Redactieblog

3 reacties

‘Pachtbeleid: zoek combinatie vrijheid en bescherming’

Minister Schouten geeft een goede probleemanalyse maar de oplossing is nog niet erg helder.

Er is eindelijk een brief van minister Schouten over het nieuwe pachtbeleid. Daar zit een goede – hoewel korte – probleemanalyse in (duurzaamheid, bodem). De oplossing is echter nog niet erg helder. Het probleem is nog steeds dat de zittende reguliere pachters niets van hun verworvenheden willen prijsgeven en dat de verpachters geen afstand willen doen van de vrijheid die de geliberaliseerde pacht (korter dan 6 jaar) biedt. Alle partijen kunnen het dus nooit eens worden.

Zittende pachters

Als we nu eens zouden beginnen met die zittende pachters in hun waarde te laten: zij houden gewoon hun reguliere pachtovereenkomst tot in lengte van dagen, met alle toeters en bellen, en met – wat mij betreft – een kleine correctie op de pachtprijzen.

Het huidige pachtprijzensysteem is ingewikkeld en heeft geen draagvlak, dus mijn voorstel zou zijn: een prijsmaximum van 2% van de vrije verkeerswaarde. Simpel. Dan zijn we klaar met pachtersorganisatie BLHB. Over ongeveer 300 jaar zijn volgens mij de reguliere pachters uitgestorven. Een eeuwigdurend overgangsrecht.

Nieuwe overeenkomsten

We moeten dan vervolgens nadenken over hoe we de nieuwe pachtovereenkomsten willen vormgeven. Ik vind dat de huidige regeling van de geliberaliseerde pacht niet de standaard moet worden voor deze nieuwe overeenkomsten: er is veel te weinig bescherming voor de pachters.

Uitgangspunt zou moeten zijn: contractvrijheid voor pachters en verpachters, maar op essentiële punten wettelijke bescherming van de pachter, zoals:

 • prijs (maximaal 2%?),
 • termijnen (minimaal x jaar? met een onderscheid tussen gebouwen en los land?),
 • beperkte opzeggingsgronden (welke?),
 • melioratierecht,
 • voorkeursrecht,
 • indeplaatsstelling,
 • pachterfrecht enzovoorts.

Kortom, welke van de beschermingsconstructies van de huidige reguliere pacht, moeten – eventueel aangepast – worden gehandhaafd? En welke kunnen vervallen?

Dwingend of regelend recht?

En dan kan men zich nog de vraag stellen: moeten deze beschermende bepalingen dan dwingendrechtelijk worden geregeld, of mag men daar dan in de pachtovereenkomst van afwijken, dus regelend recht?

Het mooie is: deze gedachten waren al in het Evaluatierapport Pachtwet van 2014 opgenomen. De meningen over dit rapport waren verdeeld: ikzelf vond het briljant, verder vond niemand dat. Maar misschien moeten we het nu toch maar weer eens aan de orde stellen.

Géén Spelderholt

Wat we in elk geval niet moeten doen is aansluiten bij het zogenoemde Akkoord van Spelderholt. Daar was men het sowieso al niet over eens, maar dat akkoord stelt een ingewikkeld systeem van 5 soorten pachtovereenkomsten voor, met elk hun voor- en nadelen, dat in de praktijk tot veel problemen zal leiden en niemand zal bevredigen. Nogmaals: laat het aan partijen over, maar bescherm de zwakste partij (de pachter) op essentiële punten. En schaf die Grondkamers nou eindelijk eens af.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

 • maxisprint

  Grondkamers afschaffen ???

 • info36

  2% vrije waarde? Domme man, grondprijs heeft weinig met landbouw te maken en de opbrengst van de producten laten zulke absurde pachtprijzen niet toe.

 • Alco

  Dat de heer Bruil totaal niet ingaat op het vorige item toont elitair gedrag.
  Verwijderen zulke columns.

Of registreer je om te kunnen reageren.