5 reacties

‘Juist landbouw én technologie samen’

Bezuinigen op het EU-landbouwbudget om ruimte te maken voor andere belangrijke zaken zoals moderne technologie is niet de goede weg, vinden Peter van Dalen en Bert-Jan Ruissen. Zij pleiten voor de combinatie.

Deze week hield CDA-prominent en minister van Financiën Wopke Hoekstra in Berlijn een rede aan de Humboldt universiteit. In die speech benoemt hij diverse zaken waarin wij elkaar in kunnen vinden: te denken valt aan de nadruk die Hoekstra legt op Europese samenwerking inzake het klimaat, en de gezamenlijke Europese aanpak van het migratievraagstuk. Eens! Dat zijn evidente grensoverschrijdende vragen die we in de Europese Unie met elkaar moeten aanpakken en oplossen.

Bezuinigen op landbouw

Echter, er zijn aspecten in Hoekstra’s speech waarvan we ronduit geschrokken zijn: dat de EU-aandacht en -middelen voor de landbouw moeten worden afgebouwd. Vele Europese miljarden naar de landbouw noemt hij zinvol in de vorige eeuw, maar niet meer voor de 21e eeuw. Hoekstra wil op de landbouw bezuinigen om meer geld vrij te maken voor met name nano- en biotechnologie.

Nederland is koploper

Deze insteek van Hoekstra staat haaks op wat wij zijn CDA-partijgenoten in zowel Den Haag als in het Europees parlement zien doen, namelijk opkomen voor de belangen van de (kringloop)landbouw, de boeren en de vissers.

Nederland is koploper in de ontwikkeling van de landbouw

ChristenUnie en SGP staan pal achter onze boeren en vissers en financiële middelen zijn nodig om grote uitdagingen het hoofd te bieden. Enerzijds zien we dat de wereldbevolking groeit: er zijn dus meer monden te voeden in en buiten Europa. Anderzijds zien we dat met name Nederland koploper is in de ontwikkeling van de landbouw. Wij zetten vol in op duurzame productie en dat combineren we met technologische kennis die ontwikkeld is en wordt, onder andere in Wageningen.

Beleidsmakers lopen achter

Maar niet alleen daar. Juist in de nu lopende Europese verkiezingscampagne hebben we een reeks van bedrijven en instellingen bezocht die gaan voor én duurzame land- en tuinbouw, veeteelt en visserij, én die ons hebben laten weten: de EU kent nog te veel financiële en regelgevende tekortkomingen.

De ontwikkelingen in de praktijk gaan zo snel, dat Brusselse beleidsmakers nogal eens achter lopen op de alledaagse feiten

Niks bezuinigen op landbouw dus, maar binnen bestaande middelen kansen pakken en uitbouwen. Qua regels tekortkomingen omdat de ontwikkelingen in de praktijk zo snel gaan, dat Brusselse beleidsmakers nogal eens achter lopen op de alledaagse feiten.

Landbouw en technologie

Daarom willen wij de tegenstelling die Hoekstra maakt ombuigen in een gelijkstelling: vanuit het EU-budget én blijven investeren in voedselvoorziening, én dat combineren voor middelen gericht op innovatie en duurzaamheid in de land- en tuinbouw, veeteelt en visserij. Niks bezuinigen dus maar binnen de bestaande middelen kansen pakken en uitbouwen! Landbouw en technologie samen. Met onze primaire sector en alle kennis die is opgebouwd, hebben we iets in handen waar andere landen van dromen. Belangen om vol op in te blijven zetten.

Laatste reacties

 • el

  De landbouw in NL is al top , technologie is maar beperkt nodig!

 • Bennie Stevelink

  Toeslagrechten worden betaald per hectare. In Nederland hebben we in verhouding weinig hectares, dus weinig toeslagrechten.
  Nederland is mede daardoor netto betaler. Met het vertrek van de Britten moet Nederland veel meer bijdragen wat naar landen gaat als Frankrijk en in toenemende mate Oost Europa.

  Een verlaging van de landbouwsubsidies zal in andere landen veel meer impact hebben dan in Nederland. Deze besparing kan of worden besteedt aan een verlaging van de bijdrage of worden besteedt aan zaken waar Nederland wel wat aan heeft.

 • meter

  Als het aantal bedrijven en agrariers nu stijgende was Bennie had ik je gelijk kunnen geven echter het aantal bedrijven neemt nog altijd sterk af. Een verlaging van de subsidies zal die afname alleen maar versnellen..

 • Bennie Stevelink

  @meter, Dirk Strijker heeft op deze site al eens uitgelegd dat subsidiegeld óf verdisconteerd wordt in de prijs van het product óf in de prijs van grond. Je schiet er dus niets mee op.
  De afschaffing van subsidies zal de productie in andere landen sterker doen dalen dan in Nederland. Er ontstaat een nieuw prijs-productie evenwicht op een hoger prijsniveau wat voor Nederlandse boeren wel eens gunstiger kan zijn dan subsidies.

  Binnen Nederland zal afschaffing van subsidies voor boeren van Netwerk Grondig nadeliger zijn dan voor andere boeren. Het geeft een eerlijker speelveld.

 • meter

  Bennie, u doet voorkomen dat men in andere landen sneller zullen stoppen. De grondprijzen en landhuur prijzen liggen lager, kostprijstechnisch kan veel goedkoper worden geproduceerd en men gaat er nog niet kapot aan de regelzucht.
  Is het dan reeeel te veronderstellen dat daar de productie zal dalen puur en alleen door afbouw van de subsidies?
  Extensievere teelten maken nu al meer en meer plaats voor intensieve teelten. Dat zijn nu net de teelten waar nu nog wat aan wordt verdiend. De boeren die er nu zijn gaan die omslag waar je op doelt echt niet meer meemaken. Ben het derhalve niet met u opvatting eens.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.