Expertblog

‘Het (on)mogelijke met vermogen’

Bedrijf staken? Hoe kan het vrijkomende vermogen het beste worden belegd?

De agrarische sector ziet zich geconfronteerd met tal van grote en – gelukkig ook – kleinere ‘uitdagingen’. Een probleem is bij veel ondernemers in de agrarische sector maar al te bekend; in het bijzonder voor melkveehouders en akkerbouwers. Ik doel op de situatie waarin de agrariër besluit zijn bedrijf te staken. Dan is de vraag aan de orde hoe het vrijkomende vermogen het beste kan worden belegd.

Lage rente

Het woord ‘probleem’ is hier bepaald niet overdreven. De zeer lage rentestanden maken het niet erg aantrekkelijk om de middelen bij de bank onder te brengen. Het gestoorde vertrouwen in de banken maakt het er ook al niet eenvoudiger op. Ook het risicoprofiel en het bijkomende gemis aan knowhow als het om beleggingen gaat, beweegt relatief weinig stoppende agrariërs in die richting. Maar wat dan wel?

Er valt veel belastinggeld te besparen

Fiscale keuzes voor beëindiging

Eigenlijk begint het proces van overwegen al vóór de beslissing om definitief met het bedrijf te stoppen. Het is van groot belang om dan al de juiste fiscale keuzes te maken. Dan komen ook meteen de vragen, want de meeste ondernemers hebben weinig affiniteit met het onderwerp. De terminologie is moeilijk, en de kosten die deze stap met zich meebrengt, zijn hoog. Aarzelingen alom dus.

Dat is jammer, want er valt veel belastinggeld te besparen. Een goede adviseur kan de twijfelende agrariërs vaak de nodige helderheid verschaffen in deze lastige kwesties. In die gesprekken komen ook investeringsopties aan de orde die zonder het fiscale advies niet aan het daglicht gekomen waren. Let wel: een fiscalist is een andere persoon dan een boekhouder.

Verschillende opties

Zo’n fiscaal advies vergt de nodige deskundigheid, maar ook overtuigingskracht en veel vertrouwen. Immers: veel agrarische ondernemers kiezen voor de ‘makkelijke’ – want vertrouwde – route. Daar valt ook zeker wat voor te zeggen. Echter: er zijn in de meeste gevallen veel opties die veel aantrekkelijker zijn voor de stoppende agrariër. Daar komen wij als vastgoedadviseur in beeld: wij kunnen hun daarbij de begeleiding geven die ze hard nodig hebben.

Er zijn tal van investeringsmogelijkheden voor stoppende agrariërs

Voorbeelden

Om maar een paar voorbeelden uit onze eigen praktijk te noemen: duurzaamheid is hét onderwerp van de toekomst. Participatie in duurzaamheidsprojecten kan een aantrekkelijke optie zijn. Hetzelfde geldt voor betrokkenheid bij inbreidingslocaties, want het tekort aan woningen loopt alleen maar verder op. Niet alleen in de grote stad! Investeringen in de ontwikkeling van woonlocaties kunnen daarom heel profijtelijk zijn, waarbij de verhuur van woningen een extra mogelijkheid biedt. Recreatie is een groeiende sector. De ontwikkeling en de verhuur van vakantiewoningen biedt tal van mogelijkheden. Niet alleen in Nederland maar zeker ook in het buitenland. Het moge duidelijk zijn: er zijn tal van investeringsmogelijkheden voor stoppende agrariërs.

Rendement

Het vrijkomende vermogen zal in de meeste gevallen een heel acceptabel rendement opleveren. Bovendien is het risico van dit type investeringen zeker defensief te noemen. Gezien het aantal agrarische ondernemers die overwegen te stoppen met hun bedrijf, is er veel werk aan de winkel. Met een passend advies kunnen ze na hun staking nog een andere leuke inkomstenbron realiseren. Zelfs helemaal buiten het agrarische.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.