Commentaar

4 reacties

‘Toenemende druk op veldspuit’

Maatschappelijke onrust over chemiegebruik blijft aanzwellen. Meer onderzoek naar gewasbeschermingsmiddelen moet volgen voor juist inzicht en maatregelen in de toekomst.

Bestrijdingsmiddelen komen in tuinen, huizen en lichamen van omwonenden terecht. Geruststellend is dat er geen risicogrenzen worden overschreden. Dat is in grote lijnen de uitkomst van het rapport Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en ­Milieu (RIVM). Het neemt helaas het wantrouwen en onzekerheid bij burgers niet weg.

Lees ook: Middelengebruik veilig, burger blijft ongerust

Dat komt voornamelijk omdat het RIVM-onderzoek was bedoeld om te kijken in welke mate omwonenden van bollentelers worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen. Niet naar wat de gevolgen zijn voor de gezondheid. Zo zijn er 46 verschillende pesticiden aangetroffen. Het is onbekend wat stapeling van al deze stoffen betekent voor de gezondheid van omwonenden.

Bestrijdingsmiddel via huisstof

Een van de nieuwe inzichten is dat bestrijdingsmiddelen zich kennelijk ook gemakkelijk via huisstof verspreiden. Welke consequenties dit heeft voor jonge kinderen is een grote vraag waarmee niet alleen omwonenden blijven zitten. Ook de telers zelf, want in hun huizen waren de gevonden concentraties hoger dan in die van omwonenden.

Niet elk middel is even gevaarlijk en toch worden alle gewasbeschermingsmiddelen over één kam geschoren

Bollenteler pleit voor transparantie

Bollenteler Matthé van Lierop vindt het onderzoek dan ook voor hemzelf van belang en pleit voor transparantie. “We willen allemaal in een veilig en gezond klimaat oud worden, samen met onze kinderen”, reageert hij in Boerderij nr. 31. Hij slaat de spijker op zijn kop. Want als er zaken komen bovendrijven die echt gevaarlijk zijn voor boeren en burgers, dan moet je daar wat mee doen. Problemen goed onderzoeken en vervolgens maatregelen treffen, want niet elk middel is even gevaarlijk en toch worden ze weer over één kam geschoren.

Meer onderzoek nodig naar middelen

Minister Schouten wil chemie alleen nog als laatste redmiddel. Maar dat kan niet zomaar in één keer. Zonder bestrijdingsmiddelen telen is een moeizame, tijdrovende en risicovolle manier van telen. Zoals ook de inzet van natuurlijke bestrijders, die echter niet altijd minder toxisch zijn dan chemische middelen. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Dat geldt ook voor precisielandbouw en veredeling.

Efficiënter en veiliger omgaan met chemie in landbouw

Gelukkig is de landbouw op heel veel fronten in de slag om efficiënter en veiliger met chemie om te gaan. Juist dat moet de sector goed uitdragen. In de televisie-uitzending Bollengif in babyluier van Zembla stelt spuitinstructeur Klaas Meijaard dat maar liefst 80% van de boeren stiekem met een hogere spuitdruk werkt, waardoor weer fijnere druppels ontstaan die makkelijk wegwaaien. LTO reageert door te zeggen dat dit inderdaad niet mag. Maar de organisatie had moeten uitleggen dat de sector dit al heeft getackeld. Per 1 januari 2020 moeten veldspuiten namelijk een drukregistratiesysteem hebben, zodat het spuitwerk achteraf gecontroleerd kan worden.

Tja, zo blijft de sector niet alleen achter de feiten aanlopen van de kritische maatschappij, maar blijft het ook op de vlucht voor haar eigen schaduw.

Laatste reacties

 • Allewies

  Zolang de 'burger' round-up kan kopen in de winkel en zijn eigen stoepje gaat sproeien met een bloemengieter met puur round-up. ....... waar hebben we het dan nog over. Maar tegenwoordig heeft de maatschappij overal eem mening over, ookal beschikken ze niet over de juiste info.

 • agratax.1

  Bestrijdingsmiddelen gevonden in huisstof niet wat je wilt, maar de vraag is "Hoe komt het daar". De gemakkelijkste weg is met je vinger wijzen naar de boer die met zijn spuit langs rijdt. Helaas er wijzen drie vingers naar degene die wijst. Ik wil hiermee aangeven, dat er ook door de burger de nodige bestrijdingsmiddelen worden gebruikt zonder dat ze zich bewust zijn van de werking en de gevolgen p termijn. Lange tijd gebruiken onze huisdiervrienden de bekende luizenbandjes en gaan er prat op dat ze milieu vriendelijk bezig zijn, omdat het een langdurig werkend middel is dat je niet spuit of strooit, maar het gaat via de huid en het bloed richting vlo en luis. Ik heb eens gekeken wat de werkzame stof was en wat schertst mijn verbazing "het betrof een gewasbeschermingsmiddel dat via de sapstroom van de plant werkt en en veiligheidstermijn van 2 weken kenden en door dezelfde burger als levensgevaarlijk werd bestempeld".

 • kleine boer

  agratax wat dacht je van de muggen/vliegen spray en mierenlokdoosjes....

 • veldzicht

  En dan vinden ze het in 'Den Haag' nog raar dat er nog maar zo weinig jongeren een agrarisch bedrijf over willen nemen.Van alle kanten wordt je in de wielen gereden door waardeloze niksnutten die niet weten waar ze het over hebben.Het enigste wat ze goed kunnen is praatjes verkopen. dat is dan ook het enigste wat ze goed hebben geleerd toen ze tot hun 26 jaar op school zaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.