11 reacties

‘Beloon boeren voor aanplanten bomen’

Er moeten meer bomen komen, vindt René van Druenen. Daar zijn verschillende redenen voor. Hij pleit voor stimulering van aanplant op landbouwgrond.

Bomen hebben de laatste tijd de nodige aandacht op zich weten te vestigen. Ze moeten minder worden gekapt, meer of anders worden aangeplant. Maar dat meer en anders valt niet zomaar even waar te maken. De 12 provincies weten hun in 2013 gedane belofte dat ze vóór 2027 samen 80.000 hectare nieuwe natuur aanleggen, al niet waar te maken. De teller staat nu op 36.000 hectare en in het huidige tempo zijn de nog ontbrekende 44.000 hectare pas in 2049 gerealiseerd. Daar komt nog eens bij dat in het voorliggende klimaatakkoord wordt ingezet op de aanplant van tienduizenden hectaren natuurlijk bos én op de realisatie van ruim 30.000 hectare agroforestry ofwel agrobosbouw tussen nu en 2030.

Agrobosbouw

Maar waar zou al die grond vandaan moeten komen? Inderdaad, voornamelijk van de landbouw. Bijvoorbeeld in de vorm van de net al genoemde agrobosbouw: het op een (klimaat)slimme manier combineren van meerjarige gewassen als bomen, struiken en kruiden met éénjarige gewassen als granen en groenten (agrobosakkers) of met dieren als koeien, varkens en kippen (agrobosweides).

1-hectara initiatief

Phil Hogan, nu nog Eurocommissaris van landbouw, gaf onlangs aan dat hij het ook in die richting zoekt als het gaat om het via landbouwbeleid helpen realiseren van de Europese natuur- en klimaatdoelen. Tijdens een eind april in Brussel gehouden conferentie presenteerde hij zijn ‘1-hectare initiatief’: boeren die 1 hectare van hun land met bomen beplanten, krijgen daarvoor in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) een (wat hem betreft vaste jaarlijkse) vergoeding uit de middelen voor het plattelandsbeleid, de tweede pijler.

Natuur en landbouw

Natuur en landbouw hebben lang met de ruggen naar elkaar toe gestaan. Veel te lang wat mij betreft, en ook wat een groeiend aantal boeren betreft. Ga uit van de natuur en de mogelijkheden die die ons biedt. En probeer niet steeds maar weer de strijd daarmee aan te gaan, want die slag ga je keer op keer verliezen. Er moet dus een andere aanpak komen, een aanpak die beslist niet ten koste hoeft te gaan van het inkomen van boeren en ook niet van onze eigen voedselproductie, zoals nog wel eens wordt beweerd.

Bomen maken ons weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering

Wetenschapper Annick de Witt omschreef onlangs in een opinieartikel waarom die andere aanpak er moet komen: “Bomen doen meer dan alleen CO2 opnemen. Ze dragen bij aan verbetering van bodem-, water-, lucht- en voedselkwaliteit; aan biodiversiteit; en aan de veerkracht van het ecosysteem. Bomen reguleren het lokale klimaat en verminderen hittestress. Ze maken ons weerbaarder tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bomen zorgen voor hogere huizenprijzen en een gunstiger vestigingsklimaat voor ondernemingen. Er zijn dus ook baten in strikt economische zin. Maar wat ons echt over de streep zou moeten trekken, zijn de enorm positieve effecten van natuur op de mens: op zijn gezondheid en vitaliteit, welbevinden en geluk, en zelfs op in hoeverre hij zich sociaal gedraagt.”

Aanplanten

Er moeten dus veel bomen worden aangeplant. Heel veel bomen zelfs: het kan echt niet blijven bij een paar notenbomen in een wei of kippenuitloop. Waar je dan aan zou moeten denken?

We zijn in Europa – op Malta na – het land met de minste bomen

Een speciaal daarvoor ingestelde commissie liet de Engelse regering onlangs bijvoorbeeld weten dat er, om in 2050 een netto CO2-uitstoot van 0 te halen, onder meer op 20% van alle Engelse landbouwgrond bomen zouden moeten worden aangeplant. In die richting mogen we het wat mij betreft hier ook gaan zoeken: we zijn in Europa – op Malta na – toch al het land met de minste bomen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Als je betaalt mag je mijn hele boerderij met bomen aanplanten. Wat bied je of moeten anderen mij betalen?

 • Niet zo fraai voor onze weide vogels met al die nieuwe aangeplante schuilplaatsen voor predatoren. Heeft hij vast niet aan gedacht.
  Als er dan bomen bij moeten voor het "welbevinden en geluk" kan je ze beter kort bij de mensen poten. In de dorpen en steden dus. Allemaal weer gelukkig.

 • Eppie113

  Eppie,
  RVO stimuleert bomen planten. Afgelopen jaar weer een streep van de oppervlakte af. Schijnbaar zijn de volwassen eiken nog weer gegroeid.

 • Jehao

  We hebben in Nederland al bos genoeg. Waarom nog meer kostbare landbouwgrond opofferen? Rond 1750 was er maar een paar % bos in Nederland, nu zitten we al boven de 10 %. Stop met die waanzin, laten we zuinig zijn op onze landbouwgrond. Onze landbouwgewassen leggen veel CO2 vast [gratis].

 • jfvanbruchem1

  deze heren praten maar niet over het vele water wat die bomen nodig hebben,hoeveel? van een kilo vlees weten ze het wel.
  er zijn bomen zat in de wereld.
  deze gasten het bos in sturen.

 • rverheij

  Lto , afserveren graag , voordat dit weer een eigen leven gaat leiden.

 • Peerke1

  Als de meerderheid van de BV Holland bomen wil nou dan planten wij bomen. Maar dan wel zo dat wij er ook een goede boterham aan kunnen verdienen net als aan andere akkerbouwgewassen. Kan ook in combinatie met zonneparken.

 • Jan-Zonderland

  Waarom is het dat er steeds meer van die plannen mkende wijsneuzen opstaan die vinden dat 1% van de bevolking moet zorgen voor het welzijn van de andere 99% ? Ze willen dit, ze willen dat en er worden ha's geclaimed alsof je die bij de kruidenier kunt halen. En dat terwijl er al zoveel bewijzen zijn dat kunstmatige natuur gewoon niet werkt op termijn. Waarom de burger, die 99% zelf eens wat laten doen ? Laat die hun achtertuin vol bomen planten ipv alles in de bestrating ? Waarom boeren allerlei beperkingen opleggen terwijl de burger kan doen en laten wat hij wil ? Een idee van mij: elke auto mag max 10.000 km per jaar rijden. Hoeveel uitstoot zou dat besparen ?

 • farmerbn

  Super gereageerd jan

 • nvanrooij1

  Nog 44000 ha bos aanplanten tot 2027 kost 3,7miljard euro ( grond 70000 en 15000 aanplant) is 450 miljoen per jaar . En nog agroforesty etc.Hoe gaan we dat betalen gewoon de belasting verhogen.
  Over agrobosbouw hebben we al eerder aangegeven dat dat luchtfietserij is. Natuur en landbouw staan niet tegenover elkaar. De boer heeft ook belang bij goede natuur maar niet ten koste van de boer en dan ook nog die gecultiveerde natuur.
  Als het voor het welzijn van de burgers en hogere huizenprijzen is waarom dan niet verplicht in de tuinen van huizen bomen planten naar rato van de perceelsoppervlakte , dan heeft het direct effect .
  De overheid kan nu al niet voldoende onderhoud plegen op hun openbaar groen. Bij de storm deze week mochten wij weer afgewaaide takken opruimen die van gemeentegrond afkwamen.
  Om de CO2 uitstoot te verminderen moeten we de bron ( de verbranding van fossiele brandstoffen) aanpakken .

 • Gat

  De nieuwe coalitie van brabant wil voor 2025 dacht ik 10.000ha nieuwe natuur gerealiseerd hebben.
  500 miljoen hebben ze er voor over.
  Wordt gesmeten met geld. Boeren opruimen 10.000 ha nieuwe natuur. Kan er wel 2500 ha extra bebouwing bijkomen. Ohw ohw wat gaan we in brabant een super provincie krijgen. Mensen worden hier 125 jaar oud. De a58 verbreden, de a50 wordt al over gepraat, de rondweg bij eindhoven die net 10 jaar klaar is moet weer op schop.
  Asml krijgt alle medewerking. Maar die boer kan geld lenen voor zijn stal abrupt te moeten aan passen of stoppen.
  Rente historisch laag, de beurzen kruipen al richting crisis niveau. Ik denk dat we een klapper dankzij de vvd gaan krijgen waar we niet meer van boven komen. Immers rente verlagen om economie te stimuleren kan niet meer.
  Nederland is zo goed als kapot gefinancieerd!
  Dwaze ideeën die alleen bakken geld kosten!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.