onze norm voldoen. Level playing field!

 • Steyr cvt

  Als de hele Nederlandse akkerbouw biologisch zou moeten worden zijn er alleen voor het bestrijden van onkruid vanaf half april tot eind juni ongeveer 600000 mesen nodig. Met het minder ter beschikking komen van arbeidsmigranten lijkt mij dat een hele uitdaging.Echter groeperingen die nu er druk zijn met bedenken wat de gangbare landbouw allemaal verkeerd doet die houden dan tijd over.Ik zie kansen.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.