Expertblog

5 reacties

‘Eerste stap naar resultaatgericht landbouwbeleid’

Afgelopen week zijn de onderhandelingen voor het nieuwe Europees landbouwbeleid (GLB) met stemmingen in de landbouwcommissie positief afgerond.

Namens de Europese liberalen is het me in de afgelopen maanden gelukt de verschuiving in te zetten naar resultaatgericht beleid dat ruimte biedt voor nationaal maatwerk. Ik ben blij dat ik als enige Nederlander een stoel aan de onderhandelingstafel heb gehad en zo prioriteit heb kunnen geven aan de belangen van de Nederlandse boer, die beloond dient te worden voor al zijn of haar inspanningen voor het milieu, klimaat en dierenwelzijn. Het Europees Landbouwbeleid heeft een enorme invloed op de structuur van de hele Europese landbouw, en aanpassingen in het beleid kunnen ook echt op grote schaal het verschil maken.

Boeren moeten zelf bepalen hoe vergroeningsdoelen te bereiken

Scheurverbod blijven grasland

Na lang onderhandelen is het gelukt om het scheurverbod op blijvend grasland in Natura 2000-gebieden en de verplichting om een gedeelte van het land uit productie te nemen (ecologische focusgebieden) weg te halen. In plaats daarvan moeten boeren in de toekomst zelf kunnen bepalen hoe ze de vergroeningsdoelen op dit gebied bereiken.

Benaming vegetarische producten

Ik vond het wel teleurstellend om te zien dat er voor zo’n groot dossier in de media voornamelijk gesproken werd over een verbod op benamingen voor vegetarische producten. Dit is slechts een klein onderdeel in vergelijking met andere onderdelen, zoals de resultaatgerichte maatregelen voor milieu en klimaat. Wat ik belangrijk vind is dat er meer focus komt op verbetering van de concurrentiepositie van de boer. Mijn collega’s heb ik hiervan overtuigd; 3 van mijn voorstellen hierover zijn afgelopen week aangenomen.

Boeren staan weer een stuk sterker in de keten

Milieu en dierenwelzijn

Allereerst vragen consumenten steeds hogere eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn voor hun dagelijkse boodschappen, terwijl de meerkosten voor de boer door Europese mededingingswetgeving maar moeilijk doorberekend kunnen worden in de consumentenprijs. Mijn suggestie om prijsafspraken tussen boeren en afnemers voor duurzaamheidsinitiatieven mogelijk te maken werd door een ruime meerderheid gesteund. Hierdoor kunnen boeren beter vanuit de markt betaald worden voor hun inzet. In combinatie met de nieuwe wetgeving voor oneerlijke handelspraktijken, staan boeren weer een stuk sterker in de keten. Een enorme overwinning!

Verbeteren van de concurrentiekracht

Daarnaast zijn mijn voorstellen voor gerichte ondersteuning voor boeren die willen innoveren en moderniseren mogelijk gemaakt. Vanaf nu moet ook gemeten worden in hoeverre het GLB bijdraagt aan het verbeteren van de concurrentiekracht. Zo voorkomen we dat de focus niet alleen op het milieu en klimaat ligt maar juist ook op het versterken van een vitale landbouwsector.

Het nieuw verkozen parlement zal na de verkiezingen verder beslissen over het GLB. Ik kijk ernaar uit om ook dan weer, met nuchter boerenverstand, het verschil te maken voor de boeren op dit dossier.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Annie schrijft hier altijd dat zij de enige is die er voor de NL'se landbouw zit. Wie moet ik geloven?

 • farmerbn

  Telkens als boeren een goedbetaalde optie leveren bij hun product (weidemelk, vlogmelk) reageert de politiek met wetgeving. Moet die optie er weer gratis bijgeleverd worden. Dat moet de politiek voor zichzelf verbieden. Als er iets wat burgers/consumenten willen én het is als optie mogelijk om het op de markt te kopen dan mag dat niet meer verplicht worden bij wet. Bv: Als je varkensvlees kunt kopen van vleesvarkens met een lange staart dan mag er geen wet komen die staartcouperen verbied. Zo laat je de markt zijn werk doen en geef je varkenshouders een mogelijkheid voor extra marge. Consumenten moeten dan wel hun beurs trekken ipv jammeren en gelijk krijgen. Zie je gelijk hoe menes het is.

 • Maas1

  @ farmerbn zeker een gelijk standaard Europees speelveld.Alle toegevoegde waardes zijn verdienmodellen ook voor de boer.Als het telkens in wetgeving omgezet wordt vliegt het verdienmodel de deur uit,waardoor investeringen niet rond te rekenen zijn. Dus een overheid op afstand laat de markt zijn werk doen, en fiets er niet telkens door heen waar door een belegde boterham steeds moeilijker wordt.

 • agratax.1

  Dat de politiek steeds alle veranderingen die een toegevoegde waarde kunnen hebben in wetgeving vast legt, heeft te maken met hun zucht naar macht en in een goed blaadje komen bij de kiezer. De kiezer die gemiddeld vaker dan 4 keer per 4 jaar moet aantreden om te kiezen. Duidelijk dat ja als politiek dan je oren laat hangen naar de grootste groep en dat zijn niet de boeren.

 • Maas1

  Ze kunnen ook faciliteren en motiveren,daar gaat meer spirit en (wils) kracht vanuit!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.