Commentaar

27 reacties

‘Mest, weidevogels en de feiten’

Al weken gonst het van de berichten over een mogelijk verband tussen bestrijdingsmiddelen in mest en de achteruitgang van weidevogels.

3 explosieve, emotioneel geladen onderwerpen samen: mest, weidevogels en middelen.

Aanleiding is een onderzoek van Buijs Agroservices en WECF Nederland, betaald door Provincie Gelderland. Dagblad Trouw publiceerde er als eerste over. Mest zou niet alleen ‘barsten van de chemicaliën’, er zou ook een verband zijn aangetoond met de afnemende stand van insecten en weidevogels.

Hypothese is niet bevestigd

Dat laatste is voorbarig, blijkt nu het onderzoek naar buiten is gekomen. De onderzoekers zelf gaan niet verder dan een ‘mogelijk verband’. De hypothese is niet bevestigd. Maar helaas hebben ze zich niet kunnen inhouden en toch deze gedachte de wereld in geslingerd, waardoor het voor het grote publiek als vaststaand feit overkomt.

De vondst van tientallen verschillende middelen in voer, mest en bodem – ook op biobedrijven – blijft opmerkelijk

Terecht dus dat stichting Staf hier tegenin gaat. Hou het onderscheid scherp tussen onderbouwd feit en nog te toetsen hypothese. Daarmee staat en valt een goede discussie.

Toch kun je niet het hele onderzoek naar de vuilnishoop verwijzen. De vondst van tientallen verschillende middelen in voer, mest en bodem – ook op biobedrijven – blijft opmerkelijk. Oké, de gehaltes liggen ver onder de toegestane normen, zoals Staf terecht tegenwerpt. Gelukkig maar! Maar ze zitten er wel in, en beter onderzoek naar de herkomst en eventuele gevolgen is op zijn plaats.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Zou dit niet inherent zijn aan de landbouw en het voedselsysteem zoals we dat nu kennen? Grondstoffen die uit allerlei hoeken van de wereld op basis van kostprijs worden weggesleept en waar andere landbouwnormen en -regels gelden dan hier. Wat te denken van het nabije landbouwverleden in NL en de rest van de EU. Er zijn al veel stappen in de goede richting gezet, maar het verleden laat zich niet wegpoetsen uit de chemische afdruk van de bodem. Daar zullen we rekening mee moeten houden, maar we zullen het ook moeten accepteren. Mens durf te leven....en houdt daarnaast rekening met heden en toekomst.

 • Sjefo

  Suggestief ,suggestief en nog eens suggestief, daar hebben we mee te dealen, als je iets af wilt breken ga continu suggestief te werk met in het achterhoofd , de aanhouder wint, als je iets op wilt bouwen werk je met feiten.
  De landbouw heeft te maken met een redelijk kleine groep anders denkende die maar een doel hebben : veehouderij weg uit Nederland, alles is geoorloofd, partijen denken boven de wet te staan.
  Hier kunnen en willen boeren geen antwoord op blijven geven !!

 • Noordam2

  Zuperboer, prima en compleet gereageerd. Compliment!!!!!!!!!!!!!

 • Noordam2

  overigens niets mis met het artikel van Johan

 • daan1908

  Als je morgen de luchtkwaliteit in Amsterdam laat meten , zal de conclusie zijn dat iedereen direct moet verhuizen . Alle luchtvervuiling van vliegverkeer , transport , kolencentrales en auto's komt ergens terecht . Daarom laat elk onderzoek wel iets zien , en gaat ook alles en iedereen met zijn eigen waarheid op de loop , vooral linkse partijen hebben hier een handje van . Meneer Buijs werkt graag voor laatstgenoemde partijen en dat suggestieve lekken past daar goed bij , effe googelen dan zie je een mooi huisje , 5 onder 1 kap . Het woord onderzoek hoort eigenlijk niet van toepassing te zijn op deze berichtgeving .

 • maatje 1904

  wat waren de gehaltes in de mest 20 jaar geleden toen er nog wel voldoende weidevogels waren?

 • kleine boer

  @maatje1904 en er nog heel veel nu verboden middelen gebruikt werden.... maar een stuk minder autos vliegverkeer mobile foons enz enz...

 • Info@markvoortholten.nl

  Redelijk helder artikel van Johan. Rare reactie om de luchtkwaliteit van Amsterdam erbij ťe halen. Heeft de problematiek niet begrepen.
  Bestrijdingsmiddelen en residuen daarvan blijven tientallen jaren en sommigen nog langer in de bodem aanwezig. Door jaren achtereen bespuitingen uit te voeren en vaak meerdere keren per jaar, ontstaat er een stapeleffect. Ondanks dat er misschien minder werkzame stof wordt gebruikt , worden de gevolgen steeds ernstiger. Alle middelen hebben een zgn LD50 getal, dat is de hoeveelheid middel als je die binnen zou krijgen ,50 % op overleving biedt. Kan je op de vingers natellen dat het voedsel voor de weidevogels niet veel nodig heeft om het onderspit te delven om maar niet te spreken over de andere bio elementen in de (moeder)bodem
  AlMa

 • Bennie Stevelink

  @info@markvoortholten.nl, jij weet echt niet waar het over gaat? In grasland wordt vrijwel geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. In mais alleen een herbicide maar geen insecticide. Dus op de percelen van melkveehouders wordt niets gebruikt waar insecten aan dood gaan.
  Alleen in de stal kan een enkel keer een vliegenmiddel gebruikt worden, hoewel veel boeren werken met plakstrippen.

  Bestrijdingsmiddelen kunnen vrijwel alleen in de mest komen via aangekocht krachtvoer. Nu is het grootste deel van dat krachtvoer de reststroom van menselijke voeding. Bierbostel komt van de bierbrouwerij, citruspulp van de vruchtensappen productie, soja van sojaolie, maisgluten van maïsmeel in menselijke voeding, perspulp van de suikerindustrie.
  Als er zoveel bestrijdingsmiddelen in deze producten zitten dat de wormen in het weiland er aan dood gaan, hoeveel bestrijdingsmiddelen krijgt de mens dan wel niet binnen die toch van dezelfde bron eet? Hoeveel bestrijdingsmiddelen zitten er dan wel niet in de menselijke excretie die via de waterzuivering in het oppervlaktewater terecht komt?

  Wie toch een beetje logisch nadenkt zal toch onder zijn klompen aanvoelen dat het een broodje-aap verhaal is.

 • kiepel

  Dikke duim omhoog voor Bennie.

 • kleine boer

  precies bennie zo is het

 • ruud hendriks

  Het is te groot de wereld in gebracht, maar dat insecten masssal verdwijnen is ontegenzeggelijk. Dat we daar wat mee moeten, niet in het minst voor de landbouw zelf, is duidelijk.
  Overigens: Als herbiciden niet giftig zijn voor voor insecten dan ook niet voor ons? Wie durft de eerste slok aan.....

 • ghsmale

  ben benieuwd wat de uitwerking van 5g gaat doen.
  het wordt zolang één grote magnetron op deze planeet.

 • Info@markvoortholten.nl

  Bennie Stevelink,
  Ik weet echt wel waar het over gast want heb 25 jaar met de gifspuit gewerkt.
  Alle weilanden hier in de omgeving zijn de afgelopen weken bespoten tegen onkruid zoals paardenbloem muur etc. En meerdere percelen met roundup. Ook deze bestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het aquatisch milieu en ook voor wormen pieren micro organismen etc.

  Jij noemt het een broodje aap verhaal?
  Omdat de kennis van werking en uitwerking van chemische bestrijdingsmiddelen ontbreekt? Als de wal het schip keert zullen we wel moeten omschakelen naar duurzaam ondernemen. • kleine boer

  info@mark vergeet je de stoepkes van de particulieren niet te noemen...en geef even aan van zeg 50-60 jaar hoeveel wormen en pieren er toen in de grond zaten en dat elke 5-10 jaar weer opnieuw....

 • Bennie Stevelink

  info@markvoortholten.nl, nogmaals, het krachtvoer voor de koeien en menselijke voeding komt uit dezelfde bron. Hoe zit het met de bestrijdingsmiddelen in de menselijke excretie die via de waterzuivering uiteindelijk in het oppervlakte water terecht komt?

  De landbouw is al jaren bezig om zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Het verder terugdringen is zeer complex.
  Binnenkort is er een discussiebijeenkomst van Foodlog met als titel: landbouw zonder chemie- hoe dan? Meld je daar voor aan en vertel de aanwezigen even hoe volgens jou eenvoudig anders kan.

 • koestal

  Heel veel weide is verloren gegaan door huizenbouw en wegenaanleg,enz . hiervoor komt er er geen nieuwe broedgelegenheid voor vogels. Er zijn ook minder insecten door het gebruik van zodebemesters volgens onderzoeker Jeroen Onrust van de Universiteit van Groningen.

 • melkveehouder .

  Hoewel ik het meestal zeker niet eens ben met @Bennie, complimenteer ik hem oprecht voor zijn schrijven in onderhavige casus.

  En @ markvoortholten.nl: je hebt je kennelijk goed verslikt in de goed beargumenteerde reactie van Bennie. Jouw tegenreactie is niet gespeend van enige argumentatie, doch enkel wollig taalgebruik dat ‘de wal het schip gaat keren’.

  Nogmaals een pluim voor Bennie!

 • bartje14

  Kijk even naar de herkomst van al de glyfosaat in het water.

  <>

 • Henk Tennekes

  De principiële fout in de huidige landbouw is het gebruik van bestrijdingsmiddelen die gevolg zijn van schaalvergroting en die voor sterk verhoogde efficiëntie in de voedselproductie hebben gezorgd. De keerzijde is dat mens en dier worden blootgesteld aan residuen van giftige stoffen. Met het adagium dat de dosis het gif maakt hebben we de mogelijke schadelijke werkingen op mens en natuur gerelativeerd. Het verlies van biodiversiteit is echter onmiskenbaar, en het begin van deze ontwikkeling valt samen met de invoering van bestrijdingsmiddelen. Effecten op de gezondheid van de mens zijn moeilijk aantoonbaar, maar over de blootstelling van de mens aan bestrijdingsmiddelen via de voeding of door verblijf in de nabijheid van de teelt van cultuurgewassen bestaat geen enkele twijfel. Het is nu duidelijk geworden dat een giftige werking een samenspel is van dosis en blootstellingsduur, waardoor vele veiligheidsnormen op losse schroeven zijn komen te staan. De huidige landbouw gaat gepaard met risico's voor de gezondheid van mens en natuur. Steeds minder mensen zijn bereid voor hun voeding deze risico's op de koop toe te nemen. Als dit inzicht niet door regeringsbeleid in Den Haag en Brussel wordt geconcretiseerd, zal het consumentengedrag de noodzakelijke ecologische transitie in de landbouw bewerkstelligen.

 • farmerbn

  Als weidevogels vol zitten met gif en daardoor dood gaan ,zullen kraaien en vossen ook doodgaan als ze die weidevogels opeten. Kan iemand een kraai of vos schieten en die laten analyseren op gif? Of zijn er geen kraaien of vossen meer omdat die allemaal al dood zijn gegaan door dat gif?

 • daan1908

  Kijk mark voorholten naar wat bartje14 9:34 naar verwijst . Beter kan ik het niet omschrijven . Nooit verkeerd als men enige ondersteuning krijgt uit onverwachte hoek . Prima gedaan bartje14 .

 • Bennie Stevelink

  @Henk Tennekes, probeer nou eens iets van het achterliggende verband te begrijpen. De schaalgrootte van de landbouw is onlosmakelijk verbonden aan het welvaartsniveau van de samenleving. Iedereen heeft op de middelbare school geleerd dat bij stijging van de welvaart mensen van het platteland naar de stad trekken. Dit betekent dat voedsel wordt geproduceerd met minder mensen, oftewel: schaalvergroting.
  Dit verschijnsel is zowel een gevolg als oorzaak van welvaartsstijging.

  Kleinschaliger gaan werken betekent dat mensen vanuit de stad weer terug moeten naar het platteland wat gepaard gaat met een sterke daling van de welvaart. We zien op dit moment al, dat in de welvarende westerse landen, vrijwel geen mensen in de landbouw willen werken. In de VS is men afhankelijk van Mexicanen, in Nieuw Zeeland van melksters uit de Filipijnen, in Europa van Polen.

  Hoe denk jij die kleinschalige landbouw te realiseren en hoe overtuig jij de bevolking hierbij een forse achteruitgang in welvaart te accepteren? Denk hierbij aan de mensen die op Baudet gestemd hebben en de gele hesjes.

 • Bennie Stevelink

  Jouw manier van denken Henk Tennekes, is in feite populistisch. Een populist bekijkt een probleem ééndimentionaal. De achterliggende verbanden worden ontkend en daardoor komt hij tot een simpele oplossing. Het niet toepassen van deze simpele oplossing wordt verklaard uit de kwade opzet van een afgebakende groep anderen. Denk aan Trump met zijn muur langs Mexico.

  We willen allemaal zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen gebruiken maar onze hele welvaart en sociale systeem hang eraan vast. Niemand wil halveren in welvaart en terug naar de akkers. Daarom is er geen andere weg dan een oplossing zoeken binnen de huidige schaalgrootte of misschien nog groter.

 • 344412

  Microgrammen per kilogram is gelijk aan deeltjes per miljard. 0 bestaat niet, daarom zijn er normen.

 • cornelis 22

  Jaren terug zei een imker al dat gsm straling de bijen helemaal van slag bracht. Afgelopen najaar veel onrust inhet vee nu gaan de geruchten dat er toen in het geniep 5G netwerken getest werden de belangen zijn echter zo groot dat ze negatieve effecten nooit toe zullen geven dan is het makkelijker om een beetje boertje te pesten lijdt ook af van het werkelijke probleem.

 • koestal

  Veel burgers wonen nu op grond ,wat vroeger leefgebied was van weide vogels,ze zijn nu vaak lid van de vogelbescherming en hebben een grote mond over de boeren die het in hun ogen verkeerd doen.Hypocrisie dus.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.