Redactieblog

1 reactie

‘Leden coöperatie hebben ook plichten’

“De generatie boeren van nu is verwend”, zegt Hanna en wij zijn het eens. Hans denkt daar anders over.

We praten over de boete voor Avebe-leden, die niet voldeden aan hun leveringsplicht. Ze konden op de vrije markt meer voor hun aardappelen beuren. Dat deden ze en lieten hun eigen fabriek zitten met een onderbezetting. Een terechte boete dus.

“Je bent lid van een coöperatie om er beter van te worden. Makkelijk zat”, vindt Hans. “Als de coöperatie dat niet kan, jammer dan. Moeten ze het maar beter doen. Elke coöperatie bepaalt zijn eigen toekomst.”

“Coöperatie is samen ondernemen”, wijst Hanna hem terecht. “Dat betekent dat je de lusten, maar ook de lasten van de coöperatie draagt. Het is je eigen onderneming, het verlengstuk van je bedrijf. Dat vergeet je.”

Coöperatiebestuur staat ver van de boer

“Ik vind weinig eigens bij mijn coöperatie”, brengt Hans er tegenin. “Ze geven me niet het gevoel dat het mijn eigen onderneming is. Ze hebben directeuren in dienst die zich mijlenver boven ons verheven voelen. Ze nemen besluiten over de productie op mijn erf, waar ik het totaal niet mee eens ben. Het wordt van bovenaf opgelegd en komt niet van onderop. Waarom zou ik het dan als een eigen bedrijf beschouwen? Ze voeren de coöperatie als een particuliere onderneming. Dan gedraag ik me als een vrije boer.”

Coöperaties hebben gefaald door boeren niet het gevoel te hebben gegeven dat het hun eigen bedrijf is

“Er bestaat nog zoiets als een principe”, probeer ik hem te overtuigen. “Coöperaties zijn in het verleden begonnen door ondernemende boeren om zelf een plaats op de markt te veroveren. Dat is gelukt en de coöperaties zijn nog altijd de prijszetters. De boeren waren vroeger ondernemender dan nu.”

Boeren zien coöperatie niet meer als eigen bedrijf

“Toch nemen ondernemende boeren nu afscheid van de coöperatie”, sneert Hans. “Kijk naar Maatschap Van Weperen in Oosterwolde die FrieslandCampina verliet en aan A-ware ging leveren. Een coöperatieve boer, die koos voor de particulier.”

“Wat hem een cent per kilo melk kost”, kan ik niet nalaten op te merken.

Ondertussen denk ik dat coöperaties gefaald hebben door boeren niet het gevoel te hebben gegeven dat het hun eigen bedrijf is.

Eén reactie

  • Bennie Stevelink

    Het probleem is de grootte van sommige coöperaties. Die grootte is noodzakelijk om internationaal een positie in te nemen. Iets wat voor een land met 70% export onmisbaar is. Tegelijk maakt die grootte het onmogelijk om dingen “van onderuit” te doen. Alles moet van bovenaf geregisseerd worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.